16.03.2021 року для студентів спеціальності «Захист і карантин рослин» проведено відкрите заняття з дисципліни «Сільськогосподарська ентомологія» на тему «Шкідники овочевих культур закритого ґрунту» кандидатом сільськогосподарських наук, доцентом кафедри захисту рослин Поліського національного університету Бакаловою Аллою Володимирівною і доктором сільськогосподарських наук, старшим науковим співробітником, завідувачем лабораторією мікробіологічного методу Інституту захисту рослин НААН Ткаленко Ганною Миколаївною

 

21.03. 2021 року у рамках вивчення дисципліни «Основи карантину рослин» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» було проведено лекцію на тему: «Західний кукурудзяний жук – нові виклики для аграріїв» за участі к. с.-г. наук, фахівця з розвитку продуктів Тернопільської філії «Агросем» Сеника Івана Івановича. Здобувачів вищої освіти було ознайомлено із особливостями розвитку, шкідливістю та елементами системи заходів захисту посівів кукурудзи від діабротики у західному регіоні України.

Для забезпечення високої якості підготовки фахівців зі спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» у рамках співпраці із стейкхолдерами в ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія» періодично проводяться практичні заняття із освітніх компонентів ОП «Захист і карантин рослин».

20 листопада 2020 року було проведено чергове онлайн заняття для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» із навчальної дисципліни «Хімічний захист рослин з основами агротоксикології» із залученням практиків-професіоналів. Заняття на тему «Протруювання насіння – невід’ємний захід захисту рослин» провів випускник зазначеної спеціальності, регіональний представник компанії «Август-Україна» Сергій Мисечко.

З метою поглиблення професійних та здобуття додаткових компетентностей студенти можуть обирати вибіркові навчальні дисципліни.
19 лютого 2021 р. для студентів ОС «бакалавр» спеціальності «Захист і карантин рослин» було проведено презентацію вибіркової дисципліни «Основи ГІС-технологій». Дисципліну презентували викладачі кафедри комп’ютерних технологій та моделювання систем  – П. В. Пивовар і П. П. Топольгницький.
 
Для студентів ОП «Захист і карантин рослин» проведено онлайн-заняття за участі Анни Бленда – к.б.н., доцента факультету біохімії, генетики та клітинної біології Медичного інституту Грінвіла університету Південної Кароліни (University of South Carolina School of Medicine Greenville) на тему «Біотехнологічні методи в захисті рослин». Було обговорено питання виведення толерантних сортів персику та бавовнику молекулярно-генетичними методами.
 

У Поліському національному університеті до проведення аудиторних занять активно залучаються професіонали-практики.

16 листопада 2020 року студентам освітнього ступеня бакалавр спеціальності «Захист і карантин рослин» із навчальної дисципліни «Гербологія» було проведено онлайн-лекцію випускником зазначеної спеціальності, менеджером компанії «Сингента» Харчуком Олегом. Тема лекції «Особливості регулювання рівня присутності бур'янового компоненту в агрофітоценозах зернових культур»