Посада

Доцент кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Дані про вищу освіту

У 1995 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Економічна кібернетика»

Тема дисертації та рік захисту

Кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.01.01 – економічна теорія на тему «Формування ефективного сукупного попиту в умовах трансформації економіки» захистила в КНУ імені Тараса Шевченка у 2004 р. і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

 

ORCID ID - 0000-0003-2507-1043.
Профіль у Google Scholar - https://scholar.google.com.ua/citations?user=e6F0ThgAAAAJ&hl=uk.

Сфера наукових інтересів

Дослідження доцільності, меж та форм державного регулювання відкритої економіки. 

Загальна кількість публікацій

Співавтор навчального посібника: «Теорія міжнародної торгівлі»

Основні наукові та методичні праці: