Посада

Старший викладач кафедри правознавства

Науковий ступінь

кандидат юридичних наук

Дані про вищу освіту

В 2008 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство».

З 2009 по 2012 рік - аспірант відділу проблем аграрного, земельного та екологічного права інституту держави і права ім.. В. М. Корецького НАН України.

Працює в університеті з 2013 року.

Тема дисертації та рік захисту

В 2013 році захистила дисертацію на тему «Правове регулювання здійснення державних аграрних інтервенцій в Україні» на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту держави і права ім.. В.М. Корецького за спеціальністю «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природо ресурсне право» і отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук.

Сфера наукових інтересів

Аграрне право; екологічне право; земельне право; цивільно-процесуальне право; проблеми охорони дитинства в Україні.

Загальна кількість публікацій
  1. Костенко С. О. Розділ 4.3 Механізм правового регулювання здійснення державних аграрних інтервенцій в Україні. – С. 154-170 // Проблеми розвитку аграрного та земельного права України: монографія / В. І. Семчика, П. Ф. Кулинича, В. М. Єрмоленка [та ін.]; за заг. ред. В. І. Семчика, П. Ф. Кулинича. – К.: ред. журн. «Право України»., Х.: Право, 2013. – 372 с.
  2. Семчик В. І., Костенко С. О. Досвід правового регулювання аграрних інтервенцій у країнах ЄС: порівняльно-правовий аспект / В. І. Семчик, С. О. Костенко // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 57. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012.  С. 380–386.

  3. Костенко С. О. Розділ 4.3 Механізм правового регулювання здійснення державних аграрних інтервенцій в Україні. – С. 154–170 // Проблеми розвитку аграрного та земельного права України: монографія / В. І. Семчика, П. Ф. Кулинича, В. М. Єрмоленка [та ін.]; за заг. ред. В. І. Семчика, П. Ф. Кулинича. – К.: ред. журн. «Право України»., Х.: Право, 2013. – 372 с.

  4. Костенко С. О., Стрільчук В.А. Правове регулювання відшкодування ПДВ при експортній діяльності вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників / В. А. Стрільчук, С. О. Костенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція». – 2014. – Вип. 10-2 том 2. С. 31–33.

  5. Стрільчук В. А., Костенко С. О. Функції конституційно-правових строків / В. А. Стрільчук, С. О. Костенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2015. – Вип. 31 : в 3 т. – Т. 1. С. 97–101.

  6. Костенко С.О. Аналіз правового забезпечення здійснення аграрної політики в Україні / С.О. Костенко // Держава і право : Збірник наукових праць. Серія Юридичні науки. Випуск 72 / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. – К. : Вид-во «Юридична думка», 2016. С. 362–373.

Основні наукові та методичні праці: