Посада

Доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління

Науковий ступінь

доктор економічних наук

Нагороди, відзнаки

Лауреат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених, 2014–2015 рр.Сертифікований член Української асоціації дослідників освіти.Відзначена почесними грамотами Департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва, Управління агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

Дані про вищу освіту

ДВНЗ «Державний агроекологічний університет України» (м. Житомир) за спеціальністю «Менеджмент ЗЕД», 2001-2006 рр.

Аспірантура: Житомирський національний агроекологічний університет за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2006-2009 рр.

Докторантура: Житомирський національний агроекологічний університет за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 2014-2016 рр.

 

Підвищення кваліфікації:

 • Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія», курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, 2013 р.;
 • Асоціація правників України, програма заходів в рамках Всеукраїнської школи з права інтелектуальної власності, 2014 р.;
 • Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, програма стажування та дослідницької роботи, 2015 р.;
 • Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» та Міністерство освіти і науки України, спільна програма підвищення кваліфікації фахівців вищих навчальних закладів в рамках циклу навчальних семінарів з питань інтелектуальної власності, 2016 р.;
 • Варшавський університет та Ягеллонський університет у м. Кракові, грантова програма «Інноваційний університет та лідерство. Фаза ІІІ: інновації та відносини з оточенням» від Фундації Artes Liberales та Міжнародного благодійного Фонду «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» за підтримки Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща, Міністерства закордонних справ Республіки Польща, Фундації польських ректорів, 2017 р.;
 • Інститут європейської політики, тренінгова програма з питань імплементації Глави 9 «Інтелектуальна власність» Угоди AA/DCFTA (Угода про Асоціацію України з ЄС/ Поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі) в рамках проекту Civic School for Sound EU Practice за підтримки Федерального Закордонного Офісу Німеччини, 2018 р.
Тема дисертації та рік захисту

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Управління економічними ризиками корпоративних підприємств аграрної сфери», Житомирський національний агроекологічний університет, 2010 р.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Управління інтелектуальною власністю в системі науково-освітнього забезпечення аграрної економіки», Житомирський національний агроекологічний університет, 2018 р.

Загальна кількість публікацій

Автор понад 70-и наукових та науково-методичних праць, у т. ч.

 

співавтор навчального посібника з грифом МОН України: «Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти» (2014 р.), навчально-наочного посібника «Інтелектуальна власність» (2014 р.), навчального посібника «Економічна теорія» (2015 р.)., навчального посібника «Публічне управління» (2017 р.);

 

співавтор колективних монографій: «Управління економічними ризиками корпоративних підприємств в агробізнесі» (2012 р.); «Гудвіл корпоративного підприємства» (2013 р.); «Ризикогенність і страхування в аграрній сфері (теорія, практика)» (2013 р.) та ін.

 

ORCID ID 0000-0003-2527-7914

Google Scholar

Основні наукові та методичні праці:
 • Литвинчук І.Л. Управління інтелектуальною власністю в системах AR4D (agricultural research for development) : монографія. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. 618 с.
 • Ходаківський Є. І. , Якобчук В. П., Литвинчук І. Л. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти : підр. К. : ЦУЛ, 2017. 504 с.
 • Ходаківський Є. І. , Якобчук В. П., Литвинчук І. Л. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти : навч. посіб. К. : ЦУЛ, 2014. 276 с. (Гриф Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України, лист 1/11-6642 від 06.05.2014 р.)
 • Іванюк О. В., Литвинчук І. Л. Інтелектуальна власність: навчально-наочний посібник. Житомир : В. Б. Котвицький, 2014. 163 с.
 • Литвинчук І.Л. Наукова школа менеджменту інтелектуальної власності в агроекономічних дослідженнях. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 11. С.8–22. (Elsevier's SciVerse Scopus, EBSCOhost, EconLit, ABI/Inform).
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.