Посада

Доцент кафедри правознавства

Науковий ступінь

кандидат юридичних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

В 2002 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» здобула кваліфікацію вчителя історії і правознавства.

В 2008 році вступила до аспірантури інституту держави і права ім.. В. М. Корецького НАН України.

Тема дисертації та рік захисту

В 2011 році захистила дисертацію на тему «Презумпції у праві: питання теорії та практики» за спеціальністю «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» і отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук.

У 2014 році отримала вчене звання доцента кафедри правознавства.

Сфера наукових інтересів

Проблеми теорії держави і права; порівняльне правознавство; проблеми правового статусу людини і громадянина в Україні; проблеми правової аргументації.

Загальна кількість публікацій

Ляшенко Р.Д. Правові основи управління ресурсами: навч. посібник / Р.Д. Ляшенко. – Ж.: Вид-во ФОП Єванок О.О., 2014. – 208 с.

Ляшенко Р.Д. розробила 10 методичних рекомендацій за якими здійснюється підготовка студентів спеціальності «Правознавства»: «Теорія держави і права України»; «Основи конституційного права»; «Правові основи управління ресурсами»; «Конституційне право України», «Цивільне та сімейне право»; «Державне (конституційне) право зарубіжних країн»; «Адміністративне право».

Основні наукові та методичні праці: