У складі університету однією з найперших було засновано кафедру суспільних наук. У процесі загальнодержавних та внутрішніх університетських трансформацій змінювалися її назви, завдання та організаційна структура. Нині діюча кафедра утворена рішенням Вченої ради ЖНАЕУ від 1 квітня 2015 р. внаслідок об'єднання кафедри історії, політології та психології з кафедрою філософії.

G:\DSC_2011.JPG

Колектив кафедри суспільних наук

У різний час кафедри, що забезпечували викладання філософії, історії, політології, культурології, психології, соціології очолювали: кандидат історичних наук, доцент М. О. Гурін (1955–1965), кандидати філософських наук, доценти О. І. Яценко (1965–1966), В. А. Буслінський (1966–1968), І. П. Сапацинський (1968–1977), М. Г. Тофтул (1977–1983), І. П. Хобта (1983–1996), О. А. Заглада (1999–2012), доктор філософських наук, професор С. П. Щерба (2012–2013), кандидат філософських наук, старший викладач Ю. В. Ковтун (2013–2015); кандидати історичних наук, доценти В. А. Шмарчук (1996–2003), О. Г. Суліменко (2003–2005), Н. Й. Романюк (2003–2004; 2010–2011), А. Ц. Сініцький (2012–2015), доктор психологічних наук, професор Л. П. Журавльова (2009–2012), доктор історичних наук, доцент Н. Й. Романюк (2015–2016). З травня 2016 р. завідувачем кафедри обрано доктора історичних наук, доцента І. А. Мельничука.

Маючи багаторічний досвід розвитку, нині колектив є сучасним фаховим міждисциплінарним підрозділом, який ініціює і підтримує практику тісної міжфакультетської і міжкафедральної навчально-наукової співпраці у межах університету. Колектив має широкі професійні зв’язки з колегами у навчальних і навчально-наукових установах в Україні та за її межами.

Кафедра з 2016–2017 навчального року працює над актуальною для сучасного етапу розвитку України науково-дослідною темою «Трансформація українського суспільства та його еліти у контексті цивілізаційного розвитку Європи». 

Кафедрою суспільних наук ініційовано створення в університеті Народознавчого комплексу «Старожитності українського села». Експонати Народознавчого комплексу зібрані студентами та викладачами університету з різних куточків України, серед них переважають пам’ятки матеріальної культури, що характеризують сільський побут минулих століть.

2016 р. за підтримки Вченої ради університету на кафедрі відкрито Центр історико-демографічних досліджень та біографістики. 

Загальноуніверситетське значення кафедри суспільних наук Житомирського національного агроекологічного університету випливає із важливих завдань, що стоять перед її викладачами: формування у студентів гуманістичного світогляду, професійних компетенцій як основи адаптації до сучасного ринку праці, розвитку творчого мислення, виховання інтелектуалів та патріотів рідної землі, соціально активних громадян, які здатні гідно відповідати на виклики сьогодення.