Посада

Доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління

Науковий ступінь

Доктор наук з державного управління

Дата народження: 29.05.1982р.

Працює в Поліському національному університеті з 2020 р.

Педагогічний стаж – 2 роки 

Професійний стаж  – 13 років.

– юрист Центру сприяння розвитку малого та середнього бізнесу у Дарницькому районі м. Києва;

– директор приватного підприємства «АРКАДІЯ»; 

– підприємницька діяльність в сфері комерційної нерухомості та розвитку малого і середнього бізнесу  в Дарницькому районі м. Києва;

– комерційний директор товариства з обмеженою відповідальністю «ТРОЙКА КАПІТАЛ ГРУП».

 

Scopus Author ID: ,         h-index =– 

ORCID ID: 0000-0002-9260-9029

Google Scholar: Google Академія, h-index =6

Дані про вищу освіту

Київський національний університет внутрішніх справ, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «юрист» у 2008 р., 

Академія муніципального управління, спеціальність «Адміністративний менеджмент», 2014 р.

Тема дисертації та рік захисту

Кандидатська дисертація: «Модернізація механізмів державного регулювання інноваційних процесів в Україні» (25.00.02 – «механізми державного управління») Академія муніципального управління; ( м. Київ, 2013 р.)

Докторська дисертація: «Механізми державного регулювання розвитку регіонального інвестиційно-будівельного комплексу» (25.00.02 – «механізми державного управління) ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»; (Київ, 2019 р.)

Сфера наукових інтересів

Державне управління, регіональний інвестиційний розвиток.

 

Навчальні курси: Державна регіональна політика; Управління інвестиційним забезпеченням регіону.

 

Активності та досягнення: 

 • член спеціалізованої вченої ради К 26.142.06 з проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «механізми державного управління» в ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом».
 • обраний академіком Української академії наук у 2013 році по відділенню економіки і управління.
Загальна кількість публікацій

Має 31 публікацій, з них 26 наукових, в тому числі 21 наукових публікацій у провідних фахових виданнях України. Є автором 1 монографії.

 

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Вилгін Є.А. Управління інвестиційними процесами в державній регіональній політиці. Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. наук. пр. Харків : НУЦЗУ, 2020. Вип. 2(12). С. 332-338.
 2. Вилгін Є. А. Державницькі пріоритети інвестиційної діяльності в будівельному комплексі. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 17. С. 96–99.
 3. Вилгін Є. А. Розвиток інвестиційної інфраструктури у будівельному комплексі. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 18. С. 74–77.
 4. Вилгін Є. А. Успішні форми взаємодії держави і приватного сектора в рамках розвитку регіонального інвестиційно-будівельного комплексу. Вісник національного університету цивільного захисту України. Серія "Державне управління". Збірник наукових праць. 2018. Випуск 1 (8). С. 368–376.
 5. Вилгін Є. А. Державне регулювання розвитку кластеризації регіонального інвестиційно-будівельного комплексу. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 1. URL : http: // www.dy.nayka.com.ua
 6. Вилгін Є. А. Громадські та професійні об'єднання як інститути регулювання регіонального інвестиційно-будівельного комплексу. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 2. URL : http: // www.dy.nayka.com.ua
 7. Вилгін Є. А. Теоретичні основи механізмів державного регулювання розвитку регіонального інвестиційно-будівельного комплексу. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 4. С. 124–126.
 8. Вилгін Є. А. Інституційне середовище інвестиційно-будівельної комплексу регіону. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 5. С. 53–56.
 9. Вилгін Є. А. Реформування інвестиційно-будівельного комплексу регіону. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 6. С. 37–40.
 10. Вилгін Є. А. Інструменти підвищення результативності функціонування регіонального інвестиційно-будівельного комплексу. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 1. URL : http: // www.dy.nayka.com.ua

Статті в зарубіжних виданнях 

 1. Вилгін Є. А. Формування державної політики розвитку інвестиційної діяльності в контексті будівельної діяльності. News of science and education. 2017. № 5 (53). Р. 60–62.

Монографії:

 • Вилгін Є. А. Механізми державного регулювання розвитку регіонального інвестиційно-будівельного комплексу: теоретичні засади, методологія, механізми управління : монографія. Київ, 2019. 350 с.

Участь у виконанні науково-дослідних робіт:

«Публічне управління регіональною безпекою та сталим розвитком територій», 2021-2025 рр. (номер державної реєстрації 0121U100652) від 21.01.2021 р. «Розділ 2. Публічне управління у сфері регіональної безпеки. УДК 353.2», керівник.

 

Підвищення кваліфікації

Захист докторської дисертації «Механізми державного регулювання розвитку регіонального інвестиційно-будівельного комплексу» за спеціальністю 25.00.02 – «механізми державного управління;  ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»; (Київ, 2019 р.)

 

E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Робоче місце: каб. 314, корпус  4