Журавльова Лариса Петрівна

доктор психологічний наук, професор,
академік академії наук вищої освіти України, відмінник освіти України

Коротка біографія

Досвід роботи:

У 1975р. закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І.Франка за спеціальністю «Математика і фізика» Кваліфікація: вчитель математики і фізики.

У 1988–1991рр. навчалася в аспірантурі зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія та захистила кандидатську дисертацію на тему «Психологічні особливості емпатійних стосунків дітей, що виховуються поза сім’єю».

У 2008 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія на тему «Психологічні основи розвитку емпатії людини».

З 2009 року по 2013 працювала в Житомирському агроекологічному університеті на посаді проректора з науково-педагогічної, виховної роботи та зв’язків з громадськістю. 

З 2013 по 2016 рр. працювала деканом соціально-психологічного факультету ЖДУ ім. І.Франка, завідувач кафедри соціальної та практичної психології, з 2016 по 2017 –  завідувач кафедри теоретичної психології та психології та розвитку, з 2017 року – завідувач кафедри теоретичної та практичної психології. 

З 2016 р. – керівник аспірантури з підготовки докторів філософії спеціальності 053 Психологія зі спеціалізації 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

З 2020 року – завідувач кафедри психології Поліського національного університету

Участь у навчальних проєктах та стажування 

2000–2001 – навчання (підвищення кваліфікації) в Міжрегіональній академії управління персоналом (напрям «Психологія», відділення «Методична підготовка тренерів соціально-психологічного тренінгу»). Тема випускної роботи: «Методичні розробки соціально-психологічного тренінгу комунікативної компетентності». 

2013–2014 навчання (підвищення кваліфікації) в Рівненському державному гуманітарному університеті (випускна робота: «Сучасні технології викладання психологічних дисциплін»). 

2014 – підвищення кваліфікації в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, (випускна робота виконана на тему «Методи оцінювання знань у ВНЗ»). 

2014–2016 – навчання (підвищення кваліфікації) за авторською навчальною програмою «Теорія та практика психологічного консультування» в Українському науково-методичнеому центрі практичної психології і соціальної роботи. Кваліфікація: «Психолог-консультант» (психотерапевтичний профіль, сертифікат СП № 1541831). 

2015 р. – науково-практичний семінар «Групові методи психотерапії і психологічного консультування в програмах реабілітації учасників АТО та їх сімей» (Житомирська обласна професійна асоціація практикуючих психологів і психотерапевтів). 

2015 р. – навчальний семінар «Основи травмо-фокусованої когнітивно-поведінкової терапії ПТСР» (Український інститут когнітивно-поведінкової терапії).

Співробітництво із зарубіжними навчальними закладами та міжнародна діяльність

Ділове співробітництво з Інститутом психології Університету Казимира Великого, Польща (в особі директора інституту професора Януша Тремпали), з 28.10.15 р. (наукові дослідження, організація наукових конференцій та воркшопів, обмін викладачами та студентами).

Наукове співробітництво з Інститутом психології Університету Казимира Великого, Польща (в особі заступника директора інституту з наукової роботи професора Анни Ліберської), з 28.10.15 (наукові дослідження, організація наукових конференцій та воркшопів). 

Участь у І всепольській конференції 29–30 жовтня 2015 року в Інституті психології Університету імені Казимира Великого, Польща.

З 2016 року є членом редакційної колегії рецензованого наукового журналу «PolishPsychologicalForum» (Польща, Університет ім. Казимежа Великого в Бидгощі), який входить до міжнародних наукометричних баз. Проводила майстер-класи з аспірантами та читання лекцій викладачам UniversytetuKaziemieraWielkiego w Bydgoszczy (Польща, 2015р.).

Участь в україно-японській зустрічі «Відображення наслідків техногенних катастроф на житті дітей» (2017 р.).

 

ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0003-4020-7279

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=uR6ZkgsAAAAJ

 

Громадська діяльність

Керівник Житомирського обласного відділення громадської організації «Товариство психологів України». 

Член робочої групи з розробки стратегії розвитку міста Житомира. 

Член Громадської ради м. Житомира.

Член громадської організації «Українська асоціація сімейних психологів».

