Посада

Доцент кафедри психології

Науковий ступінь

Доктор психологічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

у 2009 році закінчила з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію «Вчитель початкової школи. Практичний психолог».

 

Участь у наукових проєктах та стажування:

2015 р. – стажування на кафедрі вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету;

2015 р. – науково-практичний семінар «Групові методи психотерапії і психологічного консультування в програмах реабілітації учасників АТО та їх сімей» (Житомирська обласна професійна асоціація практикуючих психологів і психотерапевтів);

2015 р. – навчальний семінар «Основи травмо-фокусованої когнітивно-поведінкової терапії ПТСР» (Український інститут когнітивно-поведінкової терапії);

з 2020 р. – член громадської організації «Українська асоціація сімейних психологів». 

 

ORCID iD https://orcid.org/0000-0001-9805-7416

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=brx9BDkAAAAJ&hl=ru  

 

Тема дисертації та рік захисту

у 2019 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія на тему «Психологічні чинники розвитку екологічної самосвідомості у юнацькому віці».».

Сфера наукових інтересів

зоопсихологія, екопсихологія, psychology of millennials, психологічна безпека.

Загальна кількість публікацій
Основні наукові та методичні праці:
  1. Kotlovа L. O., Marchuk K. A., Lytvynchuk A. I.Innovative forms of education used in the preparation of students-psychologists. Nowoczesne technologie innowacyjne i informacyjne w rozwoju społeczeństwa. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph 17. 2018. Р. 249–258.
  2. Литвинчук А.І. Екологічне ставлення до себе як основа особистісного зростання / Особистісне зростання в умовах трансформації сучасного суспільства: монографія / Ред. колегія: Т. В. Коломієць, Т. Ю. Кулаковський, Г. В. Пирог; за науковою редакцією професора Л. П. Журавльової. – Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2020. – С. 65–84 (українською мовою).
  3. Литвинчук А.І. Структура екологічної самосвідомості. Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Том 7. Екологічна психологія. 2014. Випуск 36. С. 226–231.
  4. Литвинчук А.І. Рефлексія емпатійних переживань в юнацькому віці: екологічний аспект. Наука і освіта. 2016. № 5. С. 200–205.
  5. Литвинчук А.І. Психологічні особливості «Я-концепції» юнаків з екоцентричною та антопоцентричною спрямованістю. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, V (61), 2017. С. 72−75.
  6. Коломієць Т. В., Литвинчук А. І., Можаровська Т. В. Емпатія як чинник ціннісно-смислової спрямованості сучасних юнаків у ситуації міжособистісної взаємодії. Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. праць. 2018 № 1(45). С. 144–156.
  7. Литвинчук А.І., Можаровська Т.В. (2020). Особливості переживання почуття щастя молоддю і дорослими в умовах заходів протидії COVID-19. Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки. 2020. Том 12. № 10 (55). С. 47–57.
  8. Коломієць Т.В., Литвинчук А.І., Можаровська Т.В. (2019). Особливості розвитку екоцентричної орієнтації юнаків з різним типом професійної спрямованості // Виклики та парадокси соціальної взаємодії в постмодерному світі: лінгвістичний та психологічний аспекти: матеріали І Міжнар. наук.-практ.конф. (11–12 квітня 2019 р.) / за заг. ред. О.В. Лазорко, В.А. Ущиної – Луцьк: Волиньполіграф, 2019. – С. 261–265
e-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.