Посада

Доцент кафедри загальної екології

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

доктор технічних наук РФ, академік Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності

Дані про вищу освіту
  • вища, Житомирський сільськогосподарський технікум, 1982 рік "Технік-механік"; Житомирський сільськогосподарський інститут, 1990 рік,"Зооінженер"; Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1991, "Радіометрія та радіоекологія"
Тема дисертації та рік захисту
  • В 1999 році захистив кандидатську дисертаційну роботу на тему "Вплив добрив і меліорантів на продуктивність, якість і накопичення 137Сs в урожаї зеленої маси кукурудзи на торфово-болотних ґрунтах Полісся України" та отримав науковий ступінь кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю "Екологія".
Сфера наукових інтересів
  • радіоекологічний моніторинг у зоні Полісся України; біоеконверсія землеробства; вирощування та переробка сільськогосподарських культур в умовах біоекологізації землеробства, моніторинг джерел водопостачання, моніторинг міграції ксенобіотиків в агроекосистемах та селітебних територіях.

    Всю свою наукову діяльність присвятив розвитку агропромислового комплексу України та Полісся зокрема, брав участь на семінарах з механізації, агротехніки, радіоекології та інших.
Загальна кількість публікацій

Автор 240 наукових та науково-методичних праць, з них видано:

монографії: Раціональне використання та відновлення водних ресурсів; Інтродукція рослин та біоекоконверсія землеробства Полісся; Раціональне використання радіоактивно деградованих торфово-болотних та заплавних ґрунтів;

підручники, та посібники: Екологія; Экология человека; Метрологія та методологія досліджень в радіоекології; Радіобіологічний та радіоекологічний термінологічний словник; Екологічна стандартизація і сертифікація; Методологія наукових досліджень; Моніторинг довкілля; Основи та методологія наукових досліджень; Основи наукової діяльності; Соціальна екологія;

рекомендації: Методичні рекомендації по вирощуванні середели посівної на корм і насіння; Методичні рекомендації з вирощування лядвенцю рогатого на корм і насіння; Технологія вирощування сильфію пронизанолистого на корм і насіння; Науково-методичні рекомендації по вирощуванні козлятника східного на корм і насіння; Технологічний проект по організації сільськогосподарського виробництва на забруднених радіонуклідами територіях; Методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт з екології; Вирощування пелюшко-вівсяної сумішки в умовах біоекологізації землеробства; Методичні вказівки до лабораторних, практичних та самостійних робіт з дисципліни "загальна екологія" та інші.

Видано в співавторстві 14 типових навчальних програм для підготовки фахівців в вищих аграрних навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації.

Проводить активну роботу з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, під керівництвом підготовлено до здобуття наукового ступеня п’ять кандидатських дисертацій. Призначався головою Державної екзаменаційної комісії з екології у вищих навчальних закладах України.

Був ініціатором та організатором восьми Всеукраїнських науково-практичних конференцій "Вода. Проблеми та шляхи вирішення" і дев’яти  науково-теоретичних конференцій "Екологія людини".

Основні наукові та методичні праці:
  • інформація відсутня