Посада

Доцент кафедри суспільних наук

Науковий ступінь

кандидат філологічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

В 1987 р. закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка за спеціальністю "Російська мова і література". Кваліфікація «Вчитель російської мови та літератури».

Тема дисертації та рік захисту

В 1999 році захистила кандидатську дисертацію на засіданні спеціалізованої Вченої ради Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України на тему: "Поетика драматургії обробок". Спец. «Теорія літератури» і отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Сфера наукових інтересів
 • Історія культури, історія літератури, драматургія.
Загальна кількість публікацій
 • Світова література (програма-посібник для студентів)
 • Методичний посібник. Житомир: Видав-во ″Рута″, 2011р. 112 с.
 • Історія української культури (посібник для практичних занять студентів агроекологічного напрямку). Методичний посібник. Житомир: Видав-во ″Рута″,2011р. 52с.
 • Етика й естетика (матеріали для практичних занять студентів агроекологічного напрямку) Методичний посібник. Житомир: Видав-во ″Рута″, 2011р. 44с.
Основні наукові та методичні праці:
 • Очуднення – очуження: до історії літературознавчих термінів. Журнал “Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка”. Випуск 26, 2006 р. С. 93 – 96.
 • Синтез мистецтв як домінанта культури модернізму (за трагедією для мюзик-холу Мішеля де Гельдерода “Смерть доктора Фауста”). журнал “Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка”. Випуск 25, 2006 р. С. 263 – 269.
 • Досвітні вогні української драматургії (драма-обробка Лесі Українки „Камінний господар”). журнал “Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка”. Випуск 30, 2006 р. С.143-147.
 • Біля витоків українознавства. журнал “Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка”. Випуск 35, 2007 р. С.198-204.
 • Ідеологія та жанр драматургії обробок (природа творення трагедії О.Левади “Фауст і смерть”). журнал “Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка”. Випуск 39, 2008 р.,  С.173-180.
 • Мойсей українського народу . Збірник “Психолого-педагогічні та культу- рологічні засади форму-вання особистісної спря-мованості студентської молоді: суспільство, про-фесія, сім’я: Матеріали Четвертої науково-пра-ктичної конференції молодих учених, магіст-рів, студентів. 13-14 грудня, 2007 року” / За ред. Л.М. Єршової, І.Є. Копоть, О.М. Пелеха-того, О.А. Шоботенко. – Житомир: Вид-во ДАУ, 2007. – 298 с. С.19-35 .
 • Домінанта драматургічної донжуаніани. журнал “Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка”. Випуск 46, 2009 р. С.153-158.
 • Культурологічні цінності в освітянських традиціях. Збірник “Психолого-педагогічні та культу- рологічні засади форму-вання особистісної спря-мованості студентської молоді: суспільство, про-фесія, сім’я: Матеріали П’ятої науково-практичної конференції молодих учених, магіст-рів, студентів., 2010 року” / За ред. Л.М. Єршової, І.Є. Копоть, О.М. Пелехатого, О,Б, Талько. – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2010. – 298 с. С.39-45.
 • Екологія духовності (За книгою М. Дочинця “Вічник”). Збірник “Формування особистісної спрямованості студентської молоді: суспільство, професія, сім’я: Матеріали VII науково-практичної конференції молодих учених, магістрів, студентів” / За ред. Л.М. Єршової та ін. – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2012. – 256 с.
 • Звичайний чаклун. Збірник “Дослідження актуальних проблем української філології і лінгводидактики”. – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І.Франка, 2012. – 88 с.
 • Хай об’єднає нас правда історії. Збірник “Формування особистісної спрямо-ваності студентської молоді: суспільство, професія, сім’я: Матеріали VII науково-практичної конференції молодих учених, магістрів, студентів” / За ред. Л.М. Єршової та ін. – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2012. –  256 с.
 • Новелістичний характер творчості Мирослава Дочинця. Література. Фольклор. Проблеми претики. Випуск 39, – Київ: Вид-во КНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 290 с. С. 186-197.