Посада

Доцент кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Учене звання: доцент

Дата народження: 05.07.1971 р.

Працює в Поліському національному університеті з 1993 р.

Педагогічний стаж – 24 роки 

 

ResearcherID Web of Science

https://publons.com/researcher/1986551/lesya-symonenko

A-8886-2018

ORCID ID: 0000-0001-6924-3885

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=wJjR5F8AAAAJ&hl=uk

h-index = 3

Дані про вищу освіту

Диплом про закінчення Київського університету ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Економіка» від 18.06.1993 р. УВ № 879165

Наукові інтереси: національна економіка та управління її ресурсним потенціалом, економічні основи публічного управління, управління економічним і соціальним розвитком, теоретичні засади та практики впливу інструментів державного управління на економічне зростання національного господарства

Кандидатська дисертація: «Структурні зміни в економіці України як фактор економічного зростання» (спеціальність: 08.00.01  – економічна теорія; науковий керівник – доктор економічних наук Кваснюк Борис Євгенович (Київ, 1999)

Навчальні курси: державне управління соціальним та гуманітарним розвитком, управління ресурсним потенціалом національної економіки, мікроекономіка, економічна теорія, економіка державного сектора, фінансово-економічні основи державного та регіонального управління.

Активності та досягнення: 

 • Експерт з державного управління Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного управління https://vadnd.org.ua/ru/members/%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bb%d0%b5%d1%81%d1%8f-%d1%96%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b0/
 • Науковий консультант з питань соціальної політики та освітньо-культурного розвитку Житомирської регіональної асоціації об’єднаних територіальних громад з 2018 р. 
 • Адміністратор ЖНАЕУ з реєстрації для складання ЄФВВ та ЄВІ при вступі в магістратуру, ВРЦОЯО (2019 р., 2020р.).
 • Технічний секретар приймальної комісії ЖНАЕУ при вступі в магістратуру на спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» 2017, 2018, 2019, 2020 рр.
 • Член журі 4 етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з «Економіки», наказ МОН № 248 від 11.03.2016 р.
 • Член журі фінального етапу Всеукраїнського учнівського турніру юних економістів (2016р.); 
 • Член журі (експерт-консультант) III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з «Економіки», 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рр., (Житомирський обласний ІППО).
 • Запрошений дослідник роботи науково-методичного семінару для вчителів економіки і географії Житомирської області на базі ЖОІППО, що організовуються під керівництвом МОН (2016, 2017, 2018р.).
 • Науковий керівник переможця ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки, 2019 р. диплом I ступеня м. Житомир; 
 • Науковий керівник переможця ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 2016 р., диплом III ступеня м. Житомир.
 • Тренер команди школярів Житомирської області з підготовки до 4 етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з «Економіки», 2016-2019рр.
 • Науковий керівник призера ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з «Економічної теорії»,  Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (2018 р). 
 • Науковий керівник призера І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з «Економічної теорії», на базі ЖНАЕУ, 2018р.,2019р;
 • Член організаційного комітету/журі I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з економічної теорії на базі ЖНАЕУ (2016-2019 рр).
 • Член організаційного комітету/журі I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з публічного управління та адміністрування на базі ЖНАЕУ (2020 р).

Нагороди та відзнаки: 

 • Почесна грамота Ректора ЖНАЕУ «За вагомий внесок у розвиток університету, сумлінну працю та високий професіоналізм»;
 • Подяка Департаменту освіти Житомирської міської ради «За результативність у роботі з творчо обдарованими учнями при підготовці до Всеукраїнської олімпіади з економіки», 2018р.;
 • Грамота Ректора ЖДТУ «За сприяння розвитку творчого потенціалу молоді та підготовку переможця Щорічного обласного конкурсу творчих робіт «ЖИТОМИРЩИНА – Моя мала Батьківщина», 2018р.;
 • Подяка Міністерства освіти і науки України «За активну роботу, як заступника голови журі у фінальному етапі 12 Всеукраїнського турніру юних економістів та популяризацію економічних знань серед молоді», 2016р.;
 • Подяка Управління освіти Житомирської міської ради «За результативність в роботі з творчо обдарованими учнями при підготовці до Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін», 2016р.

Публікації: 

Cпівавтор навчальних посібників, підручника; автор наукових та навчально - методичних праць.

Статті в наукових фахових виданнях:

 • Симоненко Л.І. Класичні та інноваційні підходи в системі безперервного професійного навчання публічного службовця / Кравець І.В., Якобчук В.П., Симоненко Л.І. // Наукові перспективи. – 2021. - №2. – с.137-148. Режим доступу до журналу http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/151
 • Симоненко Л.І. Цифрова трансформація механізму державного регулювання національної економіки в умовах ринку / Власенко О., Якобчук В.П., Симоненко Л.І. // Інвестиції: практика та досвід. – 2021. - №3. – с.81-86. Режим доступу до журналу http://www.investplan.com.ua/pdf/3_2021/15.pdf
 • Симоненко Л.І. Теорія економіки в підготовці фахівців з публічного правління : зарубіжний досвід та вітчизняна практика / Якобчук В.П., Симоненко Л.І., Кравець І.В. // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2021. - №2. – Режим доступу до журналу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1980
 • Симоненко Л.І. Національна модель державного регулювання цін: мікроекономічний підхід / Симоненко Л.І., Якобчук В.П., Власенко О.П. // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія економіка. – 2020 - № 829. - с. 22-27 – Режим доступу до журналу : http://econom.chnu.edu.ua/journal/index.php/ecovis 
 • Н. М. Сторчай, Л. І. Симоненко, В. А. Довженко. Фінансова спроможність бюджетів об'єднаних територіальних громад в умовах реалізації адміністративно-територіальної реформи. Економіка та держава. – 2020. - №2. С.104-109. Режим доступу до журналу. http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4520&i=18
 • Якобчук В.П., Симоненко Л.І., Баланович Ю.В. Формування системи публічного управління відходами. Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2019. - №10. – Режим доступу до журналу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1512
 • Симоненко Л.І. Проблеми медичного обслуговування сільського населення в умовах політики децентралізації влади // Довженко В.А., Симоненко Л.І. Іванюк О.В. Інвестиції: практика та досвід. – 2019. - №9. – с.83-89. 
 • Симоненко Л. І. Проблеми оцінки ефективності політики регіонального розвитку / М. І. Сайкевич, Л. І. Симоненко, О. В. Захаріна // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. - №6. – С. 66–70. 
 • Симоненко Л.І. Публічно-приватне партнерство як механізм розвитку інфраструктури регіону [Електронний ресурс] / О. В. Захаріна, Л. І. Симоненко, М. І. Сайкевич // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2018. - №2. – Режим доступу до журналу: http://www.dy.nayka.com.ua
 • Симоненко Л. І. Управління структурою виробництва в аграрному секторі [Електронний ресурс] / Л. І. Симоненко, О. В. Захаріна, М. І. Сайкевич // Ефективна економіка. – 2018. - №2. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua

Підручники:

 • Економічна теорія : підручник / В. П. Якобчук, Є. І. Ходаківський, І. Л. Литвинчук, Л. І. Симоненко, В. А. Довженко, О. В. Захаріна, С. В. Тищенко, О. В. Іванюк, І. В. Кравець, Н. С. Пугачова // Київ: Вид-во Ліра-К, 2020. – 450 с. 

Навчальні посібники:

 • Інструменти мікро і макроекономіки в публічному управлінні : навч. посіб. / В.П. Якобчук, Є.І. Ходаківський, І.Л. Литвинчук, Л.І.Симоненко , В.А. Довженко, О.В. Захаріна, С.В. Тищенко , О.В. Іванюк, І.В. Кравець , Н.С. Пугачова; за заг. ред. В.П. Якобчук. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. – 406 с.
 • Економіка публічного сектору. Public economics : навч. посіб. / В.П. Якобчук, Л.І. Симоненко , В.А. Довженко, Є.І. Ходаківський, І.Л. Литвинчук О.В. Захаріна, С.В. Тищенко, О.В. Іванюк, І.В. Кравець, Н.С. Пугачова, О.П. Власенко, Ю.В. Золотницька, О.П. Русак; за заг. ред. В.П. Якобчук. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. – 496 с.
 • Публічне управління та адміністрування : навч. посібник / Скидан О.В., Якобчук В.П., Дацій Н.В., Ходаківський  Є.І., Симоненко Л.І. [та ін.] ; за заг ред.О.В.Скидана. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 705 с.
 • Економічна теорія: [навч. посіб.] / В.П.Якобчук, Є. І. Ходаківський, В.А.Довженко, О.В.Захаріна, О.В.Іванюк, І. В. Кравець, І.Л.Литвинчук, М.І.Сайкевич, Л.І.Симоненко, С. В. Тищенко, В.А.Якобчук, Н.С. Пугачова/ за заг. ред. В.П. Якобчук. – Житомир: В.Б. Котвицький, 2015. – 456 с. 

