НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ

КАФЕДРИ ЗАХИСТУ РОСЛИН

Навчально-наукова лабораторія кафедри захисту рослин функціонує з метою широкого залучення науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти спеціальностей «Захист і карантин рослин», «Агрономія», «Садівництво і виноградарство» до проведення фундаментальних досліджень і здійснення прикладних розробок у галузі захисту рослин від шкідливих організмів за пріоритетними напрямками наукової та інноваційної діяльності.

Лабораторія забезпечена навчально-наочними посібниками, каталогами виробників ЗЗР провідних світових та українських фірм, технічними засобами навчання, сушильними шафами, термостатами, холодильними установками, секційними шафами для зберігання приладів, посуду, інструментів та обладнання, тощо.

Напрямки досліджень лабораторії:

  1. Вивчення енергії проростання та лабораторної схожості насіння культур, бур’янів та багаторічних насаджень.
  2. Дослідження насіння рослин на пошкодження шкідниками та ураження збудниками хвороб різної етіології.
  3. Визначення засміченості ґрунту насінням та органами вегетативного розмноження бур’янів.
  4. Виділення збудників хвороб у чисту культуру.
  5. Виділення нематод з різних частин рослин та ґрунту.
  6. Приготування живильних середовищ, культивування окремих видів мікроорганізмів та рослин.
  7. Вивчення ефективності дії біологічних та хімічних препаратів на збудників хвороб та шкідників рослин.
  8. Дослідження впливу на рослини регуляторів та стимуляторів росту.
  9. Проведення окремих вегетативних дослідів.
  10. Удосконалення технологій захисту фітоценозів за отриманими даними лабораторних досліджень.

Завдання навчально-наукової лабораторії кафедри захисту рослин:

– забезпечення науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти спеціальностей «Захист і карантин рослин», «Агрономія» та «Садівництво і виноградарство» необхідними матеріалами для проведення тематичних лекцій, лабораторних, практичних та семінарських занять, навчальних практик, виконання курсових, кваліфікаційних проектів та дисертаційних робіт аспірантами;

– створення умов для проведення науково-дослідної роботи студентами, впровадження наукових досліджень у навчальний процес і в подальшій практичній діяльності;

– забезпечення проведення науково-дослідних робіт науково-педагогічними працівниками та впровадження у виробництво наукових розробок згідно із затвердженим науковими тематиками кафедри;

– створення умов для проведення досліджень, апробації та впровадження у виробництво сучасних технологій захисту за умов вирощування органічної фітопродукції;

– розробка і пропагування сучасних інноваційних технологій захисту фітоценозів від шкідливих організмів науково-педагогічними працівниками кафедри, аспірантами, здобувачами вищої освіти.

 

Співробітники лабораторії

15x21