Колектив кафедри хімії плідно працює над формуванням предметних компетенцій з фундаментальних хімічних дисциплін, без яких унеможливлюється вивчення професійно спрямованих дисциплін студентами шести факультетів університету – агрономічного, технологічного, екологічного, інженерно-технічного, лісового господарства і ветеринарної медицини.

Історія кафедри

Кафедра хімії – ровесниця університету. Вона заснована в 1922 році. Довоєнний період її функціонування пов’язаний з іменами професора С.М. Рутківського, доцентів А.С. Ярошевської, А.М. Айзенберга та А.А. Коровицького.У повоєнний період кафедрою керували кандидат хімічних наук, доцент Т.Є. Коваль (з 1946 по 1948, з 1960 по 1977 рр.) та кандидат сільськогосподарських наук, професор О.О. Стольгане (з 1948 по 1960 рр.). Пізніше кафедру хімії очолювали кандидат біологічних наук, доцент Є.С. Трускавецький (з 1977 по 1983 рр.), кандидат біологічних наук, доцент В.О. Стеценко (з 1984 по 1994 рр.) та кандидат технічних наук, доцент Б.М. Федишин (з 1994 по 2009 рр.). З 2009 року кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор О.С. Заблоцька.

Колектив кафедри хімії

Колектив кафедри хімії, 2015 рік
Зліва направо: Опанащук Н.М., Король В.В., Богдан А.К., Дорохов В.І., Заблоцька О.С., Максимчук А.М., Кураченко Н.М., Горбунова Н.О.

Дисципліни

Кафедра забезпечує навчання студентів за 8 напрямами підготовки з таких фундаментальних дисциплін:

 • «Хімія (фахове спрямування)» («Захист рослин»);
 • «Хімія»;
 • «Неорганічна та аналітична хімія з основами фізичної і колоїдної хімії»;
 • «Органічна хімія з основами біохімії» («Агрономія»);
 • «Неорганічна та аналітична хімія»;
 • «Органічна хімія»;
 • «Біологічна хімія з основами фізичної і колоїдної хімії» («Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»);
 • «Хімія з основами біогеохімії», «Екологічна хімія»;
 • «Хімія мінеральних добрив та пестицидів» («Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»);
 • «Хімія» («Процеси, машини та обладнання АПВ», «Енергетика та електротехнічні системи в АПК», «Лісове і садово-паркове господарство»);
 • «Біонеорганічна хімія»;
 • «Органічна хімія» («Ветеринарна медицина»).