Посада

Посада: професор кафедр

Учене звання: професор

Дата народження: 01.05.1939 р.

Працює в Поліському національному університеті з 1999 р.

Педагогічний стаж – 24 років

Професійний стаж – 36 років

Науковий ступінь

доктор економічних наук

Дані про вищу освіту

Диплом про закінчення Білоцерківського сільськогосподарського інституту (м. Біла Церква) за спеціальністю «Вчений агроном» (1961 р.) 

Нагороди

 • Нагороджений нагрудним знаком «Петро Могила» (2007 р.);
 • Присвоєно звання заслуженого діяча науки і техніки України (2009 р.);
 • Обраний академіком Академії економічних наук України зі спеціальності «Економічна теорія» (№ 848 від 16 травня 2014 р.);
 • Обрано Почесним професором Поліського національного університету та Державного університету «Житомирська політехніка»;
 • Нагороджений медаллю Будівничий України;
 • Удостоєний І місця в Україні серед кращих наукових праць у номінації «Підручник, посібник» (2009 р.).
Дисертації 

Кандидатська дисертація

Диплом кандидата економічних наук Українського науково-дослідного інституту економіки і організації сільського господарства ім. А. Г. Шліхтера від 21.01.1977 р. ЕК № 005380

 

Докторська дисертація:

Диплом доктора економічних наук Українського науково-дослідного інституту економіки і організації сільського господарства ім. А. Г. Шліхтера зі спеціальності 08.00.05 – «Економіка, організація, управління, планування народного господарства (сільське господарство)», Тема дисертаційної роботи: «Економіко-організаційні аспекти управління працею в первинних структурах сільськогосподарського виробництва (регіон Нечорноземної зони України. Нові умови господарювання)» від 11.03.1992 р. ДТ № 014895

 

Навчальні курси: інтелектуальна власність; управління інтелектуальною власністю; психологія управління; управління конфліктами в системі державної влади; психологія конфліктів; публічні комунікації; управління і презентація наукових, освітніх та бізнес-програм; методологія і організація наукових досліджень; аграрна політика.

Сфера наукових інтересів

заснував новий напрям у методології наукових досліджень – синергетичний аналіз та прогнозування діяльності складних дисипативних економічних, соціальних та управлінських систем

Загальна кількість публікацій

Співавтор підручників, навчальних посібників, монографій; автор понад 200 наукових праць, серед них «Методологія наукових досліджень в парадигмі синергетики», яка підручників «Психологія управління» (п’ять видань), «Економіка та менеджмент праці» (праксеологічний аспект – два видання), «Інтелектуальна власність» (три видання), «Провидіння» (два видання), «Синергетична парадигма економіки» (два видання), «Праксеологічні основи менеджменту» та інших наукових розробок. Він започаткував цикл праць наукової публіцистики книгою «Кароль Войтила – вчений працезнавець, релігійний діяч, Святий і цивілізаційна перспектива розвитку людськості» (2018 р.), «Імаготерапія (НЛП) професора Мільтона Еріксона і Народного цілителя Горпини Харченко» (2018 р.), «Техніка управлінської безпеки» (2018 р.), «Корпоративна культура управління» (2019 р.), «Домінування парадигм холістичності в сучасній науці» (2019 р.), «Каміння на торсіонних полях» (2019 р.), «Велич людськості в епоху протиріч» (2020 р.) та інші.

Активності та досягнення: 

