Посада

Доцент кафедри суспільних наук

Науковий ступінь

кандидат психологічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 1993 р. закінчив Рівненський педагогічний інститут.

У 1994 р. закінчив Київський інститут внутрішніх справ за спеціальністю «Психологія».

У 1999 р.  – магістратуру Київського інституту внутрішніх справ.

Кваліфікація: Магістр психології

Тема дисертації та рік захисту

28 квітня 2006 р. у спеціалізованій Вченій раді Д 26.007.01 Київського національного університету внутрішніх справ захистив дисертаційне дослідження на тему «Шляхи та умови забезпечення професійної захищеності практичного психолога ОВС України» зі спеціальності 19.00.06 – юридична психологія. За розробленою ним методикою визначення професійно-важливих якостей психолога ОВС, необхідних для його ефективної діяльності, здійснено експериментальне дослідження, підготовлений та виданий навчально-методичний комплекс, який впроваджений в діяльність Центру практичної психології Департаменту по роботі з персоналом МВС України.

Сфера наукових інтересів
 • У 2011 році започаткував серію наукових праць щодо проблем української молоді, а з 2016 – про становлення української психології та її видатних представників.

Загальна кількість публікацій
Автор близько 40 наукових праць.
 • Основні наукові та методичні праці:
 • Проблеми професійної захищеності практичних психологів внутрішніх справ //Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Щорічний бюлетень Київського інституту внутрішніх справ. – К.: КІВС; „МП Леся”, 2001. – № 6. – С. 245–250.
 • Теоретичні аспекти психологічної захищеності практичних психологів ОВС України //Проблеми пенітенціарної теорії і практики. Спеціальний випуск: збірник наукових праць молодих вчених. Щорічний бюлетень Київського інституту внутрішніх справ. – К.: КІВС; „МП Леся”, 2002. – С. 78–88.
 • Професійна діяльність та особистість психолога //Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Щорічний бюлетень Київського інституту внутрішніх справ. – К.: КІВС, „МП Леся”, 2003. – №8. – С. 307–313.
 • Професійно-психологічна підготовка практичних психологів ОВС як напрямок професійної захищеності //Навч.-метод. комплекс. – К.: Знання України, 2005. – 28 с.
 • Особливості подолання конфліктів у навчально-виховному процесі навчального закладу МВС України //Всеукраїнська науково-практична конференція „Актуальні проблеми юридичної психології” м. Київ, 29-30 вересня 2006 р. – Київ: Київський інститут внутрішніх справ, С.18–23.
 • Професійно-психологічна підготовка працівників підрозділів громадської безпеки //Навч.-метод. комплекс. – 2007, К.: Київський національний університет внутрішніх справ, – 22 с.
 • Професійно-психологічна підготовка працівників оперативних підрозділів //Навч.-метод. комплекс. – 2007, К.: Київський національний університет внутрішніх справ, – 22 с.
 • Юридична психологія. Словник. //Юридична психологія. Словник: довідкове видання – К.: КНТ, 2008. – 224 с.
 • Психологічні аспекти організації групової діяльності курсантів під час практичних та семінарських занять //Юридична психологія та педагогіка. Науковий журнал – 2009, № 1 (5). К.: Київський національний університет внутрішніх справ, – С. 107–113.
 • Психологічні особливості патріотичного виховання курсантів у вищих навчальних закладах МВС України //Юридична психологія та педагогіка. Науковий журнал – 2011, № 1 (9), К.: Національна академія внутрішніх справ, – С. 123–130.
 • Юридично-психологічна характеристика сучасних проблем української молоді: проблема суїциду //Юридична психологія та педагогіка. Науковий журнал – 2011, № 2 (10), К.: Національна академія внутрішніх справ, – С. 35–46.
 • Юридично-психологічна характеристика сучасних проблем української молоді: проблема пияцтва та алкоголізму //Юридична психологія та педагогіка. Науковий журнал – 2012, № 1 (11), К.: Національна академія внутрішніх справ, – С. 195–203.
 • Юридично-психологічна характеристика сучасних проблем української молоді: проблема наркоманії //Юридична психологія та педагогіка. Науковий журнал – 2012, № 2 (12), К.: Національна академія внутрішніх справ, – С. 37–46.
 • Юридично-психологічна характеристика сучасних проблем української молоді: проблема проституції //Юридична психологія та педагогіка. Науковий журнал – 2013, № 1 (13), К.: Національна академія внутрішніх справ, – С.58–67.
 • Трансформація українського суспільства та його еліти у контексті цивілізаційного розвитку Європи: наукова монографія / О.М.Шевченко / О. В. Скидан, І. А. Мельничук, В. П. Капелюшний, Н. Й. Романюк та ін. / За ред. І. А. Мельничука. –, з іл. Житомир, Вид-во «Рута», 2019. 200 с. – 12,5 д.а. – Особистий внесок – С. 64–75.
 • Соціально-психологічні аспекти розлучень в Україні. // Фаховий науковий журнал «Габітус». Випуск 8, 2019 р., стор. 85–89.
 • Соціально-психологічні аспекти самотності. // Фаховий науковий журнал «Габітус». Випуск 9, 2019 р. – С.99–102.