Посада

Доцент кафедри правознавства

Науковий ступінь

кандидат юридичних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

В 1984 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Історія, викладач історії та суспільствознавства».

З 1984 року по теперішній час працює в Житомирському національному агроекологічному університеті.

Тема дисертації та рік захисту

В 1992 році захистила дисертацію на тему «Сільськогосподарська кооперація у суспільно-політичному житті України (1880-початок 30-х років ХХ століття» на засіданні спеціалізованої вченої ради Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Українознавство» і отримала науковий ступінь кандидата історичних наук.

Сфера наукових інтересів

Історія держави і права України; історія держави і права зарубіжних країн; державне будівництво і місцеве самоврядування.

Загальна кількість публікацій

Прокопенко І.П. Основні категорії та поняття правознавства: навчальний посібник / [уклад. Прокопенко І.П.]. –Житомир: ЖНАЕУ, 2011. – 236с.

Прокопенко І.П. розробила 3 методичних рекомендацій за якими здійснюється підготовка студентів спеціальності «Правознавство»: «Історія держави і права України»; «Історія держави і права зарубіжних країн»; «Порівняльне право».

Основні наукові та методичні праці: