Посада

Доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління

Науковий ступінь

Кандидат наук з державного управління

Дата народження: 17.01.1990 р.

Працює в Поліському національному університеті з 2020 р.

Педагогічний стаж – 

Професійний стаж – 8 років

 

Scopus Author ID: ,         h-index =  

ORCID ID:    

Google Scholar:, h-index =

Дані про вищу освіту

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2012, кваліфікація магістр, професійна кваліфікація «Правознавство», професійна кваліфікація юрист. Диплом ХА № 42890400 від 10.05.2012 р.

Національна академія державного управління при Президентові України, 2018, спеціальність «Управління суспільним розвитком», кваліфікація: ступінь вищої освіти магістр, професійна кваліфікація: магістр управління суспільним розвитком. Диплом М18 № 049515 від 28.02.2018  р.

Житомирський національний агроекологічний університет, 2019, спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», кваліфікація: ступінь вищої освіти магістр, професійна кваліфікація: магістр фінансів, банківської справи та страхування. Диплом М19 № 144474 від 31.12.2019 р.,

Тема дисертації та рік захисту

Кандидатська дисертація: Кандидатську дисертацію зі спеціальності 25.00.02 – «Механізми державного управління» на тему «Механізми інтеграції внутрішньо переміщених осіб в України» захистив у 2020 році в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України та отримав науковий ступінь кандидата наук з державного управління

Сфера наукових інтересів

Державна інтеграційна та міграційна політика, правові основи публічного управління та адміністрування . 

 

Навчальні курси: Правові основи публічного управління та адміністрування

Загальна кількість публікацій
Має 23 публікацій, в тому числі 7 наукових публікацій у провідних фахових виданнях України. 

Активності та досягнення: 

Регіональний консультант з юридичних питань (проект «Пульс», який впроваджує Асоціація міст України за підтримки USAID);

Статті в наукових фахових виданнях

  1. Дяченко А.В. Теоретичні основи дослідження державної міграційної політики: аналіз понятійно-категоріального апарату / А. Дяченко // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол. : С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.].  Д. : ДРІДУ НАДУ, 2017. Вип. 2 (33).  С. 6 – 13. 
  2. Дяченко А.В. Нормативно-правові засади державної політики реінтеграції внутрішньо переміщених осіб в Україні / А. Дяченко // Публічне управління: теорія та практика: електронний збірник наукових праць.  № 2 (16). 2016. – Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2016-02(16)
  3. Дяченко А.В. Соціальні аспекти реінтеграції внутрішньо переміщених осіб в Україні / А. Дяченко // Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. /редкол. : С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2017. – Вип. 3 (34). – С. 84 – 89. 
  4. Попок А.А., Дяченко А.В. Визначення статусу біженців та внутрішньопереміщених осіб: зарубіжний досвід. Аспекти публічного управління = PublicAdministrationAspects. – 2017. – Том 5. № 3-4 (2017): 41-42: URL: https://aspects.org.ua/index.php/journal/ issue/archive. Особистий внесок: визначено та обґрунтовано особливості інтерпретації статусу біженців та внутрішньо переміщених осіб. 
  5. Дяченко А.В. Інституційний механізм інтеграції внутрішньо переміщених осіб / А. Дяченко // Аспекти публічного управління = PublicAdministrationAspects. – 2017. – Том 5. № 12 (2017): Режим доступу: https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/384/377
  6. Дяченко А.В. Напрями підвищення рівня інтеграційної спроможності внутрішньо переміщених осіб в Україні / А. Дяченко // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол. : С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2018. – Вип. 3 (38). – С. 62 – 68. 
  7. Дяченко А.В. Концептуальные аспекты интеграции внутренне перемещенных лиц в Украине / А.В. Дяченко // Legea și viața (“Закон и Жизнь”): междунар. науч.-практ. правовой журн. [Республика Молдова]. – 2018. – Сентябрь. 

Участь у виконанні науково-дослідних робіт:

«Публічне управління регіональною безпекою та сталим розвитком територій», 2021-2025 рр. (номер державної реєстрації 0121U100652) від 21.01.2021 р.», виконавець.

Підвищення кваліфікації

Захист кандидатської дисертації Державне регулювання розвитку ринку нерухомості в Україні» за спеціальністю 25.00.02 – «механізми державного управління;  Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України (м. Київ, 2020 р.)  

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Робоче місце: каб. 314, корпус 4