 • З 30.11.1979 р. по 07.04.1981 р. – проректор по підвищенню кваліфікації Житомирського сільськогосподарського інституту;
 • З 01.09.1999 р. по 01.07.2000 р. – завідувач кафедри економіки АПК Державної агроекологічної академії України;
 • З 01.09.2000 р. по 01.09.2001 р.  – професор кафедри менеджменту і маркетингу Житомирського інженерно-технологічного інституту;
 • З 01.09.2001 р. по 01.09.2002 р. – завідувач кафедри підприємництва і бізнесу Житомирського інженерно-технологічного інституту;
 • З 01.09.2002 р. по 28.02.2003 р. – професор кафедри економіки Житомирського інженерно-технологічного інституту;
 • З 03.03.2003 р. по 03.03.2005 р. – професор кафедри економіки АПК Державного агроекологічного університету (м. Житомир);
 • З 03.03.2005 р. по 30.09.2010 р. – професор кафедри економічної теорії Житомирського національного агроекологічного університету;
 • З 30.09.2010 р. по 30.06.2011 р. – завідувач кафедри економіки АПК Житомирського національного агроекологічного університету;
 • З 30.06.2011 р. по даний час – професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління Поліського національного університету.
 • З 2016 по 2019 р. – заступник головного редактора фахового журналу – Віник Житомирського національного агроекологічного університету.
 • З 2014 р. – до теперішнього часу – директор НІІ економіки та менеджменту Поліського національного університету.
 • Наукове консультування територіальних громад з питань розв’язання конфліктів, публічних комунікацій та психології управління.
 • з 2003 р. по 2020 р. заступник голови спеціалізованої вченої ради К 14.083.02 у Поліському національному агроекологічному університеті (м. Житомир) та член спеціалізованої вченої ради Д 05.854.03 у Вінницькому національному аграрному університеті.
 • Присвоєно почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України” (посвідчення № 1986, Указ Президента України № 26 від 16 січня 2009 р.).
 • Член Центру розвитку громад «Smart community» Поліського національного університету;
 • Експерт з державного управління Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного управління http://svadnd.org.ua.ua.
 • З 2018 р. і до сьогодні є асоційований член Житомирської регіональної асоціації об’єднаних територіальних громад, консультант з питань розв’язання конфліктів та психології управління територіальних громад.
 • Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України присвоєно вчене звання професора кафедри економічної теорії (з 2013 р.).
 • Обраний академіком Академії економічних наук України зі спеціальності «Економічна теорія» (№ 848 від 16 травня 2014 р.).
 • Член президії Житомирського ВУТ «Просвіта».
 • Член президії Житомирського обласного об’єднання громадської організації «Спілка економістів України».
 • Член ГО «Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного управління».
 • Керівник розділу в науковій тематиці кафедри – «Формування системи сталого розвитку сільських територій Полісся на засадах саморегулювання та державної підтримки» «Інституційні імперативи інтелектуалізації аграрної економіки в євроінтеграційному вимірі», (номер державної реєстрації 0115U006602)

Підручники:

 • Ходаківський Є. І. Гештальти соціально-економічних систем : підручник / І. Є. Ходаківський, О. В. Мосієнко, В. В. Вольська, В. П. Каленська. Житомир : Рута. 2016. 226 с.
 • Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти: підр. / ХодаківськийЄ.І., Якобчук В.П., Литвинчук І.Л. К.: «Центр учбової літератури», 2017. 504 с.
 • Якобчук В. П. Економічна теорія / В. П. Якобчук, Є. І. Ходаківський, І. Л. Литвинчук, Л. І. Симоненко, В. А. Довженко, О. В. Захаріна, С. В. Тищенко, О. В. Іванюк, І. В. Кравець, Н. С. Пугачова. Житомир: ЖНАЕУ, 2020. 450 с. 
 • Ходаківський Є. І., Богоявленська Ю. В., Грабар Т. П. Психологія управління : підручник. 6-е вид. перероб та доп.. К.: ЦУЛ, 2021. 684 с. Гриф Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України (лист 1.4/18-Г-2240 від 14.12.2007 р.).

Навчальні посібники:

 • Ходаківський Є.І., Якобчук В.П., Литвинчук І.Л. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти: навчальний посібник. К.: «Центр учбової літератури», 2014. 276 с. 
 • Економічна теорія: [навч. посіб.] / В. П. Якобчук, Є. І. Ходаківський, В. А.Довженко, О. В. Захаріна, О. В. Іванюк, І. В. Кравець, І. Л. Литвинчук, М. І. Сайкевич, Л. І. Симоненко, С. В. Тищенко, В. А. Якобчук, Н. С. Пугачова / за заг. ред. В. П. Якобчук. Житомир: В. Б. Котвицький, 2015. 456 с. 
 • Публічне управління та адміністрування : [навч. посібн.] / О. В. Скидан, В. П. Якобчук, Н. В. Дацій, Є. І. Ходаківський, Л. І. Симоненко, М. І. Сайкевич, В. А. Довженко, М. Ф. Плотнікова, О. В. Захаріна, О. Б. Німко, С. В. Тищенко, І. Л. Литвинчук, О. В. Іванюк, І. В. Кравець, Р. Ф. Черниш, Г. М. Семенець, В. А. Якобчук, В. М. Бражевський, Н. С. Пугачова / за заг. ред. О. В. Скидана. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. 705 с. 
 • Якобчук В. П. Міжнародне науково-технічне співробітництво. Економічна теорія : підручник / за ред. В. П. Якобчук. Київ : Вид-во Ліра-К, 2020.  450 с.
 • Публічна служба : навч. посіб. / за ред. В. П. Якобчук. Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. 394 с.
 • Інструменти мікро- і макроекономіки в публічному управлінні : навч. посіб. / за заг. ред. В. П. Якобчук. Київ : Вид-во Ліра-К, 2021. 406 с.
 • Економіка публічного сектору : навч. посіб. / за ред. В. П. Якобчук. Київ : Вид-во Ліра-К, 2021.  496 с.
 • Якобчук В. П. Родова садиба: технології, комунікації, управління, економіка, підприємництво, екологія: підручн. / за ред. Васильєв М. Л. та ін. Київ : Ліра-К, 2021. 484 с.

