Посада

Старший викладач кафедри правознавства

Науковий ступінь

кандидат юридичних наук

Дані про вищу освіту

У 2000 ріці закінчила університет ім. Марії Кюрі Складовської м. Люблін (Польща) за спеціальністю «Правознавство».

З 2010 року працює в Житомирському національному агроекологічному університеті.

Тема дисертації та рік захисту

В 2014 році захистила дисертацію на тему «Адміністративно-правові засади діяльності органів місцевого самоврядування за законодавством України та Польщі» на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України за спеціальністю «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» і отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук.

Сфера наукових інтересів

Муніципальне право, фінансове право, підприємницьке право, господарське право та процес, міжнародне право, право Європейського Союзу.

Загальна кількість публікацій
  1. Бучинська А.Й., Фінансове право: [навч. посіб.] / Бучинська А.Й., Бібік А.М., за ред. В.І. Муляр. — Ж: ЖДТУ, 2008. — 192 с.
  2. Бучинська А.Й., Господарське законодавство: [навч. посіб.] / Бучинська А.Й., Бібік А.М., за ред. В.І. Муляр. — Ж: ЖДТУ, 2008. — 208 с.
  3. . Бучинська А. Й. Принцип субсидіарності як підстава діяльності органів місцевого самоврядування Польщі та України / А. Й. Бучинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2012. –  №  91. С. 90–92.

  4. Бучинська А.Й. Повноваження представницьких органів місцевого самоврядування Польщі та України: порівняльний аналіз / А.Й. Бучинська, П. В. Діхтієвський // Публічне право. – 2013.  № 1 (9). – С. 59–66.

  5. Бучинська А.Й. Нормативно-правові підстави формування представницьких органів місцевого самоврядування Польщі та України: порівняльний аналіз / А.Й. Бучинська // Публічне право. – 2013. –  № 2 (10).  С. 328–335.

  6. Бучинська А.Й. Форми публічної діяльності органів місцевого самоврядування Польщі та України: порівняльний аналіз / А. Й. Бучинська // Вісник Запорізького національного університету. – 2013. – № 1 (ч. 2).  С. 69– 76.

Бучинською А.Й. розроблено 5 методичних рекомендацій для проведення практичних занять та самостійної роботи, за якими здійснюється підготовка студентів спеціальності «Правознавство»: «Державне право зарубіжних країн»; «Міжнародне право»; «Міжнародне приватне право»; «Основи права Європейського союзу»; «Фінансове право».

Основні наукові та методичні праці: