Пріоритетними завданнями кафедри є популяризація психології серед студентської молоді, розвиток їх самостійної здатності дбати про власне психічне здоров’я, створення довкола себе психологічно безпечного середовища, як необхідних умов для ефективної самореалізації, саморозвитку, самовдосконалення та використання особистісного потенціалу.

Науково-дослідна діяльність кафедри спрямована на вивчення питань психології безпеки, які набувають особливої актуальності в ситуації невизначеності та нестабільності життєдіяльності. Психологія безпечного соціального, професійного, віртуального, інформаційного середовища, психологія захищеності, психологія благополуччя та психологія щастя – це досить нові та малодосліджені напрямки, в межах яких й сконцентровані наукові пошуки викладачів кафедри.

Історія кафедри

Кафедра психології була створена у 2020 році і є однією із наймолодших кафедр університету. Очолює кафедру доктор психологічних наук, професор  академік Національної академії наук вищої освіти України.

Кафедра забезпечує викладання психологічних дисциплін у студентів усіх інститутів та факультетів Поліського національного університету на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти відповідно до освітніх програм. 

Якісна підготовка навчального процесу забезпечується 4-ма викладачами: доктором психологічних наук, професором Л. П. Журавльовою; кандидатом наук, доцентом Т. В. Коломієць, кандидатами наук Т. В. Можаровською, А. І. Литвинчук.

На базі кафедри створено психологічний хаб «Save Space», в межах якого функціонує науково-дослідна лабораторія «Психологія безпеки», наукова школа професора Л.П. Журавльової «Психологія розвитку особистості» та психологічний центр «InVivo».

Викладачі кафедри постійно підвищують свій фаховий рівень, розширюючи арсенал методів практичної діяльності та отримуючи нові спеціалізації. На кафедрі працюють  дійсні члени професійних спільнот, серед яких Національна психологічна асоціація, Товариство психологів України, Українська асоціація сімейних психологів та інші.

Серед викладачів:

  • сертифіковані тренери;
  • медіатори;
  • консультанти (у методі короткотермінованої психотерапії, сконцентрованої на розв’язку (BSFT), арт-терапії, сімейної психотерапії, пролонгованої експозиції тощо);
  • коучі;
  • ментори;
  • фасилітатори.