Посада

Доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління

Науковий ступінь

Кандидат наук з державного управління

Дата народження: 15.08.1987 р.

Працює в Поліському національному університеті з 2020 р.

Педагогічний стаж 2 місяці 

 

Scopus Author ID: ,         h-index =  

ORCID ID:    0000-0002-9328-2304

Google Scholar: Google Академія, h-index =3

Дані про вищу освіту

У 2009 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет і отримала базову освіту за напрямом підготовки «Менеджмент» та здобула кваліфікацію бакалавра менеджменту зі знанням англійської мови.

У 2014 р. Київський національний лінгвістичний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування»; кваліфікація спеціаліста з менеджменту організацій і адміністрування, фахівця з ефективності підприємництва.

Тема дисертації та рік захисту

Кандидатська дисертація: «Державне регулювання розвитку ринку нерухомості в Україні» (25.00.02 – «механізми державного управління») Державний університет «Житомирська політехніка»; ( м. Житомир, 2020 р.)

Навчальні курси: Основи менеджменту, PR-технології у публічному управлінні

Сфера наукових інтересів

Державне регулювання забезпечення ресурсного потенціалу, система державного регулювання в умовах сталого розвитку.

Загальна кількість публікацій

Має 9 публікацій, в тому числі 7 наукових публікацій у провідних фахових виданнях України. 

Публікації: Статті в наукових фахових виданнях:

  1. Дубовик А.В. Концепція формування РR-простору публічного управління на засадах менеджменту. Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. наук. пр. Харків : НУЦЗУ, 2020. Вип. 2(12). С. 325-331.
  2. Дубовик А.В. Дацій Н.В. Комунікація як функція менеджменту в сучасній системі публічного управління. Державне управління : удосконалення та розвиток. 2021. № 2. URL: http://www.dy.nayka.com.ua.
  3. Дубовик А.В. Контролінг у системі менеджменту в умовах невизначеності. Nauka i Studia. 2021. № 4–2(258). Р. 85-91.
  4. Дубовик А.В. Сутність і специфіка державного  регулювання ринку нерухомості. Публічне управління та митне адміністрування. Зб. наук. пр. Університету митної справи та фінансів. 2017. № 1(16). С. 17-24.
  5. Дубовик А.В. Сутність ринку нерухомості як об’єкта державного регулювання  та підходи до аналізу його розвитку. Публічне управління та митне адміністрування. Зб. наук. пр. Університету митної справи та фінансів.  2017. № 2(17). С. 53-28.
  6. Дубовик А.В. Реалізація ситуаційного підходу до державного регулювання  ринку нерухомості. Наукові праці : наук. журн. Серія «Державне управління» . Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили. Миколаїв, 2017. Т. 298. Вип. 286. С.60-63.
  7. Дубовик А.В. Драган І.О. Структура державного регулювання ринку нерухомості в Україні: [Електронне видання]. Державне управління : удосконалення та розвиток. 2018. № 12. Режим доступу до журналу : http://www.dy.nayka.com.ua
  8. Dubovyk А.V. Factors and priorities of the state regulation of the market of real estate. Nauka i studia. Przemysl. 2017. №17(178). Р.58-67.
  9. Дубовик А.В. Організаційно-економічний та програмно-цільовий механізми державного регулювання ринку нерухомості: [Електронне виданняДержавне управління : удосконалення та розвиток. 2019. № 10. Режим доступу до журналу : http://www.dy.nayka.com.ua

Участь у виконанні науково-дослідних робіт:

«Публічне управління регіональною безпекою та сталим розвитком територій», 2021-2025 рр. (номер державної реєстрації 0121U100652) від 21.01.2021 р. «Розділ 2. Публічне управління у сфері регіональної безпеки. УДК 353.2», виконавець.

 

Підвищення кваліфікації

Захист кандидатської дисертації Державне регулювання розвитку ринку нерухомості в Україні» за спеціальністю 25.00.02 – «механізми державного управління;  Державний університет «Житомирська політехніка»; ( м. Житомир, 2020р.)

 

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Робоче місце: каб. 314, корпус 4