Монографії:

 • Якобчук В. П. Методологія наукових досліджень в парадигмі синергетики: монографія / В. П. Якобчук, Є. І. Ходаківський, В. К. Данилко, Ю. С. Цаль-Цалко // Житомир: ЖДТУ, 2009 р. 340 с.
 • Ходаківський Є. І. Синергетична ідентифікація інтеграції : монографія / Є. І. Ходаківський, В. В. Камінська. Житомир, 2012. 202 с.
 • Синергетика: методологія ефектів : колективна монографія / [В. П. Якобчук, І. Є. Януль, Ю. Ю. Мороз, І. Л. Литвинчук,  О. В. Іванюк ; наук. ред. Ходаківський Є. І., Зінчук Т. О., Грабар І. Г.]. Житомир. ЖНАЕУ. 2012. 624 с.
 • Ходаківський Є. І. Ризикогенність та страхування в аграрній сфері (теорія, практика) : монографія / Є. І. Ходаківський, О. М. Віленчук, І. Л. Литвинчук, І. Є. Януль, О. В. Іванюк О.В. та ін. Житомир.: «Полісся». 2013. 323 с.
 • 4. Ходаківський Є. І. Гудвіл корпоративних підприємств : монографія / Є. І. Ходаківський, А. І. Корчемлюк, І. Л. Литвинчук, Г. В. Циганенко. Житомир, 2013. 160 с.
 • Гештальти соціально-економічних систем : монографія / О. В. Мосієнко, Є. І. Ходаківський, В. В. Вольська [та ін.]; за ред. Є. І. Ходаківського. Житомир: Рута, 2016. 222 с.
 • Ходаківський Є. І., Вольська В. В., Мосієнко О. В. Провидіння (гештальтні технології) : монографія. Житомир : Рута. 2016. 246 с.
Основні наукові та методичні праці:
 • Ходаківський Є. І., Мороз Ю. Ю., Плотнікова М. Ф. Гештальт публічного управління системи синтелектики. Вісник ЖНАЕУ. 2016. № 1 (54), т. 2. С. 36–49.
 • Ходаківський Є. І., Вольська В. В., Прудніков Ю. В. Синергетико-праксеологічні екстерналії життєдіяльності в Чорнобильському регіоні Вісник ЖНАЕУ. 2016. № 1 (55), т. 3.С. 322–331.
 • Теоретико-методологічні засади формування науково-освітнього напряму «Публічне управління та адміністрування» / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, М. Ф. Плотнікова, Л. Л. Капітула, І. Л. Литвинчук. Вісник ЖНАЕУ. 2016. № 2 (57), т. 1. С. 32–42.
 • Ходаківський Є.І., Ратошнюк Т.М., Капітула Л.Л., Плотнікова М.Ф. Формування системи розвитку сільських територій на засадах підприємництва, саморегулювання та державного управління. Подільський Вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 2016. Вип. 25. С. 158–170.
 • Якобчук В. П., Ходаківський Є. І., Литвинчук І. Л. Роль публічного управління у формуванні нової моделі державного регулювання економіки. Ефективна економіка: електрон. журн. 2017. № 1. URL: http://www.economy.nayka. com.ua/?op=1&z=5375.
 • Ходаківський Є. І., Плотнікова М. Ф., Мосієнко О. В. Гештальти гудвілу в корпоративному управлінні підприємств. Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». 2017. № 6. С. 168–171.
 • Акмеологічні засади публічного управління / Якобчук В. П., Є. І. Ходаківський, О. В. Іванюк, І. Л. Литвинчук, М. Ф. Плотнікова, О. Ф. Присяжнюк Вісник ЖНАЕУ. 2017. №1(59). Т.2. С. 45–58.
 • Якобчук В. П., Ходаківський Є. І. , Плотнікова М. Ф. Публічне управління у процесі децентралізації. Наукові горизонти. 2018. № 6 (69). С. 28–35. 
 • Ходаківський Є. І., Іванюк О. В., Плотнікова М. Ф. Публічне управління в умовах інтелектуальної економіки. Економіка та суспільство. 2018. № 14. С. 188–194.
 • Якобчук В. П. Домінування парадигм холістичності в сучасній науці / В. П. Якобчук, Є. І. Ходаківський, О. В. Іванюк,  М. Ф. Плотнікова, О. Ф. Присяжнюк. Наукові горизонти. 2018. № 11 (72). C. 3–12. 
 • Ходаківський Є. І., Іванюк О. В., Плотнікова М. Ф. Парадигма гештальтів управлінських систем. Науковий економічний журнал «ІНТЕЛЕКТ ХХІ». 2018. № 1. C. 206–210. 
 • Ходаківський Є. І. Формування Європейської системи Q-менеджменту в децентралізованих громадах / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, О. В. Захаріна, М. Ф. Плотнікова, О. В. Іванюк. Наукові горизонти. 2019. № 3 (76). С. 10–19.
 • Ходаківський Є. І. Світобачення в ноосферній освіті / Г. В. Курмишев, Є. І. Ходаківський, О. І. Іванюк, М. Ф. Плотнікова. Наукові горизонти. 2018. №5 (68). C. 24–31.
 • Ходаківський Є. І., Якобчук В. П., Захаріна О. В., Плотнікова М. Ф., Іванюк О. В. Формування європейської системи Q-менеджменту в децентралізованих громадах. Наукові горизонти. 2019, No 3 (76).
 • Якобчук В. П. Альтернативні імперативи діяльності децентралізованих громад / В. П. Якобчук, Є. І. Ходаківський, О. А. Хеймерл,  М. Ф. Плотнікова. Наукові горизонти. 2020. 04 (89), С. 15–26. doi: 10.33249/2663-2144-2020-89-4-15-26.
 • Khodakovsky, Y., Prysiazhniuk, O., Plotnikova, M., Buluy, O. Innovation and investment bases of management decisions in entrepreneurship. Scientific Horizons. 2020. Vol. 08 (93), 21–30. do i: 10.33249/2663-2144-2020-93-8-21-30.
 • Якобчук В. П., Ходаківський Є. І., Плотнікова М. Ф. Гештальтний підхід формування ефективного лідерства та комунікацій в системі публічного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 23. С. 91–97. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.91
 • Ходаківський Є. І., Якобчук В. П., Плотнікова М. Ф. Гештальтний підхід формування ефективного лідерства та комунікацій в системі публічного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 23. С. 91-97.
 • Войтенко А.Б., Ходаківський Є.І., Плотнікова М.Ф. Інноваційно-комунікативно-інвестиційні технології розвитку територіальних громад. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 55-1. С. 21–26.
 • Войтенко А. Б., Ходаківський Є. І., Булуй О. Г., Плотнікова М. Ф. Психологічні засади управління інформаційною безпекою, інтелектуальним капіталом та інноваційним розвитком громад. Наукові перспективи. 2021. №3(9). URL: http://perspectives.pp.ua/ index.php/np/about
 • Войтенко А. Б., Ходаківський Є. І., Плотнікова М. Ф., Булуй О. Г. Психологічні засади управління та планування інноваційним регіональним розвитком територіальних громад. Інвестиції: практика та досвід. 2021. №6. URL: http://www.investplan.com.ua/