 

Відзнаки

Почесна грамота міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України № 290-k від 13.05.09).

Відмінник освіти України

Сфера наукових інтересів

Психологія особистості, психологія емпатії, екологічна психологія, соціально-психологічний тренінг, емоційний інтелект, Інтернет-залежність, психологічна безпека; керівництво науковою роботою студентів, аспірантів, докторантів.

Загальна кількість публікацій

більше 130 наукових праць.

Основні наукові та методичні праці:
 1. Rationale for the parameters of equipment for production and use of biodiesel in agricultural production / G. Golub, S. Kukharets, V. Chuba [et all] // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. № 2/1 (86). P. 28–33 (https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.95937, Scopus).
 2. Integrated use of bioenergy conversion technologies in agroecosystems/ Golub G.A., Kukharets S.M., Yarosh Y.D., Kukharets V.V // INMATEH – Agricultural Engineering. 2017. Vol. 51, No.1. Р. 93–100, Scopus, Web of science).
 3. Біоенергетичні системи в аграрному виробництві: навчальний посібник / [Голуб Г.А., Кухарець С.М. Марус О.А. та ін.]; за ред. Г.А. Голуба. К.: НУБіП України, 2017. – 229 с.
 4. Механіко-технологічні основи процесів виробництва органічної продукції рослинництва: монографія / Голуб Г.А., Кухарець С.М., Марус О.А., Павленко С.І., Лопатько К.Г., Скоробогатов Д.В. К.:НУБіП України, 2017. – 431 с.
 5. Energy efficiency of rotary digesters / G. A. Golub, K. Szalay, S. M. Kukharets, O. A. Marus // Progress in Agricultural Engineering Sciences. 2017. 13(1). pp. 35-49 (https://doi.org/10.1556/446.13.2017.3, Scopus).
 6. Modelling of the hydro-mechanical mixer parameters / Golub G.A., Kukharets S.M., Chuba V.V., Pavlenko M.Y., Yarosh Y.D. // INMATEH – Agricultural Engineering.– 2018. – Vol. 54, No.1. Р. 105–112, Scopus, Web of Science)
 7. Medvedskyi O, Kukharets S., Golub G., Dmytriv Installation of equilibrium pressure of milking machine vacuum system. Engineering for rural development. Proceedings, Vol. 17. 2018. pp. 143-148. (DOI: 10.22616/ERDev2018.17.N173, Scopus, Web of Science)
 8. Виробництво і використання біопалив в агроекосистемах. Механіко-технологічні основи : монографія / Голуб Г.А., Кухарець С.М., Чуба В.В., Марус О.А. Київ : НУБіП України, 2018. 254 с.
 9. Golub, G. A., Kukharets, S. M., Tsyvenkova N.M., Golubenko A.A., Kalenichenko P.S., 2018. Research on a boiler furnace module effectiveness working on small fracture wastes. INMATEH – Agricultural Engineering, Vol. 55, No. 2, 7–16 (Scopus, Web of Science).
 10. Kukharets S., Zabrodskyi A., Biletskii V., Chuba V. The substantiation of the tense state of soil under condition of its interaction with wheels. Наукові горизонти (Scientific horizons). № 4 (67). 2018. C. 3-9.
 11. Шелудченко Б.А., Кухарець С.М., Шелудченко Л.С., Ярош Я.Д., Білецький В.Р. Аеродинаміка газо-пилових повітряних аерозолів в межах резервно-технологічних смуг автомобільних доріг: Монографія. LAP LAMBERT Academic Publishing. 2018. 95 с.
 12. Yarosh Y., Kukharets S., Tsyvenkova N. The determination of parameter of a reactor-mixer with a disk injector. Відновлювана енергетика. №2 (53). 2018. С. 80-87.
 13. Golub G., Kukharets S., Tsyvenkova N., Yarosh Ya., Chuba V.. Experimental study into the influence of straw content in fuel on parameters of generator gas. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. № 5/8 (95). – P. 76-86 (https://doi.org/ 10.15587/1729-4061.2018.142159, Scopus).
 14. Скидан О.В., Голуб Г.А., Кухарець С.М. Ярош О.Д., Чуба В.В., Медведський О.В., Цивенкова Н.М., Соколовський О.Ф., Кухарець В.В. Відновлювана енергетика в аграрному виробництві. За ред. О.В. Скидна і Г.А. Голуба. Київ, НУБіП України. 2018. 338 с.