Основні науково-методичні досягнення:

 • Сторінка курсу «Фінансово-економічні основи державного управління» в Moodle http://10.0.2.12/course/view.php?id=2314
 • Сторінка курсу «Управління ресурсним потенціалом національної економіки» в Moodle http://10.0.2.12/course/view.php?id=2088
 • Сторінка курсу «Економічна теорія» в Moodle http://10.0.2.12/course/view.php?id=2086
 • Сторінка курсу «Державне управління соціальним та гуманітарним розвитком» в Moodle http://10.0.2.12/course/view.php?id=2064
 • Сторінка курсу «Економіка державного сектора» в Moodle http://10.0.2.12/course/view.php?id=1010
 • Сторінка курсу «Мікроекономіка» в Moodle http://10.0.2.12/course/view.php?id=2099
 • Сторінка курсу «Макроекономіка» в Moodle http://10.0.2.12/course/view.php?id=2080
 • Сторінка курсу «Національна та регіональна економіка» в Moodle http://10.0.2.12/course/view.php?id=1012
 • Методичні рекомендації щодо підготовки курсових робіт з дисципліни «Державна політика в сфері безпеки» та критерії їх оцінювання/ Кравець І.В., Якобчук В.П., Симоненко Л.І., Довженко В.А., Пугачова Н.С., Іванюк О.В. та ін. – Житомирський національний агроекологічний університет, Ж. 2019. 12 с.
 • Програма виробничої та переддипломної практики та методичні вказівки щодо її проходження для студентів денної та заочної форми навчання освітнього ступеня «Магістр» галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» / Якобчук В.П., Довженко В.А., Литвинчук І.Л., Симоненко Л.І., Іванюк О.В. / - Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 40 с.

Авторські свідоцтва:

 • Навчальний посібник «Публічне управління та адміністрування» : свід. про автор. право на твір ; №99443 ; 03.09.2020 р.
 • Підручник «Економічна теорія» : свід. про автор. право на твір ; № 99444 ; 03.09.2020 р.

Керівництво студентськими науковими роботами:

 • Галицька Л.В. «Особливості використання інтелектуального потенціалу як важливого фактору розвитку національної економіки» (2021р., Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, секція «Інтелектуальна власність»)
 • Похільченко О.М. «Молодіжна політика в національній системі публічного управління» (2018р., Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, секція  «Публічне управління та адміністрування», диплом учасника)

Участь у виконанні науково-дослідних робіт:

 • «Публічне управління регіональною безпекою та сталим розвитком територій», 2021-2025рр. (державний реєстраційний номер 0121U100652). Розділ. «Механізми публічного управління сталим розвитком територій», виконавець.
 •  «Інституційні імперативи інтелектуалізації аграрної економіки в євроінтеграційному вимірі»2015-2020рр. (номер державної реєстрації 0115U006602). Розділ «Дослідження пріоритетів розвитку постіндустріальної моделі агросектору в євроінтеграційному вимірі» - виконавець;

Підвищення кваліфікації:

 • 2020 р., ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», підвищення кваліфікації за програмою Публічне управління та адміністрування (свідоцтво ПК №00127522/004483-20, від 16.12. 2020р.), 150 год. 
 • 2018р., Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, підвищення кваліфікації на курсах учителів (викладачів) економіки (свідоцтво ДФ № 02139713/54-18 від 03.05.2018 р.), 150 год.
 • 2016 р., НУБіП, підвищення кваліфікації НПП аграрних вищих навчальних закладів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у освітньому процесі (свідоцтво СС 00493706/001595-16 від 15.12.2016), 108 год. 

Деякі доповіді, виступи, інтерв’ю: 

 • Симоненко Л.І. Реформа державної підтримки малих агровиробників. Механізми управління розвитком територій. ІV Міжнародна науково-практична конференція. Житомир, 20-21 жовтня 2020 року.
 • Симоненко Л.І. Державна політика гуманітарного розвитку. Інструменти і практики публічного управління в контексті децентралізації. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю. Житомир,  23 червня 2020 року.
 • Симоненко Л.І. Роль держави в досягненні цілі сталого розвитку міст і громад. Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій. V Міжнародний науково-практичний форум. Житомир, 25.10.2019

Контакти:

Тел.: +380964623608

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Facebook:https://www.facebook.com/lesia.simonenko.10/ 

Робоче місце: каб. 317, корпус 4