Посада

Доцент кафедри правознавства

Науковий ступінь

кандидат юридичних наук

Дані про вищу освіту

В 2003 році закінчила Національну юридичну академію ім. Я. Мудрого м. Харків за спеціальністю «Правознавство»

Тема дисертації та рік захисту

В 2012 році захистила дисертацію на тему «Організаційно-правові засади діяльності органів виконавчої влади з питань екології» на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України за спеціальністю «Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право» і отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук.

Сфера наукових інтересів

Основи діяльності органів влади з питань екології; проблеми трудового права; договірні правовідносини.

Загальна кількість публікацій
 1. Василенко Л.П. Правові проблеми діяльності органів виконавчої влади з питань екології : монографія / Л.П. Василекно; за заг. ред В.І. Курила. – Житомир : Житомирський національний агроекологічний університет, 2014. – 167 с.

Василенко Л.П. за період роботи розроблено понад 30 методичних рекомендацій для проведення практичних та семінарських занять, за останні 2 роки:

 1. Василенко Л.П. Методичні рекомендації для написання курсових робіт з предмета «Трудове право» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» / Л.П. Василенко  – Житомир: ЖНАЕУ, 2013. – 20 с.
 2. Василенко Л. П. Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Правові основи діяльності виконавчої влади у сфері екології» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» / Л.П. Василенко  – Житомир: ЖНАЕУ, 2014. – 28 с.
 3. Василенко Л. П. Методичні вказівки для виконання індивідуальної роботи з курсу «Правові основи діяльності виконавчої влади у сфері екології» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» / Л.П. Василенко  – Житомир: ЖНАЕУ, 2014. – 32 с.
 4. Василенко Л. П. Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Правові основи діяльності виконавчої влади у сфері екології» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» /  Л.П. Василенко  – Житомир: ЖНАЕУ, 2014. – 54 с.
 5. Василенко Л. П. Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Правові основи державного управління» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» / Л.П. Василенко  – Житомир: ЖНАЕУ, 2014. – 28 с.
 6. Василенко Л. П. Методичні вказівки для виконання індивідуальної роботи з курсу «Правові основи державного управління» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» / Л.П. Василенко  – Житомир: ЖНАЕУ, 2014. – 24 с.
 7. Василенко Л. П. Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Правові основи державного управління» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» /  Л.П. Василенко  – Житомир: ЖНАЕУ, 2014. – 43 с.
 8. Василенко Л.П. Методичні рекомендації для написання курсових робіт з предмета «Цивільне право» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» / Л.П. Василенко  – Житомир: ЖНАЕУ, 2014. – 20 с.
 9. Василенко Л.П. Методичні рекомендації для написання контрольних робіт з предмета «Цивільне право» для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» / Л.П. Василенко  – Житомир: ЖНАЕУ, 2014. – 19 с.
 10. Василенко Л. П. Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільне право» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» /  Л.П. Василенко  – Житомир: ЖНАЕУ, 2014. – 129 с.
 11. Василенко Л. П. Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Цивільне право» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» / Л.П. Василенко  – Житомир: ЖНАЕУ, 2014. – 34 с.
 12. Василенко Л. П. Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Юридичне документознавство» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» /  Л.П. Василенко  – Житомир: ЖНАЕУ, 2014. – 129 с.
 13. Василенко Л.П. Методичні рекомендації для написання контрольних робіт з предмета «Трудове право» для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» / Л.П. Василенко  – Житомир: ЖНАЕУ, 2013. – 23 с.
 14. Василенко Л. П. Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Трудове право» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» /  Л.П. Василенко  – Житомир: ЖНАЕУ, 2014. – 104 с.
 15. Василенко Л. П. Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Трудове право» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» / Л.П. Василенко  – Житомир: ЖНАЕУ, 2014. – 18 с.
Основні наукові та методичні праці: