Факультет готує фахівців за напрямом “Менеджмент” спеціальностей “Менеджмент ЗЕД”, “Менеджмент організацій”, «Управління інноваційною діяльністю» та напрямом «Економіка та підприємництво» спеціальності “Економіка підприємства” за освітньо-кваліфікаційними рівнями “Бакалавр”, ”Спеціаліст” і “Магістр.

Освітня стратегія розвитку факультету полягає в підготовці фахівців економічного профілю на базі сучасних стандартів освіти, адаптованих до кращих світових освітніх програм, забезпеченні опанування випускниками факультету системи знань та умінь з менеджменту в сучасних умовах.

Керівництво факультету та професорсько-викладацький склад постійно працює над удосконаленням змісту освіти та створенням умов для підготовки сучасних спеціалістів яких вимагає ринкова економіка. З цією метою на факультеті ініційюється відкриття нових сучасних спеціальностей, що є перспективою розвитку факультету на майбутнє.

Історична довідка

Факультет економіки та менеджменту один з наймолодших в Житомирському національному агроекологічному універси­теті. Він створений в серпні 1999 р. з метою підвищення якості підготовки спеціалістів економічного профілю.

Першим деканом факультету протягом 12 років був кандидат економічних наук, доцент Ткачук Василь Іванович. Саме завдяки його досвіду, енергії та наполегливості факультет зростав і розвивався, зміцнювалась матеріальна база, відкривались нові напрями та спеціальності.

З 15.12.2011 року деканом факультету призначено Опалова Олександра Анатолійовича.

Науково-педагогічний склад

Навчальний процес на факультеті забезпечують 7 професорів, докторів економічних наук – В.В. Зіновчук, Є.І. Ходаківський, О.М. Яценко, Л.Ц. Масловська, П.К. Канінський, Т.О. Зінчук, О.В. Скидан; 30 доцентів, кандидатів наук; 20 старших викладачів; 6 викладачів; 19 асистентів.

На факультеті сфор­мо­вано досвідчений, енергійний, працьовитий колектив, зміцнюється матеріально-технічна база, розширюється та урізноманітнюється тематика науково-дослідної роботи. Щороку залучаються до читання лекцій провідні вчені з інших вітчизняних та зарубіжних навчальних та наукових закладів, висококваліфіковані працівники підприємств аграрного сектора економіки України.

Перелік кафедр на факультеті

У складі факультету економіки та менеджменту функціонують 7 кафедр:

  • менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука;
  • маркетингу;
  • менеджменту ЗЕД;
  • економіки і підприємництва;
  • менеджменту інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності;
  • економічної теорії та інтелектуальної власності;
  • іноземних мов. 

Навчально-методична робота

За період з 2011 по 2014 роки кафедрами факультету видано більше 200 навчально-методичних розробок, 3 підручники, 27 навчальних посібників, розроблено 32 нових курси

Науково-дослідна робота

Викладачами факультету видано 20 монографій, 10 навчальних посібників, опубліковано понад 400 наукових статей.

Студентська наукова робота

Представники факультету економіки та менеджменту неодноразово були учасниками і переможцями Всеукраїнських предметних олімпіад, учасниками міжнародних, міжвузівських та регіональних науково-практичних конференцій. Кращі студентські наукові роботи вже неодноразово отримували визнання і завойовували різні винагороди на загальнодержавному рівні. Серед кращих дослідницьких робіт можна назвати праці Юлії Завадської (І місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка сільського господарства і АПК»), Юлії Слободенюк (лауреат Другої премії конкурсу «Природне землеробство України – шлях до здоров’я і доброту нації» організованого благодійним фондом Л. Д. Кучми), Сергія Лигвиненко (ІІ місце у номінації VI Всеукраїнського конкурсу «Молода економіка»), Анастасії Долінко (переможець Всеукраїнського конкурсу з природничих, технічних та гуманітарних наук 2010/2011 н. р. з напряму «Економіка сільського господарства та АПК») та багатьох інших студентів. Така практика обдарованої молоді сприяє отриманню необхідного теоретичного та практичного досвіду, зростанню іміджу Житомирського національного агроекологічного університету.

Адреса, контакти

Україна, 10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7, факультет економіки та менеджменту.

Тел. (0412) 22-53-30.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Додаткова інформація

Сьогодні кращі студенти мають змогу реалізовувати свої здібності в наукових гуртках під керівництвом висококваліфікованих фахівців. Представники факультету економіки та менеджменту неодноразово були учасниками і переможцями Всеукраїнських предметних олімпіад, учасниками міжнародних, міжвузівських та регіональних науково-практичних конференцій. Кращі студентські наукові роботи вже не одноразово отримували визнання і завойовували різні винагороди на загальнодержавному рівні.

З метою активізації творчого пошуку студентів, магістрів та аспірантів щодо вирішення актуальних проблем розвитку аграрного сектора регіону та реалізації регіональної аграрної політики щороку на базі факультету економіки та менеджменту щорічно проводяться науково-практичні конференції молодих вчених «Формування стратегії розвитку аграрного сектора регіону» і «Стратегічні напрями і пріоритети формування конкурентоспроможності аграрного сектора».

Для студентів факультету організовується стажування у фермерських господарствах таких зарубіжних країн як США, Данія, Чехія, Німеччина, Швеція, Великобританія. Нідерланди, Франція, Польща та ін. Випускники, що отримали відповідний досвід під час стажування за кордоном, знаходять себе, працюючи на керівних посадах багатьох вітчизняних та зарубіжних підприємств. Вільне володіння іноземною мовою дозволяє і в подальшому розширювати коло іноземних партнерів, сприяючи зміцненню як економічних, так й історико-культурних зв’язків, а також формуванню міцного базису для відкриття власної справи або роботі у міжнародних організаціях. Додатковим стимулом та підґрунтям для особистого розвитку студентства та науково-педагогічного складу викладачів є регулярні міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції, що проводяться з метою обміну думками дослідників з різних регіонів України та світу. Можливість подальшого стажування викладачів і студентів в провідних наукових, навчальних і бізнес-структурах України та світу є запорукою забезпечення безперервного процесу відтворення нових знань та успішного функціонування економіки держави.

З метою сприяння науковій та дослідницькій роботі в межах факультетів економіки та менеджменту й факультету обліку й фінансів у 2008 р. створено Науково-навчальний інститут (ННІ) економіки і агробізнесу. Очолює інститут д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України Віталій Володимирович Зіновчук. Діяльність ННІ економіки і агробізнесу спрямовується на подальше поглиблення наукових досліджень, організацію роботи круглих столів і конференцій та пошук шляхів впровадження наукових розробок у практичну діяльність підприємств, установ і організацій агропромислового сектору економіки.

Особливостями діяльності факультету в останні роки є активна робота щодо міжнародного співробітництва. Нині здійснюється постійний обмін аспірантами та викладачами із такими країнами як Литва, Польща, Німеччина, Франція, Японія. Факультет на постійній основі співпрацює із такими провідними науковими установами України як Інститут сільського господарства Полісся НААНУ, ННЦ «Інститут аграрної економіки» НАНУ, Інститут економіки та прогнозування НАНУ, аграрними університетами України й світу та іншими установами й організаціями в межах спільних науково-культурних та освітніх проектів.

Невід’ємною частиною буденного життя на факультеті економіки та менеджменту є дозвілля. Студенти факультету гармонійно поєднують навчання з культурним відпочинком, участю в колективах художньої самодіяльності, – хорі, студентському театрі, духовому оркестрі, командах КВК, заняттями спортом. Науково-педагогічний склад факультету і студенти беруть активну участь у культурно-масових заходах, присвячених святкуванню «Дня міста», «Дня працівника освіти», «Спортивного свята», «Свята осіннього букету», «Дня працівників сільського господарства», оглядах-конкурсах художньої самодіяльності, тематичних вечорах відпочинку, благодійних та виховних заходах місцевого та загальнодержавного значення та ін. Особливе місце серед останніх займають регулярні акції підтримки хворих дітей, святкування різдвяних свят разом з дітьми-сиротами, заходах екологічного та ресурсо- й енергозберігаючого характеру.