Факультет готує фахівців:

 •  за галуззю знань 10 «Природничі науки» спеціальностями 101 «Екологія» за освітніми ступенями бакалавр, магістр та 103 «Науки про Землю» за освітнім ступенем бакалавр; 
 • за галуззю знань 20 «Аграрні науки» спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» за освітніми ступенями бакалавр та магістр;
 • за галуззю знань 18 «Виробництво і технології» спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» за освітніми ступенями бакалавр, магістр;
 • за галуззю знань 08 «Право» спеціальністю 081«Право» за освітніми ступенями бакалавр, магістр.

На факультеті навчається близько 920 студентів, ведеться підготовка аспірантів (докторів філософії) і докторантів, регулярно проходять наукові семінари та науково-практичні конференції.

Освітня концепція факультету

Факультет екології і права є одним із провідних центрів агроекологічної освіти, науки в системі вищих навчальних закладів України.

Освітня діяльність має еколого-правове спрямування, захищена від втручання політичних партій, релігійних конфесій.

Пріоритетними завданнями підготовки є:

 • створення умов для розвитку інтелекту, здібностей, талантів майбутнього фахівця;
 • відтворення інтелектуального потенціалу суспільства, формування особистості;
 • формування в кращих традиціях національної та світової культури соціально зрілої фізично розвинутої людини;
 • отримання знань, необхідних для створення умов сталого розвитку суспільства, гарантування безпечних умов існування, вирішення екологічних проблем та завдань, правового захисту населення;
 • залучення здібної молоді до наукових робіт у вирішенні екологічних та правових проблем, формування вмінь та навиків для вирішення соціально-професійних функцій;
 • знання державної та, якнайменш, однієї з іноземних мов на побутовому та професійному рівні.

Історична довідка

Факультет екології і права заснований у серпні 1997 року. Підготовку спеціалістів за напрямом «Екологія» зі спеціальностей «Радіоекологія» та «Агроекологія» в університеті розпочато ще у 1995 році. Кафедри економіки навколишнього середовища і екосоціології та загальної екології були створені в університеті саме з метою більш ефективного впровадження концепції екологічної освіти та виховання. Потім до складу факультету увійшли новостворені кафедри, зокрема, моніторингу навколишнього природного середовища, менеджменту підприємств та правознавства.

Пізніше в структуру факультету влилася кафедра хімії, а в 2002 році створено кафедру охорони природних ресурсів (з 2005 по 2017 рр. охорони довкілля та збалансованого природокористування), у 2015 році кафедра моніторингу навколишнього середовища отримала назву екологічної безпеки та економіки природокористування, у 2017 році в процесі реорганізації створено кафедру біоресурсів, аквакультури та природничих наук.

Першим деканом факультету був кандидат філософських наук, доцент В.О. Патарідзе, а з вересня 1999 року по грудень 2003 року факультет очолював кандидат сільськогосподарських наук, доцент Б.В. Борисюк, з 2004 по 2012 рік деканом факультету був кандидат сільськогосподарських наук, доцент П.М. Малярчук, з 2012 року деканом факультету знову обрано кандидата сільськогосподарських наук, доцента Б.В. Борисюка. У грудні 2016 року на посаду декана факультету екології і права було обрано професора, доктора економічних наук Данкевича Євгена Михайловича.

Важливий вклад в становлення факультету внесли: член-кореспондент УААН, професор М.Й. Долгілевич, член-кореспондент УААН, професор В.П. Славов, заслужений працівник сільського господарства України, професор Л.Д Романчук, завідувачі кафедрами: Б.А. Шелудченко, В.П. Дубровський, Б.М. Федишин, О.Б. Німко, І.П. Прокопенко, Л.В. Михайловський, Р.Д. Ляшенко.

На всіх етапах свого існування факультет екології і права був і залишається у постійному пошуку та розвитку. Керівництво університету, ректорат і особисто ректор – професор Скидан Олег Васильович – постійно і різнобічно допомагає факультету у питаннях підготовки наукових кадрів, оснащенні кафедр і лабораторій необхідним обладнанням для теоретичної й практичної підготовки фахівців.

Випускники факультету мають  можливість отримати відповідне місце роботи. Здебільшого, це працевлаштування у різних підрозділах Державної екологічної інспекції Поліського округу, Апеляційного суду Житомирської області, Господарського суду Житомирської області, Житомирського окружного адміністративного суду, Управлінні екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації, а також у господарствах і підприємствах різної форми власності.

Науково-педагогічний склад

Навчально-виховний процес на факультеті забезпечує науково-педагогічний колектив, у складі якого 6 професорів, 31 доцент; близько 92% викладачів мають вчений ступінь доктора та кандидата наук. Щорічно залучаються до читання лекцій професори європейських та американських університетів.

Сучасний імідж факультету визначають дослідження та праці провідних НПП університету: професорів Ю.А. Нікітюка, В.Д. Соломатіної, Є.М. Данкевича, Є.Д. Скулиша, Н.М. Пархоменко, доцентів Л.А. Котюк, Н.С. Бордюг, А.В. Лесь, О.В. Іщук, Р.Д. Ляшенко, А.В. Ращенко, Б.В. Борисюка, Л.П. Василенко, Р.А. Валерко, М.М. Світельського, О.М. Климчик,  С.І Матковської, О.В. Горобець, Л.А. Герасимчук Н.В. Бондарчук та ін.

У складі факультету функціонує чотири кафедри:

 • Загальної екології;
 • Біоресурсів, аквакультури та природничих наук;
 • Екологічної безпеки та економіки природокористування;
 • Правознавства.

Навчально-методична робота

На факультеті екології і права за період з 2014 по 2019 роки кафедрами факультету видано більше 150 навчально-методичних розробок, 3 підручники, 9 навчальних посібників, розроблено 38 нових курсів.

Науково-дослідна робота

Кафедри факультету працюють над п’ятьма  ініціативними державними зареєстрованими тематиками наукових досліджень. Викладачами факультету за період з 2012 по 2019 видано 9 монографій, отримано 6 патентів, опубліковано 314 наукових статей.

Студентська наукова робота

Студенти факультету неодноразово були переможцями Всеукраїнських предметних олімпіад, учасниками міжнародних, міжвузівських та регіональних наукових конференцій. Студент спеціальності 101 Екологія: Рєзцов Михайло Олегович посів 2-ге місце у ІІ етапі з дисципліни «Агроекологія», що проходила 9-11 квітня 2019 року на базі Львівського національного аграрного університету. Науково-дослідна робота студента Регети Ігоря Володимировича здобула перемогу і посіла І місце за програмою "Нове зернятко-2019". Студентка спеціальності 101 «Екологія» Рогаль Наталья Євгеніївна отримала диплом ІІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнсьного конкурсу студентських наукових робіт з спеціалізації «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища», що проходив 19-20 березня 2020 у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. 

Викладачі та студенти факультету постійно проводять профорієнтаційну роботу по всіх школах і гімназіях міста Житомира та Житомирської області, а також виїжджають в коледжі і технікуми Житомирської, Рівненської, Волинської та Вінницької областей.

Адреса, контакти

Україна, 10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7, факультет екології і права.

Тел. (0412) 22-27-24