Посада

Доцент кафедри суспільних наук

Науковий ступінь

кандидат історичних наук

Вчене звання

доцент


Голова асоціації інтелігенції Житомирської області, член правління Житомирського обласного об’єднання, ВУТ «Просвіта», член Житомирської обласної організації ОУН, член гуманітарної ради при Житомирській ОДА, вчений секретар Житомирської обласної організації і Спілки краєзнавців України

Дані про вищу освіту

В 1994 р. закінчив Український національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова. Спеціальність «Історія». Кваліфікація: «Вчитель історії».

Тема дисертації та рік захисту

У 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Благодійна діяльність на Волині (1793-1917 рр.: історичний аспект» на засіданні спеціалізованої Вченої ради Східноукраїнського національного університету ім. Даля, м. Луганськ; спеціальність 070001 «Історія України» і отримав науковий ступінь кандидата історичних наук.

Сфера наукових інтересів

Історико-демографічні дослідження, походження назв міст і сіл Житомирщини, історія освіти на Волині-Житомирщині.

Загальна кількість публікацій
 1. Автор понад 90 наукових праць.

Основні наукові та методичні праці:
 1. Житомирський державний університет ім. І. Франка: Ювілейна книга. – Житомир, 2004. (у співавт. Кузьмін О.С., Лавринович М.І., Лутай М.Є.).
 2. Голодомор 1932-1933 рр.: внутрішня війна в умовах загрози зовнішньої. – Житомир: Волинь, 2007. – 44 с.
 3. Основи демографії: курс лекцій. – Житомир: Волинь, 2007 – 104 с.
 4. Нариси з історії освіти на Житомирщині. Монографія. – Житомир, 2014. – 196 с. (у співавт. Казмірчук О.А., Комарніцький О.Б., Мокрицький Г.П., Рудницька Н.Ю.).
 5.  Опір Геноциду в 1932–1933 роки. – Житомир: В.Б. Котвицький, 2008. – 88 с.
 6. Учителю мій! За мудрість і тепло довічно дякую тобі! (у співавт.) – Житомир: Рута, 2008. – 88 с.
 7. Основи демографії: курс лекцій. Видання друге / Навчальний посібник. – Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, – 96 с.
 8. Вступ до історії: курс лекцій / Навчальний посібник. – Житомир, 2009.
 9. Історичні етюди про Житомир. Вип. 1. 1898 – 1900 рр. – Житомир, 2010. – 44 с.
 10. Історичні етюди про Житомир. Вип. 2. 1900 – 1902 рр. – Житомир, 2010. – 56 с.
 11. Основи демографії: курс лекцій. – Житомир: В.Б. Котвицький, 2010. – 102 с.
 12. Походження міст і сіл Житомирщини. Словник-довідник. – Житомир: В.Б. Котвицький, 2011. – 48 с.
 13. Почуйки: історія і сьогодення. – Житомир: В.Б. Котвицький, 2011. – 96 с. (у співавт.).
 14. Андрушівщина: історія і сьогодення. – Житомир: В.Б. Котвицький, 2011. – 292 с.
 15. Баранівський край: історія і сьогодення. – Житомир, 2012. – 164 с.
 16. Нариси з історії кобзарства в Україні. – Житомир: Євенок О.О., 2012. – 37 с. (у співавт.).
 17. Боротьба за українську державність у 1921 р. Зовнішньополітичний чинник Голодомору 1932–1933 рр. / Українські еліти у цивілізаційному розвитку Європи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Наукові читання – 2017. Науково-теоретичний збірник. Том ІІІ. Житомир 17 листопада 2017 р. С. 84–92.
 18.  Трансформація українського суспільства та його еліти у контексті цивілізаційного розвитку Європи / наукова монографія / Г.Л. Махорін / О. В. Скидан, І. А. Мельничук, В. П. Капелюшний, Н. Й. Романюк, В. П. Шевчук та ін. / За ред. І. А. Мельничука. –– Т. І. – Житомир, Вид-во «Рута», 2018. – 300 с.: С. 119–157.
 19. Трансформація українського суспільства та його еліти у контексті цивілізаційного розвитку Європи: наукова монографія /Г.Л.Махорін / О. В. Скидан, І. А. Мельничук, В. П. Капелюшний, Н. Й. Романюк та ін. / За ред. І. А. Мельничука. – , з іл. Житомир, Вид-во «Рута», 2019. 200 с. – С.122–147.
 20. Вирішення сучасних проблем ветеринарної медицини і внесок науковців Житомирського національного агроекологічного університету (1987–2019 рр.) // Вісник аграрної історії – Вип. 27–28. – Київ, 2019.