Посада

Cтарший викладач кафедри хімії

Дані про вищу освіту
 • Закінчила Львівський державний університет ім. І.Я. Франка за спеціальністю «Хімік-органік». Працювала в Київському торговельно-економічному інституті. На кафедрі хімії університету працює з 1980 року
Сфера наукових інтересів

Методика викладання органічної хімії у ВНЗ як основа підготовки спеціаліста сільського господарства, дослідження хімічних аспектів екології

Загальна кількість публікацій
 1. Кураченко Н.М., Максимчук А.М. Методичні розробки до лабораторних робіт з курсу «Біологічна хімія з основами фізичної і колоїдної хімії» для студентів ІІ курсу технологічного факультету. Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2009. – 110 с.
 2. Озерова Н.Л., Максимчук А.М. Методичні розробки. Тести контролю знань студентів агрономічного факультету з дисципліни «Аналітична хімія» кредитно-модульної системи за шкалою ЕСТS. – Житомир : ЖНАЕУ, 2009. – 34 с.
 3. Кураченко Н.М., Максимчук А.М. Методичні розробки та завдання для контрольних робіт до вивчення дисципліни «Біологічна хімія з основами фізичної та колоїдної хімії» (для студентів ІІ курсу напряму підготовки «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»). – Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2010. – 60 с.
 4. Максимчук А.М. Методичні розробки до проведення лабораторних робіт з курсу «Технічна біохімія» для студентів агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» – Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2013. – 31 с.
 5. Максимчук А.М. Методичні розробки до вивчення дисципліни «Біологічна хімія з основами фізколоїдної хімії» для студентів технологічного факультету, напряму підготовки «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» : «Організація тестового контролю знань студентів у сучасних технологіях» . – Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2014. – 51 с
Основні наукові та методичні праці:
 • Савченко О.І. Радіоактивність природна та штучна. / О.І.Савченко, А.М. Максимчук // Хімічні аспекти екології : зб. матеріалів ІІІ наук.-пізнав. конф. викл. та студ. кафедри хімії екол. фак.-ту ЖНАЕУ, (Житомир, 14 грудня 2010 р.). – Житомир : Житомирський національний агроекологічний університет, 2010. – С. 53-57.
 • Слудковська Я.А. Дисиміляція вуглеводів. / Я.А. Слудковська, А.М.Максимчук // Хімічні аспекти екології : зб. матеріалів ІІІ наук.-пізнав. конф. викл. та студ. кафедри хімії екол. фак.-ту ЖНАЕУ, (Житомир, 14 грудня 2010 р.). – Житомир : Житомирський національний агроекологічний університет, 2010. – С. 71-75.
 • Мішугіс М. Р., Максимчук А. М. Системи технологій і екологічні проблеми хімічної промисловості // Хімічні аспекти екології : зб. матеріалів VІ міжфакультетської наук.-пізнав. конф. викл. та студ. кафедри хімії екол. фак.-ту ЖНАЕУ, (Житомир, 18 грудня 2013 р.). – Житомир : Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2013. – С. 25–29.
 • Мельник О.В., Максимчук А.М. Технологія виробництва маргарину // Хімічні аспекти екології : зб. матеріалів VІ міжфакультетської наук.-пізнав. конф. викл. та студ. кафедри хімії екол. фак.-ту ЖНАЕУ, (Житомир, 18 грудня 2013 р.). – Житомир : Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2013. – С. 44–48.
 • Максимчук А. М., Плотницька Д.М. Природні стихії та їх екологічне значення // Хімічні аспекти екології : зб. матеріалів VІІ міжфакультетської наук.-пізнав. конф. викл. та студ. кафедри хімії екол. фак.-ту ЖНАЕУ, (Житомир, 13 листопада 2014 р.). – Житомир : Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2014. – С. 40–44.