Авторські свідоцтва:

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 102568 від 16.02.2021 р. Літературний письмовий твір наукового характеру ‒ Наукова стаття «Формування європейської системи Q-менеджменту в децентралізованих громадах» / Ходаківський Є. І., Якобчук В. П., Захаріна О. В., Плотнікова М. Ф., Іванюк О. М. Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень. URL: https://ukrpatent.org/uk/articles/bulletin-copyright.
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 99443 від 03.09.2020 р. Літературний письмовий твір наукового характеру – Навчальний посібник «Публічне управління та адміністрування» / О. В Скидан та ін. Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 61, 2020. С. 34.
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 99444 від 03.09.2020 р. Літературний письмовий твір наукового характеру – Підручник «Економічна теорія» / В. П. Якобчук, Є. І. Ходаківський, І. Л. Литвинчук, Л. І. Симоненко, В. А. Довженко, О. В. Захаріна, С. В. Тищенко, О. В. Іванюк, І В. Кравець, Н. С. Пугачова. Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 61, 2020. С. 34-35.
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний твір № 86785 від 13.03.2019. Літературний письмовий твір наукового характеру – Підручник «Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти» / Ходаківський Є. І., Якобчук В. П., Литвинчук І. Л. Авторське право і суміжні права. 2019.URL :https://ukrpatent.org/uk/articles/bulletin-copyright.
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний твір № 1335 від 26.10.2020. Літературний письмовий твір наукового характеру – Стаття «Акмеологічні засади публічного управління» / Ходаківський Є. І., Якобчук В. П., Іванюк О. В. Авторське право і суміжні права. 2020. URL : https://ukrpatent.org/uk/articles/bulletin-copyright.

