Посада

Доцент  кафедри захисту рослин

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

Доцент

Дата і місце народження

21 квітня 1947 р., Любомльський  район, Волинська  область

Дані про вищу освіту

У 1972 році закінчив факультет захисту рослин Української сільськогосподарської академії за спеціальністю “Захист рослин”. Працював старшим агрономом Пустомитівської районної станції захисту рослин Львівської області, начальником Любомльської районної станції захисту рослин, старшим науковим співробітником Волинської обласної сільськогосподарської дослідної станції.

У 1982 році захистив дисертацію на тему: «Злакова листовійка та разробка хімічного методу боротьби з нею в південному Степу УРСР», (06.01.11 - фітопатологія і захист рослин).

З травня 1981 року – науково-педагогічна діяльність у НУБіП України, де  працював старшим науковим співробітником, асистентом, доцентом та заступником декана факультету захисту рослин (1991–1994 рр.). Останні десятиліття -  доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин.

Стаж науково-педагогічної роботи – більше 40 років, у т. ч. педагогічної роботи – 29 років.

Уперше в Україні обґрунтував та ввів в навчальний  процес три нові дисципліни: фітонцидологія, ентомоанфологія, трофологія.

Крім цих дисциплін на трьох факультетах НУБіП України бакалаврам та магістрам С.М. Вигерою викладалася дисципліна Інтегрований захист рослин на основі розробленої в співавторстві та затвердженої типової програми.

Сфера наукових інтересів
біологічні особливості злакової листовійки та екологічні аспекти захисту зернових колосових культур від неї; природоохоронні принципи контролю домінантного фітоентоморізноманіття агроекосистем при екстенсивному, інтенсивному, натуральному (органічному), біодинамічному, no-till, точному та інформаційному землеробстві; наукові основи розробки та впровадження нового фітонцидного методу захисту рослин; принципи розробки систем моніторингу біорізноманіття агроекосистем; перспективи методу технічного зору при інформаційних технологіях; теорія і практика впровадження натурального захисту рослин культурних та природних фітоценозів; природоохоронний захист фітоценозу насіннєвої люцерни; створення комп’ютерних баз даних та програм по фітоентомології та фітонцидно-лікарських рослинах; наукові основи створення та функціонування ботанічного саду фітонцидно-лікарських рослин та етнофітодизайну приосвітніх закладах; теорія і практика розвитку новітнього в Україні напряму «трофологія» в системі наук про життя «вітатеррологія».
Загальна кількість публікацій

450 наукових праць, серед яких: 7 монографій, 2 навчальні посібники, 100 патентів на корисну модель, 7 статей у наукових фахових виданнях віднесених до міжнародних науко-метричних баз Scopus та Web of Science, 80 статей і рекомендації виробництву, навчально-науково-методичні посібники, 3 типові програми. Учасник більше як 70 міжнародних та українських наукових конференцій. Записав 2 відеолекції, щодо правильного харчування згідно навчальної дисципліни «трофологія».

 

Основні наукові та методичні праці:

