Посада

Доцент кафедри хімії

Науковий ступінь

кандидат хімічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту
 • Закінчила Київський політехнічний інститут у 1987 році за спеціальністю «Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу». Працювала на заводі «Хімволокно», НДПІ хмелярства, ліцеї ЖДТУ. На кафедрі хімії університету працює з 2003 року. Вчене звання доцента кафедри хімії присуджено в 2011 році.
Тема дисертації та рік захисту
 • Кандидатську дисертацію на тему: «Синтез краун-ефіру на основі адамантану та оксоадамантану» захистила в 1990 році в Київському політехнічному інституті за спеціальністю 02.00.03 – Органічна хімія.
Сфера наукових інтересів

Органічний синтез, біохімія тварин, дослідження хімічних аспектів екології

Загальна кількість публікацій
 1. Кураченко Н.М. Методичні розробки до практичних занять з курсу “Неорганічна і аналітична хімія” для студентів 1 курсу технологічного факультету (напрям підготовки: Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва). – Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2012. – 56 с.
 2. Кураченко Н.М. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни “Неорганічна і аналітична хімія”: завдання для виконання контрольних робіт та лабораторний практикум для студентів 1 курсу технологічного факультету заочної форми навчання (напрям підготовки: Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва). – Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2012. – 43 с.
 3. Кураченко Н.М. Робочий журнал до лабораторного практикуму з курсу «Неорганічна та аналітична хімія». – Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2013. – 68 с.
 4. Кураченко Н.М. Методичні розробки та завдання для контрольних робіт до вивчення дисципліни Робочий журнал до лабораторного практикуму з курсу «Органічна хімія» для студентів І курсу технологічного факультету заочної форми скороченого терміну навчання за напрямом підготовки: технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – Житомир. – Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2013. – 43 с.
 5. Кураченко Н.М. Методичні розробки для виконання індивідуальних занять з курсу «Неорганічна і аналітична хімія» (частина І) для студентів 1 курсу технологічного факультету (напрям підготовки: технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – Житомир, 2014. – 88 с.
 6. Кураченко Н.М. Тестові завдання з дисципліни «Органічна хімія» для контролю знань студентів І курсу технологічного факультету (напрям підготовки: технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2014. – 84 с.
Основні наукові та методичні праці:
 • В.О. Осадча, О.К. Трунова, В.М. Біденко, Н.М. Кураченко. Гетерометальні комплексонати 3D-металів з етилендіаміндибурштиновою кислотою як блокуючі речовини радіоактивних Cs-137 і Sr-90. // Тези доповідей ХХІУ Міжнародної Чугаєвської конференції з координаційної хімії –Санкт-Петербург – 15-19 червня 2009 року – С.627 – 628.
 • В.В. Осадча, О.К. Трунова, В.М. Біденко, Н.М. Кураченко «Гетерометальні комплексонати 3D-металів з етилендіаміндибурштиновою кислотою як блокуючи речовини радіоактивних Cs-137 і Sr-90». ХХІУ Міжнародна Чугаєвська конференція з координаційної хімії – Санкт-Петербург – 15-19 червня 2009 року – С.627-628.
 • Биденко В.Н., Кураченко Н.Н., Рудык Р.И. Влияние солей и комплексонатов микроэлементов на кормовую ценность и содержание Сs-137  и Sr-90 в зеленой массе люпина кормового / Актуальне проблемы интенсивного развития животноводства : материалы ХVІ международной научно-практической конференции (5-7 июня 2013 года, Горки – Беларусь), 2013. – С. – 305-311.
 • Біденко В.М., Кураченко Н.М. Ефективність застосування солей та комплексонатів мікроелементів Со, Сu, Mn, Zn при вирощуванні кормових культур в зоні радіоактивного забруднення / В.М. Біденко, Н.М. Кураченко // Збірник матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих учених «Екологічний розвиток країни в рамках європейської інтеграції» (Житомир, 28 травня 2014 р.). – Житомир : Вид-во ЖДТУ. – 2014. – С. 73-74.
 • Биденко В.Н., Кураченко Н.Н., Шубенко А.И. Радиозащитное действие микроэлементов при проведении опытов с растениями и животными / В.Н. Биденко, Н.Н. Кураченко, А.И Шубенко // Сборник трудов международной научно-практической конференции посвященный 65-летию РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству» (18-19 сентября 2014 г.). – Жодино, Беларусь : РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству». – Жодино. – 2014. – С. 310-314.
 • Кураченко Н.М., Кравець В.Д. Пластик. Забруднення та утилізація // Хімічні аспекти екології : зб. матеріалів VІІ міжфакультетської наук.-пізнав. конф. викл. та студ. кафедри хімії екол. фак.-ту ЖНАЕУ, (Житомир, 13 листопада 2014 р.). – Житомир : Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2014. – С. 27–31.
 • Кураченко Н.М., Маслов Д.А. Сланцевий газ: аналiз розвитку галузi та перспективи видобутку // Хімічні аспекти екології : зб. матеріалів VІІ міжфакультетської наук.-пізнав. конф. викл. та студ. кафедри хімії екол. фак.-ту ЖНАЕУ, (Житомир, 13 листопада 2014 р.). – Житомир : Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2014. – С. 6–10