Посада

Доцент кафедри охорони довкілля та збалансованого природокористування

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 1996 році закінчила Державну агроекологічну академію України за спеціальністю „Агрономія”. У 1997 році вступила до аспірантури Державної агроекологічної академії України з відривом від виробництва

Тема дисертації та рік захисту

У 2002 році захистила дисертаційну роботу на тему „Продуктивність і кормова цінність вико-вівсяної сумішки та кормових буряків залежно від добрив в умовах Центрального Полісся” на засіданні спеціалізованої вченої ради Вінницького державного аграрного університету за спеціальністю „Кормовиробництво і луківництво” і отримала науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук.

Сфера наукових інтересів

Фахівець з прикладних питань розроблення науково-біологічних обґрунтувань у сфері радіоекології:

  • оцінка радіаційного забруднення ґрунту, харчових продуктів, питної води, будівельних матеріалів тощо;
  • оцінка дозового навантаження населення радіаційно забруднених територій та розроблення заходів щодо його зниження;
  • розроблення рекомендацій щодо ведення сільськогосподарського виробництва на радіаційно забруднених територіях.
Загальна кількість публікацій

Автор і співавтор 50 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 3-х навчальних посібників.

Основні наукові та методичні праці: