Посада

Професор кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності та публічного управління. Заслужений діяч науки та техніки України.

Науковий ступінь

доктор економічних наук

Дані про вищу освіту

У 1961 році закінчив Білоцерківський сільськогосподарський інститут (м. Біла Церква) за спеціальністю «Вчений агроном».У 1977 році – аспірантуру Українського науково-дослідного інституту економіки і організації сільського господарства ім. А. Г. Шліхтера

Навчальні дисципліни, що  викладає:

аграрна політика; інтелектуальна власність; публічні комунікації та психологія управління; публічні комунікації.


Професійний розвиток викладача:

Підвищення кваліфікації 17.02.2020 р. – 28.02.2020 р. Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ неперервної освіти і туризму (м. Київ), Свідоцтво СС 00493706/011340-20 від 28.02.2020 р.

Навчальні дисципліни, що  викладає:

аграрна політика; інтелектуальна власність; публічні комунікації та психологія управління; публічні комунікації.

Професійний розвиток викладача 

Підвищення кваліфікації 17.02.2020 р. – 28.02.2020 р. Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ неперервної освіти і туризму (м. Київ), Свідоцтво СС 00493706/011340-20 від 28.02.2020 р.

Нагороди

У 2007 році нагороджений нагрудним знаком «Петро Могила».

У 2009 р. присвоєно звання заслуженого діяча науки і техніки України.

У 2013 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України присвоєно вчене звання професора кафедри економічної теорії.

У 2014 р. обраний академіком Академії економічних наук України зі спеціальності «Економічна теорія» (№ 848 від 16 травня 2014 р.)

Тема дисертації та рік захисту

Докторську дисертацію зі спеціальності 08.00.05 – «Економіка, організація, управління, планування н.г. (с.г.)» на тему «Економіко-організаційні аспекти управління працею в первинних структурах сільськогосподарського виробництва (регіон Нечорноземної зони України. Нові умови господарювання)» захистив у 1992 році в Українському науково-дослідному інституті економіки і організації сільського господарства ім. А. Г. Шліхтера і отримав науковий ступінь доктора економічних наук

Сфера наукових інтересів

заснував новий напрям у методології наукових досліджень – синергетичний аналіз та прогнозування діяльності складних дисипативних економічних,і соціальних та управлінських систем

Загальна кількість публікацій

Співавтор 3-х навчально-методичних посібників: «Синергетика економічних систем», «Праксеологічні підходи в менеджменті» (з грифом МОН), 7-ми навчальних посібників «Економіка та менеджмент праці: Праксеологічний аспект», «Синергетика економічних систем», «Економіка та менеджмент праці» (з грифом МОН), «Еколого-економічне управління підприємством», «Психологія управління», «Економічна діагностика», «Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти» (з грифом МОН) та методичного посібнико «Інвестиційний менеджмент»

У 2007 році нагороджений нагрудним знаком «Петро Могила».

У 2009 р. присвоєно звання заслуженого діяча науки і техніки України.

У 2013 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України присвоєно вчене звання професора кафедри економічної теорії.

У 2014 р. обраний академіком Академії економічних наук України зі спеціальності «Економічна теорія» (№ 848 від 16 травня 2014 р.)

Основні наукові та методичні праці:
  1. Ходаківський Є. І. Синергетична ідентифікація інтеграції : монографія / Є. І. Ходаківський, В. В. Камінська. – Житомир, 2012. – 202 с.
  2. Ходаківський Є. І. Ринковий фундаменталізм і державне регулювання в галузі скотарства / Є. І. Ходаківський, В. М. Микитюк, О. М. Яценко // Економіка АПК. – 2012. – № 10. – С. 57–62.
  3. Ходаківський Є. І. Формування системи пільг виробництва молочної продукції / Є. І. Ходаківський, В. В. Камінська // Інноваційна економіка. – 2012. – № 1(27). – С. 253–258.
  4. Ризикогенність та страхування в аграрній сфері (теорія, практика) : монографія / Є. І. Ходаківський, О. М. Віленчук, І. Л. Литвинчук [та ін.]. – Житомир : Полісся. – 2013. – 323 с. 
  5. Гудвіл корпоративних підприємств : монографія. / Є. І. Ходаківський, А. І. Корчемлюк, І. Л. Литвинчук, Г. В. Циганенко. – Житомир, 2013. – 160 с. 
  6. Ходаківський Є. І. Теоретичні основи дослідження систем управління підприємством / Є. І. Ходаківський // Вісник ХНАУ. (Сер. Економічні науки). – 2014. – № 4. – С. 61–68.
  7. Ходаківський Є. І. Науково-виробничий та освітянський кластер «Агросвіт Полісся». Кластеризація – вагомий фактор підвищення конкурентоспроможності економіки України / Є. І. Ходаківський, Ю. С. Цаль-Цалко, Т. Ю. Приймачук // Матеріали ІХ пленуму Спілки економістів України та Міжнар. наук.-практ. конф. – К. : – 2014. С. 285–304.
  8. Провидіння (соціально-психологічні аспекти) : монографія. / Є. І. Ходаківський, О. В. Мосієнко, О. В. Тузюк, [та ін.]. – Житомир. : Рута, 2014. – 232 с.
  9. Теоретико-методологічні засади формування науково-освітнього напряму «Публічне управління та адміністрування» / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, М. Ф. Плотнікова, Л. Л. Капітула, І. Л. Литвинчук // Вісник ЖНАЕУ. – 2016. № 2 (57), т. 1. – С. 32–42.
  10. Гештальти соціально-економічних систем : монографія / О. В. Мосієнко, Є. І. Ходаківський, В. В. Вольська [та ін.] ; за ред. Є. І. Ходаківського. Житомир : Рута, 2016. – 222 с.
  11. Якобчук В. П. Роль публічного управління у формуванні нової моделі державного регулювання економіки [Електронний ресурс] / В. П. Якобчук, Є. І. Ходаківський, І. Л. Литвинчук // Ефективна економіка : електрон. журн. – 2017. – № 1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5375
  12. Ходаківський Є. І. Гештальти гудвілу в корпоративному управлінні підприємств / Є. І. Ходаківський, М. Ф. Плотнікова, О. В. Мосієнко // Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». – 2017. – № 6. – С. 168–171.
  13. Ходаківський Є. І. Публічне управління в умовах інтелектуальної економіки / Є. І. Ходаківський, О. В. Іванюк, М. Ф. Плотнікова // Економіка та суспільство. – 2018. – № 14. – С. 188–194.
  14. Ходаківський Є. І. Формування Європейської системи Q-менеджменту в децентралізованих громадах / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, О. В. Захаріна, М. Ф. Плотнікова, О. В. Іванюк // Наукові горизонти Науковий журнал. − № 3 (76) − 2019 р. – С. 10–19.
  15. Ходаківський Є. І. Парадигма гештальтів управлінських систем / Є. І. Ходаківський, О. В. Іванюк, М. Ф. Плотнікова // Науковий економічний журнал «ІНТЕЛЕКТ ХХІ». 2018. № 1. C. 206–210. (Index Copernicus)
  16. Ходаківський Є. І. Світобачення в ноосферній освіті / Г. В. Курмишев, Є. І. Ходаківський, О. І. Іванюк, М. Ф. Плотнікова // Наукові горизонти. 2018. №5 (68). C. 24–31.
  17. Ходаківський Є. І., Якобчук В. П., Захаріна О. В., Плотнікова М. Ф., Іванюк О. В. Формування європейської системи Q-менеджменту в децентралізованих громадах // НАУКОВІ ГОРИЗОНТИ - SCIENTIFIC HORIZONS, 2019, No 3(76) doi: 10.33249/2663-2144-2019-76-3-10-18. (Index Copernicus)
  18. Yakobchuk, V., Khodakovsky, Y., Heimerl, O., Plotnikova, M. А. Альтернативні імперативи діяльності децентралізованих громад . Scientific Horizons, 2020. 04 (89), 15–26. doi: 10.33249/2663-2144-2020-89-4-15-26. (Index Copernicus).
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.