Керівництво дисертаційними роботами:

Докторська дисертація:

 • Тарасова Валентина Віталіївна «Ресурсоємність і ресурсовіддача в аграрному виробництві (теорія, методологія, практика)», Д 26.350.01 в  у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки», спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (29.03.2011 р.)

Кандидатські дисертації:

 • Віленчук Олександр Миколайович «Теоретико-методологічні засади страхування екологічних ризиків», Д 26.160.09 Ради по вивченню продуктивних сил України, спеціальність 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища (27.09.2004 р.)
 • Плотнікова Марія Федорівна «Економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу» К 14.083.02 у Державному агроекологічному університеті, спеціальність 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК (10.05.2006 р.). 
 • Богоявленська Юлія В’ячеславівна «Формування менеджменту на підприємствах зв’язку: праксеологічні засади» К 41.816.03 у Одеській національній академії зв’язку, спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами (14.09.2006 р.).
 • Присяжнюк Оксана Федорівна «Формування маркетингової стратегії молокопереробних підприємств» К 14.083.02 у Державному агроекологічному університеті, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (16.06.2008 р.).
 • Костриця Микола Миколайович «Підприємницькі засади розвитку сільського туризму» Д 14.083.02 у Житомирському національному агроекологічному університеті, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (15.04.2009 р.). 
 • Красняк Олена Петрівна – «Організаційно-економічні основи інтеграції в бурякоцукровому підкомплексі» Д 14.083.02 Житомирського національного агроекологічного університету, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (13.11.2009 р.).
 • Циганенко Ганна Володимирівна «Механізм корпоративного управління в акціонерних товариствах з переробки сільгосппродукції» Д 14.083.02 у Житомирському національному агроекологічному університеті, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (23.04.2010 р.).
 • Смаглій Віктор Олександрович «Еколого-економічна ефективність вапнування в зоні радіоактивного забруднення» К 47.104.03 Національному університеті водного господарства та природокористування, спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища (14.04.2011 р.). 
 • Сокальський Сергій Вікторович «Підвищення економічної ефективності виробництва картоплі в регіоні» Д 14.083.02 у Житомирському національному агроекологічному університеті, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (18.03.2011 р.). 
 • Ткачук Ганна Юріївна «Формування конкурентоспроможності малих підприємств агробізнесу» Д 14.083.02 у Житомирському національному агроекологічному університеті, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (20.05.2011 р.).
 • Іванюк Ольга Володимирівна «Економічні засади використання біомаси для енергозабезпечення сільських територій» Д 14.083.02 у Житомирському національному агроекологічному університеті, спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (16.04.2012 р.). 
 • Проценко Альона Василівна «Формування системи інтеграції науки і виробництва в хмелярстві» Д 14.083.02 Житомирського національного агроекологічного університету, спеціальність 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» (28.01.2016 р.).
 • Мартинчук Іван Володимирович «Екологічний менеджмент лісових ресурсів зони радіоактивного забруднення» у Національному університеті водного господарства та природокористування, спеціальність 08.00.06 – «Економіка природокористування та охорона навколишнього середовища» (29.09.2016 р.).
 • Корчемлюк Анатолій Іванович «Корпоратизація підприємств аграрного сектору», Одеса спеціалізована вчена рада Д 41.088.04 у Одеській національній академії харчових технологій, спеціальність 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). наказ (26.02.2015 р.)
 • Бондарева Юлія Олександрівна «Управління діловою активністю сільськогосподарських підприємств регіону радіаційного забруднення». Житомир спеціалізована вчена рада Д 14.083.02 у Житомирському національному агроекологічному університеті, спеціальність 08.00.04 − економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності. (11.12.2015 р.).
 • Проценко Альона Василівна «Формування системи інтеграції науки і виробництва в хмелярстві». Житомир спеціалізована вчена рада Д 14.083.02 у Житомирському національному агроекологічному університеті, спеціальність 08.00.04 − економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (28.01.2016 р.).
 • Прудніков Юрій Володимирович «Формування та функціонування локальних ринків сільськогосподарської продукції». Житомир спеціалізована вчена рада Д 14.083.02 у Житомирському національному агроекологічному університеті, спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством» (10.11.2017 р.)
 • Шестакова Анна Валеріївна на тему «Альтернативна зайнятість у відтворенні трудового потенціалу сільських територій», спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (10.11.2017 р.).

