Посада

Старший викладач кафедри правознавства

Науковий ступінь

кандидат юридичних наук

Дані про вищу освіту

В 2008 році закінчила Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство»

З 2008 по 2011 рік - аспірант Київського національного університету внутрішніх справ.

Тема дисертації та рік захисту

В 2012 році захистила дисертацію на тему «Криміналістичне забезпечення слідчої діяльності в органах внутрішніх справ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Національної академії внутрішніх справ за спеціальністю «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» і отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук.

Сфера наукових інтересів

Кримінальне право; кримінологія; кримінально-виконавче право; кримінальний процес; криміналістика; оперативно-розшукова діяльність; судова експертиза; судові та правоохоронні органи.

Загальна кількість публікацій
  • Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Кримінальний процес» ОКР «Бакалавр» – Житомир, 2013.
  • Методичні розробки з організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Кримінальний процес» ОКР «Бакалавр» – Житомир, 2013.
  • Методичні рекомендації з організації індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни «Кримінальний процес» ОКР «Бакалавр» – Житомир, 2013.
  • Дановська І. І. Теоретичні основи та пріоритетні напрямки удосконалення техніко-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів / І. І. Дановська // Митна справа. – 2010. – № 3 (69). – С. 116–121.
  • Дановська І. І. Використання криміналістичної техніки у процесі розкриття та розслідування злочинів: пріоритетні напрямки удосконалення / І. І. Дановська // Форум права. – 2010. – № 3. – С. 62–69 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-3/10diipnu.pdf.
  • Дановська І. І. Актуальні питання тактико-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів / І. І. Дановська // Адвокат. – 2010. – № 11(122). – С. 29–34.
  • Дановська І. І. Проблеми теорії та практики експертно-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів: можливі шляхи їх вирішення / І. І. Дановська // Митна справа. – 2011. – № 2. – С. 353–361.
Основні наукові та методичні праці: