Посада

Доцент кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Учене звання: доцент

Дата народження: 09.12.1978 р.

Працює в Поліському національному університеті з 2005 р.

Педагогічний стаж – 15 років 

Професійний стаж – 3 роки

 

Researched ID: В-2752-2018

ORCID ID: 0000-0002-2622-7663

Google Scholar: Google Академія, h-index = 4

 
Дані про вищу освіту

Диплом спеціаліста з відзнакою про закінчення ДВНЗ «Державна агроекологічна академія України» за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств», кваліфікація менеджера зовнішньоекономічної діяльності від 22 червня 2001 р. ТМ № 16750855

Диплом магістра з відзнакою про закінчення Поліського національного університету за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», кваліфікація магістра публічного управління та адміністрування від 19 березня 2021 р. М21 №030669

Тема дисертації та рік захисту

«Формування ринку зерна в трансформаційний період» (спеціальність: 08.07.02 – «Економіка сільського господарства і АПК»; науковий керівник – кандидат економічних наук Якобчук В. П.) (Київ, 2007)

Сфера наукових інтересів

Публічно-приватне партнерство, брендинг в публічному управлінні, інноватика та інтелектуальна економіка, децентралізація

 

Навчальні курси: публічно-приватне партнерство, брендинг в публічному управлінні, інтелектуальна економіка, економічна теорія

Активності та досягнення: 

 • заступник декана з наукової роботи факультету права, публічного управління та національної безпеки
 • участь у складі журі II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України у секції «Мікроекономіка та макроекономіка"
 • керівник студентського наукового гуртка «Публічне управління в сфері національної безпеки»

Нагороди та відзнаки:

 • Почесна грамота Головного управління економіки Житомирської обласної державної адміністрації (2012 р.)
 • Грамота Галузевої конкурсної комісії Київського національного торговельно-економічного університету за підготовку переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (2019 р.)

Публікації: співавтор навчальних посібників і підручника, двох колективних монографій, понад 100 науково-методичних праць, авторських свідоцтв та патентів.

Підручник:

 • Захаріна О. В. Кредитна система та монетарна політика. Економічна теорія : підручник / за заг. ред. В. П. Якобчук. Київ : Вид-во Ліра-К, 2020. С. 312-335.

Навчальні посібники:

 • Захаріна О. В. Публічно-приватне партнерство як дієвий механізм взаємодії держави і бізнесу. Економіка публічного сектору : навч. посіб. / за ред. : В. П. Якобчук. Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. С. 370-415.
 • Захаріна О. В. Брендинг в управлінні економікою публічного сектору. Економіка публічного сектору : навч. посіб. / за ред. : В. П. Якобчук. Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. С. 448-459.
 • Захаріна О. В. Політичне брендування еліт в публічній службі: репутація та моральна культура. Публічна служба : навч. посіб. / за ред. В. П. Якобчук. Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. С. 313-363.
 • Захаріна О. В. Держава та її економічні функції. Інструменти мікро- і макроекономіки в публічному управлінні : навч. посіб. / за ред. В. П. Якобчук. Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. С. 199-214.
 • Захаріна О. В. Публічно-приватне партнерство. Публічне управління та адміністрування : навч. посіб. / за заг. ред. О. В. Скидана. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. С. 525-547.
 • Захаріна О. В. Ринок: суть, функції, структура. Напрями формування ринкової інфраструктури. Економічна теорія : навч. посіб. / за заг. ред. В. П. Якобчук. Житомир : В. Б. Котвицький, 2015. С. 110-132.

Монографії:

 • Захаріна О. В. Державно-приватно партнерство як засіб досягнення сталого розвитку сільських території. Сталий розвиток сільських територій : монографія / за заг. ред. проф. Т. Зінчук, проф. Ю. Раманаускаса. Клайпеда : вид-во Клайпедського університету ; Київ : «Центр учбової літератури», 2019. С. 37-46.
 • Войтенко А. Б., Захаріна О. В. Управління ризиками в державно-приватному партнерстві. Стратегія інклюзивного сільського розвитку на базі громад: проекти, реалії та європейські перспективи для України : монографія / за ред. проф. Т. О. Зінчук. Київ : «Центр учбової літератури», 2019. С. 25-34.

