Посада

Доцент кафедри психології

Науковий ступінь

Доктор психологічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

у 2006 році закінчила з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка зі спеціальності «Початкове навчання. Психологія» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів, практичного психолога в закладах освіти.

 

Участь у наукових проєктах та стажування:

2017 р. – стажування на кафедрі психології Вищої школи менеджменту у Варшаві (Польща) в обсязі 180 год. (6 кредитів ЕСТS);

2018 р. – участь у 8–годинному семінарі «Аутична дитина в школі: дитячий садок + сім᾿я + школа», організованого Фондом допомоги дітям з синдромом аутизму «Дитина з майбутнім»;

2018 р. – базовийу курс «Медіація – альтернативне вирішення конфліктів»;

2018 р. – дводенний семінар-тренінг «Сімейне консультування» (16 год.);

2018–2020 р. – програма підготовки за напрямом «Зображувальні технології в психологічному консультуванні» (125 год.);

2019 р. – Seminar  Innovative Teaching and Learning Methods at Higher Education (Семінар «Інноваційні методи навчання та учіння у вищій школі), організованого мережею академічних стартап-інкубаторів «YEP! STARTER»  за сприяння Міністерства освіти і науки України,  Estonia development coorperation, University of Tartu Idea Lab;

2019 р. – курс «Короткотермінова психотерапія, сконцентрована на розв’язку: АВС –рівень» (72 год.);

2020 р. – навчальна програма підготовки фахівців у методі пролонгованої експозиції  в терапії ПТСР;

2020 р. – семінар «Застосування електроенцефалографії (ЕЕГ) у діагностиці дітей з порушенням розвитку» на базі Львівського національного університету імені Івана Франка (36 год);

2020 р. – курс «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг»;

2021 р. – тренінг з підготовки експертів Національного агентства із забезпечення  якості вищої освіти.

 

ORCID iD:https://orcid.org/0000-0002-6883-8796

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=xacH6AUAAAAJ&hl=ru

Тема дисертації та рік захисту

у 2015 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія на тему «Особливості емпатійної міжособистісної взаємодії в юнацькому віці».

Сфера наукових інтересів

психологія емпатії, психологія міжособистісної взаємодії, психологічна безпека особистості.

Загальна кількість публікацій
Основні наукові та методичні праці:

Основні публікації:

  1. Коломієць Т. В. Розвиток емпатійної міжособистісної взаємодії в юнацькому віці / Тетяна Володимирівна Коломієць // Наука і освіта. − 2016.− №9 – С. 77–84 (WoS).
  2. Коломієць Т. В. Типологічні особливості емпатійної міжособистісної взаємодії в юнацькому віці / Тетяна Володимирівна Коломієць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Психологія.− 2017. − №1 (6) – С. 74−78 (Фахове видання).
  3. Коломієць Т.В. Поведінкові прояви емпатійної міжособистісної взаємодії в юнацькому віці / Т.В. Коломієць // Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. – № 3 (44).  – Т. 3. – С.35–44 (Фахове видання).
  4. Коломієць Т.В. Емпатія як чинник ціннісно-смислової спрямованості сучасних юнків у ситуації міжособистісної взаємодії / Т.В. Коломієць, А. І. Литвинчук,  Т. В. Можаровська // Теоретичні та прикладні проблеми психології : Зб. наукових праць.  – 2018. − №1(45). – С.144-156 (Фахове видання).
  5. Kolomiiets Т. The family as a factor of the ethnic self-consciousness formation of the personality (cross-cultural study) // Larisa Zhuravleva, Tetiana Kolomiiets, Oksana Shmygliuk. − Іnternational academy journal web of scholar. − 8(26), Vol.2. − August 2018.− р. 16–24.
  6. Особливості рефлексії батьківськьго ставлення підлітками з повних та неповних деструктивних сімей Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – Житомир, 2019. – № 1 (39) – Секція «Психологія». – С. 72-77 (Фахове видання).
  7. Коломієць Тетяна Володимирівна. Особливості репрезентації ставлень сучасних підлітків до оточуючого світу крізь призму екологічної свідомості / Тетяна.Коломієць, Алла Литвинчук, Тетяна.Можаровська // Психологічний часопис: збірник наукових праць. – Т.5. − №8.− Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2019. – С. 147–160 (Фахове видання).
  8. Коломієць Т.В. Чинники задоволеності шлюбом на різних етапах дорослості / Т.Коломієць, В. Ткачук // Психологія: реальність і перспективи. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету, 2019. – №13. – С.159–164 (Фахове видання).
  9. Psychological peculiarities of the interpersonal interaction in adolescence. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки, 2020. – Том 12 − № 9(54). – С.58–68 (Фахове видання).
  10. Особистісне зростання в умовах трансформації сучасного суспільства: монографія / Ред. колегія: Т. В. Коломієць, Т. Ю. Кулаковський, Г. В. Пирог; за науковою редакцією професора Л. П. Журавльової. – Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2020. – 308 с.
e-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.