Посада

Доцент кафедри правознавства

Науковий ступінь

кандидат історичних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка  за спеціальністю «Історія» , кваліфікація історик, викладач історії та суспільствознавство.

Аспірантура Українського державного агарного університету.

Професійну діяльність у галузі освіти та науки розпочала у 1984 році у Житомирському національному агроекологічному університеті  й працює по теперішній час.

Тема дисертації та рік захисту

Тема дисертації: «Сільськогосподарська кооперація у суспільно- політичному житті України(1880 – початок 30-х років ХХ століття)».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія громадських рухів і політичних партій захищена у  1992 р на засіданні спеціалізованої вченої ради Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.

Сфера наукових інтересів

Наукові інтереси полягають у вивченні  таких галузей права: історія держави і права України, історія держави і права зарубіжних країн, порівняльне правознавство,  конституційне (державне) право, законодавство і право в АПК.

Загальна кількість публікацій

Науковий доробок  складає біля 90 опублікованих статей у наукових виданнях та навчальних розробок, а саме фахові наукові публікації:

  1. Прокопенко І. П. Фінансування політичних партій в Україні і зарубіжних країнах / І. П. Прокопенко, В. Є. Доронін // Часопис Київського університету права. 2016/2. с. 76–79.
  2. Прокопенко І. П. Правові аспекти українсько-російських відносин 1919–1912 рр. Втрата українського суверенітету / Прокопенко І. П., В. С. Довгалюк // Часопис Київського університету права.   № 4. с.38–42.
  3. Прокопенко І. П. Правовий аналіз захисту прав та свобод в Росії та Україні / Прокопенко І. П., В.Є. Доронін // Часопис Київського університету права.  №1. С. (Index Copernicus International (Польща),  HeinOnline (США)).  с.64–67.
  4. Прокопенко І. П. Правове регулювання природоохоронного законодавства Франції / І. П. Прокопенко // Науковий вісник херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Випуск 2 Том1. 2017. №2.  с. 160–163.
  5. Прокопенко І. П., Дерманська О.В. Правова регламентація статусу біженця в Україні, Франції, Німеччині та Італії// Часопис Київського Університету права. 2018. №1. С.(Index Copernicus International (Польща), HeinOnline(США))(друк червень 2018).
Основні наукові та методичні праці: