ЛОГО Кафедра біоресурсів аквакультури

Специфіка діяльності кафедри: підготовка фахівців, здатних вирішувати питання у різних напрямках іхтіології, аквакультури, ефективної участі в роботі регіональних, державних та національних програм з управління і раціонального використання біоресурсів океанів, морів, континентальних акваторій природного та штучного походження; проведення ерозійного та земельно-кадастрового районування території області з виділенням районів розповсюдження основних негативних процесів за видами і ступенями їх впливу на стан земель; узагальнення інформації служб спостережень і локальних центрів про стан використання і охорони земель, представлення її Держкомзему та прийняття ефективних управлінських рішень щодо запобігання негативним процесам та усунення їх наслідків.

Завдання кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук:

  • відновлення видового різноманіття та відтворення аборигенної іхтіофауни антропогенно порушених річкових та озерних систем;
  • розробка і впровадження систем загальної профілактики вірусних захворювань коропових риб;
  • оцінка екологічного стану, господарської та кормової цінності фітобіоти водних екосистем;
  • біотехнологія розведення живих кормів для потреб рибництва;

шляхи раціонального ведення ставового рибництва в умовах Поліської зони, та вирощування якісного рибопосадкового матеріалу;

  • впровадження досліджень наук про Землю для вирішення практичних проблем;
  • обробка та аналіз інформації в області наук про Землю;
  • дослідження геосфер за допомогою кількісних методів аналізу.

Історія кафедри

Кафедра була створена 1 листопада 2017 року і є випусковою кафедрою для спеціальностей 207 «Водні біоресурси та аквакультура» та 101 «Науки про Землю» освітнього ступеня «Бакалавр». Кафедру очолює доцент    М. М. Світельський.

В складі кафедри є навчально-наукові лабораторії: аквакультури; зоології та гідробіології; природничих наук, розведення риб; акваріумного рибництва та аквадизайну.

Спеціальність «Водні біоресурси та аквакультура» - це поєднання екологічних знань природних і штучних водних біоценозів із сучасними технологіями культивування традиційних та нових об'єктів декоративної і промислової аквакультури, спрямованих на підготовку фахівців до відділів рибоохорони, рибокомбінатів, рибоводних ферм у складі агропідприємств, фахівців із декоративного акваріумного рибництва.

За спеціальністю «Науки про Землю» готують фахівців техніків-землевпорядників та техніків-агрометеорологів, які спеціалізуються на наступному: розробці (визначенні) переліку показників для діагностики стану земельних ресурсів; визначенні територій, які потребують ведення оперативного (кризового) моніторингу земель; проведенні картографування стану земельних ресурсів за показниками моніторингу; проведенні метеорологічних, актинометричних, теплобалансових, озонометричних, радіолокаційних, аерологічних, агрометеорологічних, радіометричних та деяких інших гідрометеорологічних спостережень у залежності від профілю та програми робіт.

кафедра заг фото

 Колектив кафедри біоресурсів, аквакультури

 та природничих наук, 2018 рік