Історія кафедри

Кафедра правознавства ЖНАЕУ заснована у березні 1996 року з метою забезпечення викладання правничих дисциплін, формування правомірної поведінки студентів, розробки основних напрямків еколого-правової освіти. З 1998 р. за рішенням ДАК України кафедра одержала право на впровадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням освіти за спеціальністю «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» з ліцензованим обсягом 50 осіб. З 2012 р. університет отримав ліцензію на підготовку студентів освітнього ступеня «Бакалавр», а від 3 травня 2018 р. – ліцензію на підготовку магістрів права.

Першим завідувачем кафедри був старший викладач Г. Г. Чернов, який очолював її до вересня 2000 р. З 2000 р. кафедру очолював В. Є. Пропастін, з 2007 р. – к.і.н., доц. І. П. Прокопенко, з 2010 р. – к.ю.н., доц. О. Б. Німко, з 2015 р. – к.ю.н., доц. Р. Д. Ляшенко.

Нині на кафедрі правознавства працюють 2 доктори наук та 12 кандидатів наук: завідувач кафедри, к.ю.н., доцент Ляшенко Р. Д., д.ю.н., професор Скулиш Є. Д., к.ю.н., доцент Бондарчук Н. В., к.ю.н., доцент Німко О. Б., к.і.н., доцент Прокопенко І. П., к.ю.н., доцент Василенко Л. П., к.ю.н., доцент Бучинська А. Й., к.ю.н., ст. викл. Костенко С. О., к.ю.н., ст. викл. Стрільчук В. А., к.ю.н., ст. викл. Кравчук І. І., к.ю.н., ст. викл. Гордійчук М. В. Крім того, для якісного викладання окремих правничих дисциплін запрошуються фахівці, які працюють за сумісництвом: д.ю.н., професор Пархоменко Н. М., к.ю.н., доцент Циганчук Н.А., к.ю.н., доцент Черниш Р.Ф.

Студенти систематично, у рамках навчального процесу, відвідують судові засідання Богунського та Корольовського районних судів міста Житомира, Апеляційного суду Житомирської області, Господарського суду Житомирської області, Житомирського окружного адміністративного суду. Навчальну та виробничу практику студенти проходять у Головному територіальному управлінні юстиції в Житомирській області, судах, Держгеокадастрі Житомирської області та юридичних відділах підприємств, установ і організацій.

Починаючи з 2013 року колектив кафедри правознавства організовує щорічну Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі», у якій беруть участь як студенти, так і провідні фахівці з різних галузей права України та зарубіжжя.

Під керівництвом викладачів кафедри науковою роботою займаються і студенти. З 2012 р. кращі студенти здобувають призові місця на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з юридичних наук.

Також щорічно підтримується традиція святкування Дня юриста.

Викладачі разом із своїми вихованцями, завдяки спільним старанням і плідній співпраці, зробили і продовжують робити досить вагомий внесок у розвиток взаємної самореалізації, кафедри, факультету та університету в цілому.

sklad pravoznavstvo

Колектив кафедри правознавства

Загальна інформація

Колектив кафедри правознавства спрямовує свої зусилля на фундаментальну підготовку бакалаврів за напрямом 6.030401 «Правознавство».

На кафедрі правознавства працює 15 викладачів: 11 кандидатів юридичних наук,  1 кандидат історичних наук, 1 кандидат політичних наук, 1 кандидат наук з державного управління та 1 асистент.

За результатами наукових досліджень лише у 2009-2014 н.р. захищено 8 дисертацій Ляшенко Р.Д. (2011р.), Бондарчук Н.В. (2011 р.), Василенко Л.П. (2012 р.), Кравчук І.І. (2012 р.), Черниш Р.Ф. (2012 р.), Костенко С.О. (2013 р.), Стрільчук В.А. (2014 р.), Бучинська А.Й. (2014 р.).

Викладачами кафедри правознавства здійснюється науково-дослідна робота над темою: «Юридична відповідальність за порушення природоресурсного законодавства України» (номер державної реєстрації 0113U000813), опубліковано понад 100 наукових статей у фахових юридичних виданнях України.

Під керівництвом провідних фахівців кафедри науковою роботою займаються і студенти спеціальності «Правознавство». Три роки поспіль кращі студенти здобувають призові місця на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з юридичних наук:

2012 р. – Буряченко Андрій (ІІ призове місце);

       Власюк Марина (ІІ призове місце);

2014 р.  – Ковальська Яна (ІІ призове місце);

        Спасовська Юрія (ІІІ призове місце);

2015 р. – Бальковська Ксенія (ІІІ призове місце).

Починаючи з 2013 року колектив кафедри правознавства організовує щорічну Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі», у якій беруть участь як студенти, так і провідні фахівці з різних галузей права.

Студенти спеціальності «Правознавство» щороку стають переможцями Правового турніру, що організовує Головне управління юстиції в Житомирській області і є активними членами Координаційної ради молодих юристів.

Навча­льну та виробничу практику студенти проходять у місцевих судах, органах досудового слідства, юридичних відділах обла­сних управлінь сільського господарства та продовольства, державних управ­ліннях охорони навколишнього природного середовища та екологічних інспе­кціях різних областей України.

Виховна робота зі студентами проводиться як під час навчального процесу, так і під час проведення тематичних диспутів, вечорів відпочинку, спортивних змагань, відвідування гуртожитків.

Сторінка кафедри у Facebook - посилання

 

Науково-педагогічний колектив кафедри правознавства забезпечує викладання дисциплін:

юридична деонтологія, теорія держави і права, історія держави і права України, історія держави і права зарубіжних країн, міжнародне право, державне (конституційне) право зарубіжних країн, конституційне право України, адміністративне право України, фінансове право України, основи римського права, цивільне  право України, сімейне право України, кримінальне право України, екологічне право України, аграрне право України, господарське право України, криміналістика, міжнародне приватне право, трудове право України, кримінальний процес України, земельне право України, цивільний процес України, основи права Європейського Союзу, юридичне документознавство, історія вчень про державу і право, муніципальне право, податкове право, господарський процес, право соціального захисту України, нотаріат України, порівняльне правознавство, адвокатура України, адміністративний процес України,  кримінально-виконавче право України, митне право, виконавче право, житлове право, прокурорський нагляд, кримінологія, банківське право, трудові спори, документація в цивільному процесі, правові основи діяльності виконавчої влади у сфері екології, міжнародно-правовий механізм захисту прав людини.

Крім того, колектив кафедри правознавства забезпечує викладання дисциплін: «Правознавство», «Основи конституційного права України», «Земельне право», «Аграрне право», «Міжнародне право», «Трудове право», «Договірне право» за такими напрямами підготовки: «Облік і аудит», «Менеджмент», «Економіка підприємства», «Захист рослин», «Агрономія», «Екологія та охорона навколишнього природного середовища».

Меморандум (*pdf)

Меморандум 2017 (*pdf)

Додаткова угода (*pdf)

Договір 33.9 (*pdf)

Договір 33.18 (*pdf)

Договір 33.17 (*pdf)

Договір 33.14 (*pdf)

Договір 33.13 (*pdf)

Договір 33.12 (*pdf)