Посада

Старший викладач кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Дані про вищу освіту

Закінчила Київський політехнічний інститут у 1987 році за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка». За фахом – інженер-електрик. З 2011 року – аспірант Національної академії статистики, обліку та аудиту.

Тема дисертації та рік захисту

У березні 2013 захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.10-статистика на тему: «Статистичне оцінювання впливу екологічних факторів на соціально-економічне становище в Україні» в НАСОА м. Київ.

Сфера наукових інтересів

Екологічна статистика, стандартизація, сертифікація, комплексна оцінка екологічного стану природних, соціальних та економічних ресурсів.

Основні наукові та методичні праці:
  • Тарасова В.В. Графічний метод розподілу об’єктів сукупності / В. В. Тарасова, І. М. Ковалевська // Вісник ЖДТУ. 2012. – № 1 (59). – С. 216–
  • Тарасова В.В. Метод рангів в оцінці стану водних ресурсів / В. В. Тарасова, І. М. Ковалевська // Регіональні аспекти модернізації соціально-економічних процесів в умовах суспільної нестабільності: зб. наук. робіт. – Житомир: ЖДУ ім. Франка, 2010. – С. 125–128.
  • Тарасова В. В. Комплексна оцінка екологічної безпеки / В. В. Тарасова, І. М. Ковалевська // Вісник ЖДТУ. – 2012. – № 3. – С. 303–305. Тарасова В. В. Взаємозв’язок соціально-економічних умов і стану забруднення довкілля / В. В. Тарасова, І. М. Ковалевська // Вісник ЖДТУ. – 2012. – № 4. – С. 270–272.
  • Тарасова В. В. Кореляційний аналіз стану охорони здоров’я населення України / В. В. Тарасова, І. М. Ковалевська // Економіка АПК. – 2012. – № 12. – С. 105–109.
  • Тарасова В. В. Статистичний аналіз взаємовідносин довкілля і суспільства / В. В. Тарасова, І. М. Ковалевська // НАСОА, зб. наук. праць. – К. : НАСОА, 2012. – С. 67–74.
  • Ковалевська І.М. Рейтингова оцінка ризику соціально-екологічної небезпеки / І. М. Ковалевська // Регіональні аспекти модернізації соціально-економічних процесів в умовах суспільної нестабільності: зб. наук. робіт. – Житомир: ЖДУ ім. Франка, 2012. – С. 125–128.
  • Тарасова В. В. Взаємовідносини довкілля і суспільства: статистичний аналіз / В. В. Тарасова, І. М. Ковалевська // Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи: зб. тез. доп. Х Міжн. конф. з нагоди Дня працівників статистики. − К. : НАСОА, 2012. − С. 35–38.
  • Ковалевська І. М. Статистичний аналіз та оцінювання впливу екологічного стану довкілля на здоров'я населення і якість життя людини / І. М. Ковалевська // Вісн. Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Сер. Економіка. – 2013. – Вип. 134. – С. 30–32.
  • Тарасова В. В. Статистичний аналіз взаємовідносин довкілля і суспільства / В. В. Тарасова, І. М. Ковалевська // Науковий вісник НАСОА, зб. наук. праць. – 2013. – № 1. – С. 14–19.