 1. Вигера С. М. Трофологія. Київ : Компринт, 2017. 125 с.
 2. Основи захисту розсадників та ценозів декоративних рослин / О. О. Сикало, С. М. Вигера, П. Я. Чумак та ін. Київ : Компринт, 2017.450 с.
 3. Екологічно безпечне регулювання чисельності членистоногих фітофагів рослин роду SambucusL / О. І. Сильчук, М. М. Лісовий, С. М. Вигера, О. П. Таран, П. Я. Чумак, В. П. Ковальчук. Вісник аграрної науки. 2017. № 5, С.44–48.
 4. The Mediterranean Butterfly Phyllonorycter platani (Staudinger, 1870) in the Fomin Botanic Garden (Kiev, Ukraine)/ N.Lesovoy, O. Sykalo, P. Chumak, S. Vigera, M. Kliuchevych. Russian Journal of Biological Invasions, 2019, Vol. 10, No. 1, pp. 104–107. 
 5. Спосіб ідентифікації імаго оранжерейної та тютюнової білокрилок: пат. 135602 Україна, МПК (2019.01), А01G 13/00, G01N 1/00, G01N 21/00; №u 2019 00785; заявл. 25.01.2019, опубл. 10.07.2019, Бюл. № 13.
 6. Спосіб посадки дерев та кущів з різними сортами на одній рослині: пат. 135568 Україна, МПК (2019.01), А01G 22/00; № u 2019 00411; заявл. 15.01.2019, опубл. 10.07.2019, Бюл. № 13.
 7. Вигера С. М., Зубар Н. М. Трофологія – життєво необхідна міждисциплінарна наука : зб. праць Х Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції. Сучасні аспекти збереження здоров я людини. 21–22 квітня 2017 р. Ужгород. Ужгородський національний університет. С. 99–103.
 8. Спосіб догляду за насадженнями каштанів : пат. 133852 Україна, МПК (2019.01), А01N 61/00, А01G 13/00, А01G 7/06 (2006.01), А01Р 21/00; № u 2018 11177; заявл. 14.11.2018, опубл. 25.04.2019, Бюл.№ 8.
 9. Спосіб колонізації сонечок семикрапкових в урбофітоценози проти попелиць: пат. 133941 Україна, МПК (2019.01), А01G 13/00; №u 2018 11785; заявл. 29.11.2018, опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8.
 10. Спосіб захисту декоративних культур від борошнисторосяних та іржастих мікозів : пат. 133851 Україна, МПК (2019.01), А01G 13/00, А01N 61/02 (2006.01), А01Р 3/00; № u 2018 11176; заявл. 14.11.2018, опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8.
 11. Спосіб моніторингу бджолинних запилювачів в посівах насіннєвої люцерни : пат. 133526 Україна, МПК G01N21/01(2006.01); № u 2018 11175; заявл. 14.11.2018, опубл. 10.04.2019, Бюл. № 7.
 12. Скидан О. В., Ключевич М. М., Вигера С. М. Науково-освітня методологія міждисциплінарного напрямку Трофолологія : матеріали І Всеукр. наук.-освітньо-практ. конф. “Трофологія – новітній міждисциплінарний напрям в Україні”. Житомирський національний агроекологічний університет”, 25–26 квіт. 2019. С. 7–10.
 13. Спосіб моніторингу бджіл-запилювачів в агрофітоценозі насіннєвої конюшини : пат. 133507 Україна, МПК (2019.01), А01К 53/00; №u 2018 10896; заявл. 05.11.2018, опубл. 10.04.2019, Бюл. № 7.
 14. Спосіб формування дендрокомпозицій-пінетумів для оздоровлення людей : пат. 133445 Україна, МПК (2019.01) А01G 23/00; № u 2018 10290; заявл. 16.10.2018, опубл. 10.04.2019, Бюл.№ 7.
 15. Protection of winter spelt against fungal diseases under organic production of phyto-products in the Ukrainian polissia / М. М. Kliuchevych, Yu. A. Nykytiuk, S. H. Stoliar, S. V. Retman, S. М. Vygera. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10 (1). P. 267–272. URL:https://www.ujecology.com/articles/protection-of-winter-spelt-against-fungal-diseases-under-organic-production-of-phytoproducts-in-the-ukrainian-polissia.pdf.

 16. Most recent detection of invasive species Erysiphe palczewskii (Jacz.) u. Braun et s. Takam. on Robinia pseudoacacia L. in Ukraine / M. M. Klіuchevych, S. H. Stoliar, P. Yа. Chumak, S. V. Retman, O. O Strygun, H. M. Tkalenko, S. M. Vigera. Modern Phytomorphology. 2020. Vol. 14. P. 85–92. URL: https://www.phytomorphology.com/articles/most-recent-detection-of-invasive-species-erysiphe-palczewskii-jacz-u-braun-et-s-takam-on-robinia-pseudoacacia-l-in-ukra.pdf.

 17. Biological, Trophological, Ecological and Control Features of Horse-Chestnut Leaf Miner (Camеraria ohridella Deschka & Dimic.) / N. Lesovoy, V. Fedorenko, S. Vigera, P. Chumak, M. Kliuchevych, O. Strygun, S. Stoliar, M. Retman, L. Vagaliuk. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10(3). P. 24–27. URL: https://www.ujecology.com/articles/biological-trophological-ecological-and-control-features-of-horsechestnut-leaf-miner-camraria-ohridella-deschka--dimic.pdf.

e-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.