Основні наукові статті у виданнях, що індексуються наукометричною базою Web of Science:

 • Oksana Zakharina, Volodymyr Korzhenko, Nataliia V. Kovalenko, Maryna Shashyna, Antonina Tomashevska, Iryna V. Mosiichuk. Analysis of the development of public-private partnership under the conditions of implementation of economic projects. Revista San Gregorio. 2020. No. 42. SPECIAL EDITION (56-170). Р. 156-169.

http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view/1553/16-OKSANA

Основні науково-методичні публікації:

 • Oksana V. Zakharina, Volodymyr V. Korzhenko, Nataliia V. Kovalenko, Maryna V. Shashyna, Antonina V. Tomashevska, Iryna V. Mosiichuk. Effective Public-Private Partnership Models and their Application in Public Policy Implementation International. Journal of Economics and Business Administration. 2020. Volume VIII, special Issue 1. Р. 239-247. (Greece: Index RePEc, SSRN, JEL, Citefactor). URL: https://ideas.repec.org/a/ers/ijebaa/vviiiy2020ispecial1p239-247.html
 • Данкевич В. Є., Захаріна О. В., Походенко В. М. Генезис ідеї брендингу як інструменту публічного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 2. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1973.
 • Якобчук В. П., Захаріна О. В., Кравець І. В. Сучасні інноваційно-технічні рішення у сфері управління брендом: технологія брендингу. Наукові перспективи. Серія «Державне управління». 2021. № 3 (9). URL : http://perspectives.pp.ua/index.php/np/issue/view/9.
 • Золотницька Ю. В., Опалов О. А., Захаріна О. В. Державне управління сталим розвитком сільських територій України: євроінтеграційний аспект. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 6. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1696
 • Захаріна О. В. Роль публічно-приватного партнерства в розвитку інтелектуальної економіки. Наукові читання-2020. Житомир : Поліський національний університет, 2020. С. 135-139.
 • Захаріна О. В., Ходаківський Є. І., Якобчук В. П. Експлікація поняття «державно-приватне партнерство» в теорії публічного управління. Наукові горизонти. № 3 (88). 2020 р. С. 26-33.
 • Ходаківський Є. І., Якобчук В. П., Захаріна О. В., Плотнікова М. Ф., Іванюк О. В. Формування Європейської системи Q-менеджменту в децентралізованих громадах. Наукові горизонти. № 3 (76). 2019 р. С. 10-19.
 • Симоненко Л. І., Захаріна О. В., Сайкевич М. І. Управління структурою виробництва в аграрному секторі. Ефективна економіка: електрон. журн. 2018. № 2. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2018/62.pdf
 • Сайкевич М. І., Симоненко Л. І., Захаріна О. В. Проблеми оцінки ефективності політики регіонального розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 6. С.66-70.
 • Якобчук В. П., Тищенко С. В.,. Захаріна О. В. Управління територіальними громадами в умовах інтелектуалізації економіки. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 3. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1200
 • Захаріна О. В., Симоненко Л. І., Сайкевич М. І. Публічно-приватне партнерство як механізм розвитку інфраструктури регіону. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 2. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1193
 • Захаріна О. В., Ярош С. В., Тищенко С. В. Механізм функціонування інвестиційних проектів на принципах державно-приватного партнерства. Наукові горизонти. № 6 (69). 2018 р. С. 61-70.
 • Zakharina O. Branding technologies in public administration. European scientific Discussions : Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. Potere della ragione Editore. Rome, Italy. 2021. Pp. 520-527. URL : https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-european-scientific-discussions-26-28-fevralya-2021-goda-rim-italiya-arhiv/.
 • Захаріна О. В. Інноваційні технології брендингу територій: краудсорсинг. Інструменти і практики публічного управління в контексті децентралізації : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Житомир, 23 черв. 2020 р.). Житомир, 2020. С. 76-83.
 • Захаріна О. В., Вилгін Є. А. Територіальний бренд-менеджмент в контексті регіональної політики. Механізми управління розвитком територій : зб. наук. праць. Житомир : Поліський національний університет. 2020. С. 220-222.
 • Захаріна О. В. Роль публічно-приватного партнерства в розвитку інтелектуальної економіки. Наукові читання – 2020 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. наук.-пед. прац., доктор., аспір. та мол. вчених ННІ економ. та агробізн. Поліського національного університету. Житомир : Поліський національний університет. 2020. С. 135-139.
 • Захаріна О. Феномен соціального підприємництва: сутність та особливості розвитку. Дискусії з актуальних питань соціального підприємництва : матеріали 64-го Саміту соціального підприємництва, 24 травн. 2019 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. С. 54-58.
 • Захаріна О. В. Процес децентралізації та зміцнення місцевого самоврядування. Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 24 травн. 2018 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2018. С. 213-222.
 • Захаріна О. В. Публічне управління як нова модель управління в державному секторі. Наукові читання – 2018. Житомир : Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2018. Т. 3. С. 40-43.
 • Захаріна О. В. Гносеологія інтелектуального капіталу. Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. форуму, 25 жовт. 2018 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2018. С. 113-117.
 • Захаріна О. В., Садовська С. Р. Децентралізація влади як складова реформування публічного управління. Інструменти і практики публічного управління в контексті децентралізації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжн. участю, 19 червня 2018 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2018. С. 304-311.
 • Захаріна О. В. Механізм публічно-приватного партнерства та його роль в соціально-економічному розвитку країни. Становлення механізму публічного управління розвитком сільських територій як пріоритет державної політики децентралізації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 28 лист. 2017 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. С. 32-39.
 • Захаріна О. В. Кластеризація в контексті інтелектуалізації економіки. Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтер.-конф. Житомир: ЖНАЕУ, 2016. С. 202-208.
 • Захаріна О. В. Ринок інтелектуальної праці: формування та розвиток. Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтер.-конф. Житомир : ЖНАЕУ, 2015. С. 37-44.

