Посада

Доцент кафедри загальної екології

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту
  • У 1984 році закінчив Українську сільськогосподарську академію (м. Київ), «вчений агроном», в 2016 році закінчив Житомирський національний агроекологічний університет отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища», кваліфікація – еколог.
Тема дисертації та рік захисту
  • 1994 року захистив дисертацію за спеціальністю 03.00.16 – екологія у спеціалізованій вченій раді  Житомирського сільськогосподарського інституту, диплом КН № 006187 на тему: „Агрометеорологічні ресурси облісеного поля на осушених землях та агромеліоративні методи їх ефективного використання ”. В 2001 році присвоєно науковий звання доцента кафедри «Загальної екології».
Сфера наукових інтересів

Якісна оцінка ґрунтів та екологічних умов функціонування агроценозів, рекультивація порушених земель.

Загальна кількість публікацій

В співавторстві: підручники «Екологічна хімія» (2014 та 2017рр. вид), «Збалансоване використання земельних ресурсів»; практикум «Лабораторні роботи з ботаніки». (з грифом МОН), навчальний посібник «Ландшафтна екологія».

Основні наукові та методичні праці:
  • інформація відсутня