Посада

Доцент кафедри охорони довкілля та збалансованого природокористування

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 1996 році закінчив Державну агроекологічну академію України за спеціальністю „Агрономія”. У 1998 році вступив до аспірантури Державної агроекологічної академії України з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

У 2002 році захистив дисертаційну роботу на тему «Агроекологічна ефективність добрив та способів основного обробітку сірих опідзолених ґрунтів в умовах Полісся” на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту агроекології та біотехнології УААН за спеціальністю «Екологія» і отримав науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук.

Сфера наукових інтересів

Фахівець з прикладних питань агроекологічної оцінки грунтово - земельних ресурсів в умовах посиленого техногенно-антропогенного впливу на довкілля:

  • оцінка рівня забруднення важкими металами, нітратами ґрунтового покриву, картоплі, овочів, вирощуваних у приватному секторі господарювання;
  • оцінка рівня забруднення важкими металами лікарських рослин;
  • оцінка рівня забруднення важкими металами мікологічної продукції;
  • розроблення заходів щодо одержання екологічно безпечної продукції рослинництва у приватному секторі господарювання;
  • агроекологічна оцінка грунтово - земельних ресурсів, забруднених важкими металами;
  • розроблення заходів щодо покращення агроекологічного стану природних і сільськогосподарських угідь.
Загальна кількість публікацій

Автор і співавтор 80 наукових та навчально – методичних праць, у тому числі 3-х навчальних посібників, одного атласу, Національного стандарту України.

Основні наукові та методичні праці: