Посада

Доцент кафедри охорони довкілля та збалансованого природокористування

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 1994 році закінчила Державну агроекологічну академію України за спеціальністю „Агрономія”. У 1996 році вступила до аспірантури Державної агроекологічної академії України з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

У 1999 році захистила дисертаційну роботу на тему «Агролісомеліоративні методи оптимізації вирощування сільськогосподарських культур на напівгідроморфних ґрунтах Полісся» на засіданні спеціалізованої вченої ради Державної агроекологічної академії України за спеціальністю «Екологія» і отримала науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук.

Сфера наукових інтересів

Фахівець з прикладних питань розроблення способів одержання екологічно безпечної продукції рослинництва в умовах посиленого техногенно-антропогенного впливу на довкілля:

  • оцінка рівня забруднення важкими металами, нітратами ґрунтового покриву, картоплі, овочів, вирощуваних у приватному секторі господарювання;
  • розроблення заходів щодо одержання екологічно безпечної продукції рослинництва у приватному секторі господарювання;
  • оцінка екологічного стану джерел нецентралізованого водопостачання;
  • визначення фітотоксичності ґрунту та біоіндикація його забруднення важкими металами.
Загальна кількість публікацій

Автор і співавтор понад 180 наукових та навчально–методичних праць, у тому числі 6-ти навчальних посібників, однієї монографії, одного атласу, Національного стандарту України. Підготувала 2-х кандидатів наук зі спеціальності 03.00.16 – екологія.

Основні наукові та методичні праці: