Посада

Доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління

Науковий ступінь

Доктор наук з державного управління

Дані про вищу освіту

Київський національний університет внутрішніх справ, спеціальність «Правознавство», 2008 р.,

Академія муніципального управління, спеціальність «Адміністративний менеджмент», 2014 р.


Навчальні дисципліни, що викладає

Територіальний-бренд менеджмент, Управління суспільним розвитком


Інформація про кваліфікацію викладача:  Юрист, Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності

Тема дисертації та рік захисту

Докторську дисертацію зі спеціальності 25.00.02 – «Механізми державного управління» на тему «Механізми державного регулювання розвитку регіонального інвестиційно-будівельного комплексу» захистив у 2019 році в Міжрегіональній Академії управління персоналом і отримав науковий ступінь доктора наук з державного управління.

 

ORCID ID: 0000-0002-9260-9029

Сфера наукових інтересів

Державне управління, регіональний інвестиційний розвиток 

Загальна кількість публікацій

Має 30 публікацій, з них 25 наукових, в тому числі 20 наукових публікацій у провідних фахових виданнях України. Є автором 1 монографії.

Основні наукові та методичні праці:

Монографії

 1. Вилгін Є. А. Механізми державного регулювання розвитку регіонального інвестиційно-будівельного комплексу: теоретичні засади, методологія, механізми управління : монографія. Київ, 2019. 350 с.

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Вилгін Є. А. Моделі розвитку державного управління сферою житлового будівництва. Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління». Вип. 3. С. 35–43.
 2. Вилгін Є. А. Державницькі пріоритети інвестиційної діяльності в будівельному комплексі. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 17. С. 96–99.
 3. Вилгін Є. А. Розвиток інвестиційної інфраструктури у будівельному комплексі. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 18. С. 74–77.
 4. Вилгін Є. А. Успішні форми взаємодії держави і приватного сектора в рамках розвитку регіонального інвестиційно-будівельного комплексу. Вісник національного університету цивільного захисту України. Серія "Державне управління". Збірник наукових праць. 2018. Випуск 1 (8).
  С. 368–376.
 5. Вилгін Є. А. Державне регулювання розвитку кластеризації регіонального інвестиційно-будівельного комплексу. Державне управління: удосконалення та розвиток. № 1. URL : http: // www.dy.nayka.com.ua
 6. Вилгін Є. А. Громадські та професійні об'єднання як інститути регулювання регіонального інвестиційно-будівельного комплексу. Державне управління: удосконалення та розвиток. № 2. URL : http: // www.dy.nayka.com.ua
 7. Вилгін Є. А. Теоретичні основи механізмів державного регулювання розвитку регіонального інвестиційно-будівельного комплексу. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 4. С. 124–126.
 8. Вилгін Є. А. Інституційне середовище інвестиційно-будівельної комплексу регіону. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 5. С. 53–56.
 9. Вилгін Є. А. Реформування інвестиційно-будівельного комплексу регіону. Інвестиції: практика та досвід. № 6. С. 37–40.
 10. Вилгін Є. А. Інструменти підвищення результативності функціонування регіонального інвестиційно-будівельного комплексу. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 1. URL : http: // www.dy.nayka.com.ua

Статті в зарубіжних виданнях за напрямом дослідження:

 1. Вилгін Є. А. Методичні аспекти діяльності держави в будівельно-інвестиційній сфері. Аспекти діяльності публічних органів влади в Польщі і Україні. Вибрана проблематика. Польща. Варшава: Zaklad Poligraficzny UWM, 2016. С. 123–130.
 2. Вылгин Е. А. Этапы формирования и совершенствования системы государственного управления инвестиционно-строительным комплексом. Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkum. № 19–2(33). Р. 28–32.
 3. Вылгин Е. А. Факторы, которые влияют на формирование и развитие системы государственного управления инвестиционно-строительным комплексом. Nauka i Studia. № 24–2(156). Р. 88–92.
 4. Вилгін Є. А. Формування державної політики розвитку інвестиційної діяльності в контексті будівельної діяльності. News of science and education. 2017. № 5 (53). Р. 60–62.

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.