Посада

Асистент кафедри суспільних наук

Дані про вищу освіту

У 1999 році закінчив Прикарпатський університет ім. В.Стефаника, спеціальність – «Історія».

У 2002 році закінчив той же університет за спеціальністю "Практична психологія".

Тема дисертації та рік захисту

Працює над темою кандидатської дисертації "Соціально-психологічні механізми маніпулятивної взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу" за спеціальністю "Соціальна психологія та соціальна робота".

Сфера наукових інтересів
 • Соціально-психологічні механізми маніпулятивної взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу
Загальна кількість публікацій
 • Інформація відсутня
Основні наукові та методичні праці:
 • Україно-московські церковні стосунки у ХVІІ ст. // Історія релігій в Україні. Праці ХІV міжнародної конференції. Науковий щорічник. Кн. 1. Львів: Логос, 2004. — С. 574 — 579. (у співавторстві)
 • Маніпулятивна спрямованість як основа мотивації суб’єктів навчально-виховного процесу // Психолого-педагогічні та культурологічні засади формування ціннісно-мотиваційної спрямованості студентської молоді. Матеріали науково-практичної конференції молодих учених, магістрів та студентів. 14 — 15 грудня 2004 року. Кафедра культури та мистецтв. Державний агроекологічний університет. — Житомир: Вид-во ДАУ, 2005. — С. 78 — 98.
 • Трансформаційні в сучасних східнослов’янських суспільствах і проблема соціально-психологічних деформацій в українському суспільстві // Психолого-педагогічні та культурологічні засади формування ціннісно-мотиваційної спрямованості студентської молоді: суспільство, професія, сім’я: Матеріали Другої науково-практичної конференції молодих учених, магістрів та студентів. 14 — 15 грудня 2005 року / за ред. Л.М. Єршової, І.Є. Копоть, О.М. Пелехатого, О.А. Шоботенко. — Житомир: Вид-во ДАУ, 2006. — С. 98 — 109.
 • Маніпулятивна взаємодія у вищих навчальних закладах: гендерний аспект // Психолого-педагогічні та культурологічні засади формування ціннісно-мотиваційної спрямованості студентської молоді: суспільство, професія, сім’я: Матеріали Четвертої науково-практичної конференції молодих учених, магістрів та студентів. 13 — 14 грудня 2007 року / за ред. Л.М. Єршової, І.Є. Копоть, О.М. Пелехатого, О.А. Шоботенко. — Житомир: Вид-во ДАУ, 2007. — С. 173 — 189.
 • Козир В.К., Пелехатий О.М. Дослідження маніпулятивної взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу // Психолого-педагогічні та культурологічні засади формування ціннісно-мотиваційної спрямованості студентської молоді. Матеріали науково-практичної конференції молодих учених, магістрів та студентів. 14 — 15 грудня 2004 року. Кафедра культури та мистецтв. Державний агроекологічний університет. — Житомир: Вид-во ДАУ, 2005. — С. 98 — 104.
 • Кудимець Н.Б., Пелехатий О.М. Використання спеціальних маніпулятивних технік у навчально-виховному процесі // Психолого-педагогічні та культурологічні засади формування ціннісно-мотиваційної спрямованості студентської молоді: суспільство, професія, сім’я: Матеріали Другої науково-практичної конференції молодих учених, магістрів та студентів. 14 — 15 грудня 2005 року / за ред. Л.М. Єршової, І.Є. Копоть, О.М. Пелехатого, О.А. Шоботенко. — Житомир: Вид-во ДАУ, 2006. — С. 79 — 82.
 • Маніпулятивні впливи у взаємодії учасників навчально-виховного процесу// Наукові студії із соціальної та політичної психології: 36. статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С.Д.Максименко, М.М.Слюсаревський та ін. Вип. 18. - К.: Міленіум, 2007 — С. 78 — 93.
 • Зв'язок макіавеллізму та маніпулятивної поведінки з груповою динамікою студентської групи / О. М. Пелехатий. - С .224-236 // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12, Психологічні науки [Текст] : сборник. Вип. 31(55) / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; редкол. В. П. Андрущенко (голова) [та ін.]. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010.
 • Соціально-психологічні     особливості     маніпулятивної     взаємодії суб'єктів навчально-виховного процесу //  Український центр політичного менеджменту / http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=45&c=937.