Мета створення – забезпечення викладання природничо-екологічних дисциплін у зв’язку із екологізацією освіти та зміною статусу вузу, а також розробка стратегічних напрямків екологічної освіти та науки.

Історія кафедри

Створена 19 серпня 1995 року як міжфакультетська на базі кафедр селекції та насінництва, агроекології агрономічного факультету (наказ №221-к від 19.08.1995).

Кафедру очолювали: М.М. Вінничук (з моменту створення до 2000 року), Л. В. Михайловський (2000-2002 рр.).

З 2003 року по лютий 2011 року завідувачем кафедри була доцент, к.б.н. Л.А. Котюк. З лютого 2011 року завідувачем кафедри є професор, д. с.-г. н. В.І. Дубовий.

Колектив кафедри загальної екології

Колектив кафедри загальної екології (2010 рік)

Колектив кафедри загальної екології

Колектив кафедри загальної екології (Січень, 2012 рік)

Дисципліни

Кафедра загальної екології має потужну матеріальну базу. Викладачами кафедри підготовлено велику кількість наочних посібників (таблиці, стенди, фотографії, гербарії, колекції комах, слайди) для забезпечення викладання таких навчальних дисциплін:

 • агроекологія;
 • біологія;
 • ботаніка;
 • гідробіологія;
 • екологічні біотехнології;
 • екобезпека продовольчої сировини та харчової продукції;
 • екологічна експертиза;
 • екологічне землеробство;
 • екологічний аудит та інспектування;
 • екологічний аудит;
 • екологічний туризм;
 • екологічні основи агрохімії;
 • екологія біологічних систем;
 • екологія в тваринництві;
 • екологічне тваринництво;
 • екологія людини;
 • екологія праці та безпека продуктів;
 • екологія праці;
 • екологія;
 • екологія та радіобіологія (за фаховим спрямуванням);
 • екотрофологія;
 • загальна екологія;
 • загальна екологія та неоекологія;
 • заповідна справа;
 • збалансоване використання земельних ресурсів;
 • збереження біорізноманіття;
 • зоологія;
 • ландшафтна екологія;
 • організація екскурсійних послуг;
 • організація туристичної діяльності;
 • основи екології та радіобіології;
 • основи екології;
 • основи загальної екології;
 • основи наукової діяльності;
 • основи туризмознавства;
 • прикладна зоологія;
 • сільський зелений туризм;
 • соціальна екологія;
 • туризмознавство.