 15. Kukharets S., Tsyvenkova N., Yarosh Ya., Grabar I., Holubenko A. The results of study into the effect of airsteam blast on the lowgrade fuel gasification process. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. № 6/8 (96). – P. 86-96 (https://doi.org/ 10.15587/1729-4061.2018.147545, Scopus).
 16. Kukharets S., Golub G., Biletskii V., Medvedskyi O. (2018): Substantiation of the parameters of the disk-knife working body and the study of its work. Research in Agricultural Engineering, vol. 64, no. 4, pp. 195–201 (https:// doi.org/10.17221/87/2017-RAE, Scopus).
 17. Golub G., Kukharets S., Yarosh Y., Chuba V., Medvedskyi O. Modeling of the Disk Nozzle Parameters in Biodiesel Production. International Journal of Renewable Energy Research, Vol.8, No.4, 2018, pp. 2096-2105 (Scopus).
 18. Kukharets S.M., Medvedskyi O.V. Problem vacuum system design of mobile milking machine. Engineering sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium. Vol. 2. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. pp. 159-179. ISBN 978-9934-571-63-3.
 19. Gennadii Golub, Savelii Kukharets, Yaroslav Yarosh, Jonas Čėsna, Valentina Kukharets. The technological substantiation the energy self-sufficiency of agroecosystems in rural areas. Sustainable Development of Rural Areas: monograph / ed. prof. T. Zinchuk, prof. J. Ramanauskas. – Klaipėda: Klaipėda University; Kyiv: «Centre of Educational Literature», 2019. С. 185-208. ISBN 978-609-481-021-3. ISBN 978-617-673-841-1.
 20. Substantiation of motion parameters of the substrate particles in the rotating digesters / Golub G.A., Skydan O.V., Kukharets S.M., Marus O.A. INMATEH – Agricultural Engineering. 2019. vol. 57, no. 1, P. 179–186 (Scopus, Web of Science).
 21. Physical protection in experimental raspberry plantation / Szalay K., Keller B., Kovács L., Rák R., Peterfalvi N, Sillinger F., Golub G., Kukharets S., Souček J., Jung A. INMATEH – Agricultural Engineering. 2019. vol. 57, no. 1, P. 115–122 (Scopus, Web of Science).
 22. Golub, G., Kukharets, S., Yarosh, Y., Chuba, V., Method for Optimization of the Gasifier Recovery Zone Height, Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. 2019. 7(3). 493-505, DOI: https://doi.org/10.13044/j.sdewes.d6.0245 (Scopus).
 23. Kukharets S., Golub G., Szalay K., Marus O. Study of energy costs in process of biomass mixing in rotary digester. Engineering for rural development. 2019. Vol. 18. P. 1331-1336. DOI: 10.22616/ERDev2019.18.N070.
 24. Skydan O., Sheludchenko B., Kukharets S., Medvedskyi O., Yarosh Y. Analytical study of multifractal invariant attributes of traffic flows. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. № 3/3 (99). P. 22-29 (https://doi.org/ 10.15587/1729-4061.2019.170212, Scopus).
 25. Sheludchenko B., Sarauskis E., Golub G., Kukharets S., Medvedskyi O., Chuba V., Zabrodskyi A. Graph-analytical optimization of the transverse vertical cross-section of a contact zone between soil and an elastic wheeled mover. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. № 6/1 (102). P. 77-84 (https://doi.org/ 10.15587/1729-4061.2019.182507, Scopus).
 26. Golub G., Kukharets S., Zavadska , Marus O. Determination of the Rate of Organic Biomass Decomposition in Biogas Reactors with Periodic Loading. International Journal of Renewable Energy Research, Vol.9, No.4, 2019, pp. 1741-1750. (Scopus).
 27. Енергетична та технологічна ефективність мобільних доїльних установок : монографія / Медведський О.В., Кухарець С.М., Ярош Я.Д., Цивенкова Н.М. ; за ред. Кухарця С.М. Житомир : ЖНАЕУ, 2020. 124 с.
e-mail:
 • Е-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.