Посада

Доцент кафедри правознавства

Науковий ступінь

кандидат юридичних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

В 2004 році закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство»

З 2007 по 2010 рік - аспірант відділу проблем аграрного, земельного та екологічного права інституту держави і права ім.. В. М. Корецького НАН України.

Тема дисертації та рік захисту

В 2011 році захистила дисертацію на тему «Правовий режим земель авіаційного транспорту України» на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту держави і права ім. В.М. Корецького за спеціальністю «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природо ресурсне право» і отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук.

В 2013 році отримала вчене звання доцент кафедри правознавства.

Сфера наукових інтересів

Аграрне право; земельне право; екологічне право; природоресурсне право.

Загальна кількість публікацій
  1. Бондарчук Н. В. Природоохоронне законодавство та екологічне право: навч. посібник // Н. В. Бондарчук – Ж.: Вид-во ЖНАЕУ, 2015. – 276 с.

Бондарчук Н.В. має 15 праць навчально-методичного характеру, серед них:

  1. Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Земельне право»  для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки  «Менеджмент організацій» //  Ж.: ЖНАЕУ, 2015 – 44 с.
  2. Методичні рекомендації до виконання модульних контрольних робіт  з навчальної дисципліни «Земельне право»  для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» //  Ж.: ЖНАЕУ, 2014 – 56 с.
  3. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт  з навчальної дисципліни «Земельне право»  для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» //  Ж.: ЖНАЕУ, 2013 – 56 с.
  4. Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Лісове, земельне та екологічне право»  для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 8.09010301 «Лісове господарство» //  Ж.: ЖНАЕУ, 2013 – 48 с.
  5. Методичні рекомендації до семінарських занять з навчальної дисципліни «Екологічне право»  для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.090105 «Захист рослин» та освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 7.09010101 «Агрономія» //  Ж.: ЖНАЕУ, 2012 – 56 с.
  6. Методичні рекомендації до практичних занять  з навчальної дисципліни «Основи римського цивільного права»  для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки  6.030401 «Правознавство» //  Ж.: ЖНАЕУ, 2012 – 44 с.
Основні наукові та методичні праці: