Посада

Доцент кафедри правознавства

Науковий ступінь

Кандидат юридичних наук

Дані про вищу освіту
  • У 2006 році закінчив з відзнакою Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство».
Тема дисертації та рік захисту

В 2012 р. захистив кандидатську дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність».

Сфера наукових інтересів

Актуальні проблеми протидії та запобігання корупції; Кримінальне право України ; Кримінальний процес України.

Загальна кількість публікацій
Основні наукові та методичні праці: