Посада

Старший викладач кафедри правознавства

Науковий ступінь

кандидат юридичних наук

Дані про вищу освіту

В 2008 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство».

З 2009 по 2012 рік - аспірант відділу проблем аграрного, земельного та екологічного права інституту держави і права ім.. В. М. Корецького НАН України.

Працює в університеті з 2013 року.

Тема дисертації та рік захисту

В 2013 році захистила дисертацію на тему «Правове регулювання здійснення державних аграрних інтервенцій в Україні» на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту держави і права ім.. В.М. Корецького за спеціальністю «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природо ресурсне право» і отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук.

Сфера наукових інтересів

Аграрне право; екологічне право; земельне право; цивільно-процесуальне право; проблеми охорони дитинства в Україні.

Загальна кількість публікацій
  1. Костенко С. О. Розділ 4.3 Механізм правового регулювання здійснення державних аграрних інтервенцій в Україні. – С. 154-170 // Проблеми розвитку аграрного та земельного права України: монографія / В. І. Семчика, П. Ф. Кулинича, В. М. Єрмоленка [та ін.]; за заг. ред. В. І. Семчика, П. Ф. Кулинича. – К.: ред. журн. «Право України»., Х.: Право, 2013. – 372 с.

Костенко С.О. розроблено 3 методичних рекомендацій для проведення практичних занять та самостійної роботи, за якими здійснюється підготовка студентів спеціальності «Правознавство»: «Цивільний процес»; «Сімейне право»; «Публічна служба».

Основні наукові та методичні праці: