Посада

Старший викладач кафедри правознавства

Науковий ступінь

кандидат юридичних наук

Дані про вищу освіту

В 2008 році закінчила Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство»

З 2008 по 2011 рік - аспірант Київського національного університету внутрішніх справ.

Тема дисертації та рік захисту

В 2012 році захистила дисертацію на тему «Криміналістичне забезпечення слідчої діяльності в органах внутрішніх справ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Національної академії внутрішніх справ за спеціальністю «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» і отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук.

Сфера наукових інтересів

Кримінальне право; кримінологія; кримінально-виконавче право; кримінальний процес; криміналістика; оперативно-розшукова діяльність; судова експертиза; судові та правоохоронні органи.

Загальна кількість публікацій
  • Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Кримінальний процес» ОКР «Бакалавр» – Житомир, 2013.
  • Методичні розробки з організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Кримінальний процес» ОКР «Бакалавр» – Житомир, 2013.
  • Методичні рекомендації з організації індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни «Кримінальний процес» ОКР «Бакалавр» – Житомир, 2013.
Основні наукові та методичні праці: