Посада

Доцент кафедри загальної екології

Науковий ступінь

кандидат біологічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту
  • У 1982 р. закінчила природничий факультет Житомирського педагогічного інституту ім. І. Я. Франка. Спеціальність: біологія з додатковою спеціальністю хімія.
Тема дисертації та рік захисту
  • 1999 року у Національному аграрному університеті (м. Київ) захистила кандидатську дисертацію на тему: „ Еколого-біологічні особливості стеблової нематоди Ditylenchus destructor Thorne при паразитуванні на картоплі в зоні Полісся України”. 2000 року присвоєно науковий ступінь кандидата біологічних наук.
Сфера наукових інтересів

Ботанічні і екологічні дослідження пряно-ароматичних, ефіроолійних, лікарських та декоративних рослин в умовах культури та інтродукції, їх практичне використання.

Загальна кількість публікацій

інформація відсутня

Коротка біографія

Народилася 1960 року в с. Нова Чортория Любарського району Житомирської області. У 1982 р. закінчила природничий факультет Житомирського педагогічного інституту ім. І. Я. Франка. Спеціальність: біологія з додатковою спеціальністю хімія. Кваліфікація: вчитель біології та  хімії.

У навчальному закладі працює з 1990 року. Займала посади лаборанта і асистента кафедри селекції, захисту рослин і цивільної оборони. Упродовж 1995 – 1998 рр. навчалась в аспірантурі ДАЕУ. З 1998 р. працювала асистентом  кафедри селекції і фітомедицини.  1999 року у Національному аграрному університеті (м. Київ) захистила кандидатську дисертацію на тему: „ Еколого-біологічні особливості стеблової нематоди Ditylenchus destructor Thorne при паразитуванні на картоплі в зоні Полісся України”. 2000 року присвоєно науковий ступінь кандидата біологічних наук.

З 2000 р. і у даний час працює на кафедрі загальної екології. Вчене звання доцента кафедри присвоєно 2004 року. З 2002 р. по 2011 р. займала посаду завідувача кафедри загальної екології.

Брала участь у роботі міжнародних наукових конференцій і симпозіумів (Україна, Росія, Білорусь, Молдова, Німеччина, Словакія). Опублікувала більше 100 наукових та  навчально-методичних праць, в т.ч. навчально-методичні посібники (1 – у співавторстві з грифом МОН України), типові навчальні програми (6 – у співавторстві), наукові статті у фахових та цитованих виданнях (20).

На території ботанічного саду ЖНАЕУ створила колекцію рослин місцевої флори і нових нетрадиційних культур, які використовують у фітомедицині, ароматерапії, фітодизайні, харчовій, парфумерній галузях, а також є цінними медоносами.

Основні наукові та методичні праці:
  • інформація відсутня