Кафедра екологічної безпеки та економіки природокористування є провідним структурним підрозділом екологічного факультету Житомирського національного агроекологічного університету. 

Історія кафедри

Кафедра створена у липні 2014 р. на базі кафедри моніторингу навколишнього природного середовища та кафедри економіки природокористування лісового господарства у складі Екологічного факультету.

Колектив кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування

Колектив кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування

Метою розбудови кафедри є створення науково-педагогічного потенціалу, здатного вести викладацьку діяльність на високому методичному рівні та здійснювати науковий пошук.

Принципами розбудови кафедри є:

 • залучення молодих фахівців, що мають наукові ступені, вільно володіють двома іноземними мовами та сучасними комп’ютерними технологіями;
 • оновлення переліку дисциплін, що пропонуються для вільного вибору студентів;
 • постійне вдосконалення методичного та інформаційного забезпечення дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Етапи розбудови кафедри:

 • створення наукової школи з економіки природокористування та охорони довкілля (передбачає підготовку аспірантів за напрямами згідно з науковою тематикою кафедри);
 • збільшення обсягу педагогічного навантаження по кафедрі за рахунок популяризації дисциплін, що викладаються на кафедрі.

На Web-сайті кафедри (www.ecolog.znau.edu.ua) розміщена інформація про основні напрямки діяльності, перелік дисциплін та їх навчально-методичне забезпечення.

Кафедра забезпечує навчання студентів з дисциплін:
 • біометрія;
 • вступ до фаху;
 • гідрологія;
 • екологічні біотехнології;
 • екологічна паспортизація об’єктів та явищ;
 • оцінка впливу на навколишнє середовище;
 • екологічний контроль водного господарства;
 • моніторинг довкілля;
 • моніторинг гідросфери;
 • утилізація та рекуперація відходів;
 • нормування антропогенного навантаження на природне середовище;
 • основи ГІС технологій;
 • урбоекологія;
 • інженерний захист довкілля;
 • моделювання та прогнозування стану довкілля;
 • моніторинг навколишнього середовища;
 • економіка природокористування;
 • екологічна економіка;
 • економіка лісового садово-паркового господарства;
 • техноекологія;
 • організація управління в екологічній діяльності;
 • організація лісогосподарського виробництва;
 • органічне виробництво;
 • планування виробництва в лісовому господарстві;
 • екологічний менеджмент;
 • управління та поводження з відходами;
 • екологічна стандартизація і сертифікація;
 • інженерна екологія;
 • інформаційні технології;
 • менеджмент в лісовому господарстві;
 • оптимізація ландшафтів;
 • системний аналіз в екології;
 • екологічний маркетинг;
 • агроекологічний моніторинг і паспортизація земель;
 • екологічний менеджмент та аудит;
 • організація і планування лісового господарства;
 • управління лісогосподарським виробництвом;
 • інженерно екологічне планування територій;
 • менеджмент навколишнього середовища;
 • геоінформаційні технології в екології;
 • екологічний маркетинг;
 • агроекологічний моніторинг і паспортизація земель;
 • екологічний менеджмент та аудит;
 • системний аналіз якості навколишнього середовища.