Авторські свідоцтва:

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 102568 від 16.02.2021 р. Літературний письмовий твір наукового характеру ‒ Наукова стаття «Формування європейської системи Q-менеджменту в децентралізованих громадах» / Ходаківський Є. І., Якобчук В. П., Захаріна О. В., Плотнікова М. Ф., Іванюк О. М. Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень. Режим доступу: https://ukrpatent.org/uk/articles/bulletin-copyright
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 99444 від 03.09.2020.р. Літературний письмовий твір наукового характеру – Підручник «Економічна теорія» / В. П. Якобчук, Є. І. Ходаківський, І. Л. Литвинчук, Л. І. Симоненко, В. А. Довженко, О. В. Захаріна, С. В. Тищенко, О. В. Іванюк, І. В. Кравець, Н. С. Пугачова. Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 61, 2020. С. 34-35.
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 99443 від 03.09.2020.р. Літературний письмовий твір наукового характеру – Навчальний посібник «Публічне управління та адміністрування» / О. В. Скидан та ін. Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 61, 2020. С. 34.

Керівництво студентськими науковими роботами:

 • Кучевський В. В. «Проблеми правового регулювання діяльності благодійних організації та шляхи їх подолання» (переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Публічне управління та адміністрування" у 2018-2019 н.р., диплом ІІ ступеня. Київ, 21 березня 2019 р.).
 • Славіковська А. О. «Роль децентралізації в реформуванні місцевого самоврядування в Україні» (учасниця І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Публічне управління та адміністрування" у 2017-2018 н.р.).

Участь у виконанні науково-дослідних робіт:

 • «Публічне управління регіональною безпекою та сталим розвитком територій» (ініціативна тема; номер державної реєстрації 0121U100652) ‒ виконавець,
 • «Інституційні імперативи інтелектуалізації аграрної економіки в євроінтеграційному вимірі» (ініціативна тема; номер державної реєстрації 0115U006602) – виконавець.
 • «Розробити і обґрунтувати стратегічні напрями та пріоритети пореформеного розвитку аграрного сектора Північно-Західного регіону України» (ініціативна тема; номер державної реєстрації 0104U008697) – виконавець.

Підвищення кваліфікації

 • ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» за програмою «Публічне управління та адміністрування», 2020 р. (Свідоцтво 00127522/004481-20).
 • Jean Monnet Open Course of European Integration: Economic Development, 2018 р. (Сертифікат).
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України за програмою «НПП аграрних вищих навчальних закладів з використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі», 2016 р. (Свідоцтво СС 00493706/001574-16).
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України за програмою «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», 2014 р. (Свідоцтво 12 СПВ 074643).
 • ДП «Житомирський центр науки, інновацій та інформатизації» за програмою «Підвищення кваліфікації спеціалістів з питань інтелектуальної власності», 2014 р. (Сертифікат).

Деякі доповіді, виступи: 

 • Захаріна О. В. Територіальний бренд-менеджмент в контексті регіональної політики /Доповідь на Всеукр. наук.-практ. конф. «Становлення механізму публічного управління розвитком сільських територій як пріоритет державної політики децентралізації» (Житомир, ЖНАЕУ, червень 2020 р.).
 • Захаріна О. В. Інноваційні технології брендингу територій: краудсорсинг / Доповідь на Міжнар. наук.-практ. форумі «Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій» (Житомир, ЖНАЕУ, жовтень 2019 р.).
 • Захаріна О. В. Оцінка ризиків здійснення державно-приватного партнерства / Виступ на IV Міжнародній конференції «Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє» (Чернівці, Чернівецький нац. Ун-т, 03-04 жовтня 2018 р.).
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Робоче місце: каб. 317, корпус 4