Посада

Старший викладач кафедри суспільних наук

Науковий ступінь

кандидат психологічних наук

Дані про вищу освіту

2002 р. закінчила Житомирський державний педагогічний університет. Спеціальність «Математика, Фізика. Методика середньої освіти». Кваліфікація «Вчитель математики, фізики, астрономії, БЖД»

Тема дисертації та рік захисту

У 2014 р. захистила дисертацію на тему «Психологічні умови застосування активних методів навчання в процесі підготовки соціальних працівників» на засіданні спеціалізованої Вченої ради Інституту психології АПН України за спеціальністю 19.00.07 – «педагогічна та вікова психологія» і отримала науковий ступінь кандидата психологічних наук.

Сфера наукових інтересів
  • Астропсихологія
Загальна кількість публікацій
  • Інформація відсутня
Основні наукові та методичні праці:
  • ВознюкО. М. Тренінги як інноваційні методи навчання / О. М. Вознюк // Проблеми удосконалення системи підготовки та перепідготовки військових і цивільних фахівців в умовах подальшого реформування Збройних Сил України та інтеграції вітчизняної системи вищої освіти у європейський освітній простір: тези доповідей ХІІІ міжвузівської науково-методичної конференції. 21-22 квітня 2005 року – ч. ІІ. – Житомир: ЖВІРЕ, 2005. – С.13.
  • ВознюкО. М. Стан сформованості фахової готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності / О. М. Вознюк // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України «Проблеми загальної та педагогічної психології» /За ред. академіка С. Д. Максименка. Т. ХІV, ч.6. – К., 2012. – С.74-83.
  • ВознюкО. М. Психолого-педагогічні особливості застосування активних методів навчання у професійній підготовці майбутніх соціальних працівників / О. М. Вознюк // Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 21-22 березня 2012 року – Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2012. – С.178-181.
  • Вознюк Е.Н. Компоненты готовности социального работника к профессиональной деятельности / Е. Н. Вознюк // Оралдын гылым жаршысы. – 2013. – С.71-77.