Офіційний опонент:

 • Савельєва Олена Миколаївна «Підвищення ефективності системи управління в сільськогосподарських підприємствах», Харків, спеціалізованої вченої ради К 64.803.01 у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (26.08.2014 р. )
 • Дьяченко Олександр Сергійович «Розвиток енергозбереження і використання відновлювальних джерел енергії в сільському господарстві» Полтава, засідання спеціалізованої вченої ради К 44.887.01 у Полтавській державній агарній академії, спеціальність 08.00.03 − Економіка та управління національним господарством (22.05.2015 р.).

Керівництво студентськими науковими роботами:

 • Маршалко М. М. переможець І-го етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Публічне управління та адміністрування» (2019 р.).

Участь у виконанні науково-дослідних робіт:

 • «Інституційні імперативи інтелектуалізації економіки в євроінтеграційному вимірі» 2015-2020 рр. (держ. реєстр. номер 0115U006602) – відповідальний виконавець ;
 • «Публічне управління регіональною безпекою та сталим розвитком територій», 2021-2025 рр. (номер державної реєстрації 0121U100652) від 21.01.2021 р. – відповідальний виконавець.

Підвищення кваліфікації

 • 24.09.2015 р.–24.03.2016 р. Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (м. Київ), Свідоцтво № 28/ст. від 25.03.2016 р.
 • НУБІП України СС00493706/011340-20 від 28.02.2020 р.
 • 01.06–24.06 2020 р., Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом», Свідоцтво ПК № 00127522/004484-20 за програмою – Публічне управління та адміністрування (210 годин). Тема: «Психологія управління та публічні комунікації».

Деякі доповіді, виступи, інтерв’ю: 

 • Ходаківський Є.І. Домінування парадигм холістичності в сучасній науці (фрагменти передової статті в журналі «Наукові горизонти» № 11 (72), 2018 з участю В. П. Якобчук, О. В. Іванюк, О. Ф. Присяжнюк, М. Ф. Плотнікової). Житомир: ФОП Гембарський О. П., 2019. 16 с.
 • Ходаківський Є.І. Корпоративна культура управління (Соціопсихоінтеграція). Житомир: ФОП Гембарський О. П., 2019. 104 с.
 • Ходаківський Є. Каміння на торсіонних полях. Слово Просвіта. 2019. №48, 26 листопада – 4 грудня. С. 4. [продовження статті №49, 5–11 листопада. С. 6.].
 • Про Житомир і житомирян (велич міста й почесних громадян). Житомир: ФОП Гембарський О. П., 2019. 12 с.
 • Ходаківський Є. І., Іванюк О. В., Кравець І. В., Захаріна О. В. Регулювання та координація як соціально-психологічний базис публічного управління земельними відносинами. Наукові читання – 2020: матеріали наук.-практ. конф. науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та молодих вчених ННІ економіки та агробізнесу Поліського національного університету. Житомир: Поліський національний університет, 2020. С. 74–75.
 • Ходаківський Є.І. Гештальтні технології публічного управління. Інструменти і практики публічного управління в контексті децентралізації : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, 23 червня 2020 року. Житомир: ЖНАЕУ, 2020.С. 45–54.
 • Ходаківський Є.І., Кравець І. В., Пугачова Н. С. Гештальтно-інноваційні підходи набулого лідерства як елемент психології публічного управління. Механізми управління розвитком територій: зб. наукових праць. Житомир: Поліський національний університет, 2020. С. 198–204. 
 • Ходаківський Є. І., Булуй В. Г. Психологія управління у Public Management. Студентські наукові читання – 2021: Матеріали Міжфакультетської студентської науково-практичної конференції «Студентські наукові читання – 2021» за результатами І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Житомир: Поліський національний університет, 2021. С. 177–179.
 • Ходаківський Є. Концепти набулого лідерства в системі публічного управління, контекст безпеки. Житомир: ФОП Гембарський О. П., 2021. 24 с.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Робоче місце: каб. 314, корпус 4