Посада

Старший викладач кафедри правознавства

Науковий ступінь

кандидат юридичних наук

Дані про вищу освіту
 • У 2013 році закінчила Національний університет державної податкової служби України за спеціальністю «Правознавство». Класифікація «Юрист» .
Тема дисертації та рік захисту

У 2017 році захистила дисертацію на тему «Правове регулювання електронного документообігу в сфері оподаткування»

Сфера наукових інтересів

Адміністративне право; фінансове право; біржове право; банківське право; підприємницьке право; право інтелектуальної власності, господарське право та процес; нотаріат.

Загальна кількість публікацій
 1. 1. Гордійчук М. В. Соціологічний зміст правового регулювання електронного документообігу / М. В. Гордійчук // Соціологія права (науково-практичний журнал). – 2014. – № 1–2 (7–8). С. 20–26.
 2. Гордійчук М. В. Електронний цифровий підпис як забезпечувальний елемент електронного документообігу / М. В. Гордійчук // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). – 2014. – № 1–2 (56–57). С. 84–89.
 3. Гордійчук М. В. Наукові погляди щодо визначення терміну «електронний документ» документообігу / М. В. Гордійчук // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). – 2014. – № 3–4 (58–59). С. 61–65.
 4. Гордійчук М. В. Засоби забезпечення інформаційної безпеки електронного документообігу у сфері оподаткування / М. В. Гордійчук // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2014. – № 4 (67). С. 57–63.
 5. Гордійчук М. В. Розвиток та сучасний стан правового регулювання електронного декларування в митних органах України / М. В. Гордійчук // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). – 2015. – № 3–4 (62–63). С. 107–113.
 6. Гордійчук М. В. Особливості американської моделі регулювання електронного документообігу (на прикладі США) / А. М. Новицький, М. В. Гордійчук // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2015. – № 1 (68). С. 112–119.
 7. Гордийчук М. В. Особенности правового регулирования электронного документооборота в постсоветских государствах / М. В. Гордийчук // Международный научно-практический правовой журнал «Legea și viața». – 2016. – № 1/2 (289). С. 27–31.
 8. Гордійчук М. В. Рання превенція проституції в Україні / М. В. Гордійчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 3/3’2018. С. 45–48.
 9.  Гордійчук М. В. Безпека особи як основоположний елемент охорони прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі / М. В. Гордійчук // Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі: Матеріали VI науково-практичної конференції, 19 квітня 2018 р. – Житомир: ЖНАЕУ, 2018. С. 454–458.
 10.   Комплексні контрольні роботи з дисципліни «Криміналістика» для підготовки фахівців галузі знань 0304 «Право» спеціальності 6.030401 «Правознавство» освітнього рівня «Бакалавр» [Електронний ресурс] / уклад. М. В. Гордійчук. – (1 файл : 293 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 21 с.
 11. Робоча програма навчальної дисципліни «Криміналістика» галузь знань 0304 «Право» спеціальність 6.030401 «Правознавство» Факультет екології і права [Електронний ресурс] / розроб. М. В. Гордійчук . – (1 файл : 395 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 21 с.
 12.  Робоча програма навчальної дисципліни «Митне право» галузь знань 0304 «Право» спеціальність 6.030401 «Правознавство» Факультет екології і права [Електронний ресурс] / розроб. М. В. Гордійчук . – (1 файл : 303 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 10 с.
 13. Робоча програма навчальної дисципліни «Нотаріат України» галузь знань 0304 «Право» спеціальність 6.030401 «Правознавство» Факультет екології і права [Електронний ресурс] / розроб. М. В. Гордійчук . – (1 файл : 300 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 15 с.
Основні наукові та методичні праці: