Посада

Професор кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук

Дані про вищу освіту

Народився 2.01.1968 р. в с. Кулаженці Гребінківського р-ну Полтавської обл. Закінчив у 1983 р. вісім класів Харківецької СШ.

1983–1987 рр. – навчання в Полтавському будівельному технікумі транспортного будівництва (спеціальність «будівництво та експлуатація автомобільних шляхів», кваліфікація «технік-будівельник»).

1987–1989 рр. – служба в лавах збройних сил СРСР;

1989–1994 рр. – навчання на геологічному факультеті КДУ ім. Т. Г. Шевченка (спеціальність «геофізичні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин», кваліфікація спеціаліста «інженер-геофізик»).

1994–1997 р. – навчання в очній аспірантурі Інституту геологічних наук (ІГН) НАН України.

199 –1999 р. – інженер відділу сучасного морського седиментогенезу ІГН НАНУ.

19.06.1999 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Зв’язок сучасних морфоструктур (сучасного рельєфу) дна північно-західного шельфу Чорного моря з глибинними структурами тектоносфери», (за спеціальністю 04. 00. 10 – «геологія океанів і морів», спеціалізація геоморфологія і тектоніка).

з 19.11.1999 р. працює в УДПУ ім. Павла Тичини, де пройшов шлях асистента (1999 р.), старшого викладача (2000 р.), доцента (з 2003) кафедри географії та екології природничо-географічного факультету.

2003 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри географії та екології.

2003–2004 рр. – заступник декана з наукової роботи.

2004–2007 рр. навчання в стаціонарній докторантурі Інституту геологічних наук НАН України.

2007 р. – доцент кафедри географії та екології УДПУ імені Павла Тичини. Викладає студентам напряму підготовки 01014 «географія» лекційні та лабораторні курси: «Геологія з основами геохімії», «Картографія з основами топографії», «Основи океанографії», «Історична географія»; магістрам – «Геоекологія», «Історія розвитку географічної науки в Україні», керує фаховими практиками в Українських Карпатах (з 2000 до 2017 р.; с. Колочава Міжгірський р-н., Закарпатська обл.).

2011 р. – у разовій спецраді Інституту геологічних наук НАН України вперше в Україні за спеціальністю 04.00.23 – «історія геології» захистив докторську дисертацію на тему «Історія морської геології в Україні» (наук. конс. чл.-кор. НАН України Митропольський О. Ю.).

2012 р. – отримав атестат професора по кафедрі загального землезнавства та геології.

2012–2015 н. р. – завідувач кафедри загального землезнавства та геології УДПУ імені Павла Тичини.

З 1 вересня 2015 р. до 27 серпня 2019 р. – професор кафедри географії та методики її навчання УДПУ імені Павла Тичини.

У Житомирському національному агроекологічному університеті працює з серпня 2019 року на посаді професора кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук. З 1 вересня 2020 року професор цієї ж кафедри Поліського національного університету (м. Житомир).

Викладає навчальні курси «Геологія з основами геоморфології», «Геологічна будова та рельєф України», «Поверхневі води України»; «Загальне землезнавство», «Палеогеографія», «Гідрологія та океанологія» та інші.

Сфера наукових інтересів

Вивчення геології України (північно-західного шельфу Чорного моря та ін.), дослідження геоекологічного та екологічного стану території нашої держави та розв’язання проблемних питань в історії науки і техніки (природничий напрям).

Загальна кількість публікацій

Опубліковано понад 250 наукових праць, в т. ч. – 3 монографії («Сто морських геологів України», 2007; «Науково-дослідний флот України (минуле, сучасне, майбутнє), 2008; «Географічні об’єкти України та залучення студентської молоді до їх вивчення» : колективна монографія, 2018); 1 науково-навчальний посібник («Міжнародний рік океану (проблеми, пошуки, здобутки», 2000) та 6 навчальних посібників («Географія Уманщини (до 75-річчя Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини)», 2006; «Геологія з основами геохімії (курс лекцій)», 2014); «Геоекологія (курс лекцій)», 2014; «Історія географії (короткий курс лекцій)», 2014; «Історія розвитку географічної науки в Україні (курс лекцій)», 2014; «Історична географії (курс лекцій із напряму історичної фізичної (природничої) географії)», 2015), численні методичні розробки, статті у фахових виданнях і тези різнорідних наукових зібрань та учасник науково-дослідних рейсів у Чорне море на НДС «Искатель» (1993 р.).

Включений до редакційних колегій:

  1. Природничі науки і освіта: збірник наукових праць природничо-географічного факультету УДПУ імені Павла Тичини.
  2. З жовтня 2015 р. включений до редакційної колегії Міжнародного науково-виробничого журналу «Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія».

Грамоти та подяки (заохочувальні нагородження)

Неодноразово відзначався за високу професійну майстерність різнорідними грамотами, а саме: 

- грамота ректора УДПУ імені Павла Тичини (2007; за досягнуті успіхи у науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки);

- грамота Голови обласної ради (2012; за високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, у підготовку освітніх кадрів, формування позитивного іміджу навчально-наукових закладів Черкащини та з нагоди Дня науки);

- Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації (2013; за високу професійну майстерність, значні наукові досягнення, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди Дня науки);

- грамота деканату природничо-географічного факультету УДПУ імені Павла Тичини (2015; за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм і відповідальне ставлення до покладених обов’язків, вагомий внесок у розвиток природничо-географічного факультету та з нагоди його 85-річчя).


Е – mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.