Посада

Доцент кафедри захисту рослин

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

Житомирський агротехнічний коледж, 1995 р.

Державна агроекологічна академія України за спеціальністю «Агроекологія» (агроном-еколог), 2000 р.

Вінницький національний аграрний університет за спеціальністю «Агрономія» (магістр), 2019 р.

Аспірантура в Державному агроекологічному університеті з відривом від виробництва, 2003 р.

Тема дисертації та рік захисту

«Агроекологічне обґрунтування природоохоронної системи захисту насіннєвих посівів озимої пшениці від хвороб в умовах Полісся України», листопад 2004 р.

Сфера наукових інтересів

Екологічно орієнтовані технології захисту рослин від шкідливих організмів, формування стійких агрофітоценозів за сучасних змін клімату. 

Загальна кількість публікацій

Понад 145 (сто сорок п'ять) науково-методичних праць, серед яких 2 статті у наукових фахових виданнях віднесених до міжнародних наукометричних баз з високими індексами цитування (Scopus та Web of Science), 7 посібників, 1 підручник.

Основні наукові та методичні праці:
  1. Чайка О. В., Лапа С. В., Тимощук Т.М., Грицюк Н. В. Дослідження ефективності застосування біопрепарату Мікро-1 проти хвороб ячменю ярого в умовах Полісся. ScienceRise:  Biological Science. 2017. № 2 (5). С. 34–37.
  2. Ткачук В. П., Сторожук В. В., Тимощук Т. М. Забур’яненість та продуктивність агрофітоценозу пшениці озимої залежно від строків сівби і норм висіву. Вісник ЖНАЕУ. 2017. № 1 (58), т. 1. С. 69–79.
  3. Ткачук В. П., Котельницька Г. М., Тимощук Т. М. Продуктивність і забур’яненість агрофітоценозу люпину вузьколистого залежно від агротехнічних заходів. Вісник ЖНАЕУ.  2017. № 2 (61), т. 1. – С. 78–83.
  4. Тогачинська О. В., Тимощук Т. М. Оцінка технологій вирощування пшениці озимої за еколого-агрохімічними показниками темно-сірого опідзоленого ґрунту. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2017. № 3. С. 11–17.
  5. Ткачук В. П., Рябущиц О. П., Тимощук Т. Н., Котельницкая А. Н.  Контроль засоренности посевов ржи озимой в условиях Украинского Полесья. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. 2018. № 1. С. 60–66.
  6. Ткачук В. П., Тимощук Т. М., Грицюк Н.В., Котельницька Г. М. Вплив строків сівби і норм висіву на забур’яненість і продуктивність агрофітоценозу ячменю озимого. Вісник ЛНАУ: Агрономія. 2018. № 23 (2). С.29–33.
  7. Кирилюк В. П., Тимощук Т. М., Шульга С. Ю. Формування бур’янового компоненту агрофітоценозу гірчиці білої залежно від агротехнічних заходів. Наукові горизонти. Scientific Horizons. 2018. №7–8 (70). С. 116–124.
  8. Квасніцька Л. С., Тимощук Т. М. Продуктивність гречки у короткоротаційних сівозмінах Правобережного Лісостепу. Наукові горизонти. Scientific Horizons. 2018. №7–8 (70). С. 83–90.
  9. Ткачук В. П., Котельницька Г. М., Тимощук Т. М. Продуктивність люпину вузьколистого залежно від добрив на дерново-підзолистих супіщаних ґрунтах. Наукові горизонти. Scientific Horizons. 2019.  №1 (64). С. 25–32.
  10. Кирилюк В. П., Тимощук Т. М., Кальчук М. М. Урожайність гірчиці білої залежно від систем основного обробітку грунту та удобрення. Наукові горизонти. Scientific Horizons. 2019. №2 (75). С. 27–33.
  11. Орловський М. Й., Тимощук Т. М., Конопчук О. В., Войцехівський В. І., Дідур І. М. Вплив елементів технології вирощування на продуктивність пшениці озимої в умовах Західного Полісся України. Наукові горизонти. Scientific Horizons. 2019. №11 (84). С. 77–85.
  12. Бублієнко Н. О., Семенова О.І., Скидан О.В., Тимощук Т.М., Ткачук В.П. Біотехнологічна утилізація опалого листя. Наукові горизонти. Scientific Horizons. 2020. №2 (87). С. 7–14.
  13. Тимощук Т. М., Котельницька Г. М., Гурманчук О. В., Серба І. В., Юрчик Р. В., Шульга О. В. Контроль збудників фузаріозу колосу пшениці озимої за використання сучасних фунгіцидів. Наукові горизонти. Scientific Horizons. 2020. №8(93). С. 112–118.
  14. Ткачук В.П., Тимощук Т.М. Вплив строків сівби на продуктивність пшениці озимої. Вісник аграрної науки. 2020, № 3, С. 38–44.
  15. Грицюк, Н. В., Плотницька Н. М., Тимощук Т. М., Довбиш Л. Л., Бондарева Л. М. Вплив обробітків грунту на забур'яненість посівів пшениці озимої в умовах Полісся України. Наукові горизонти. Scientific Horizons. 2020. №5(90). С. 15–21.
  16. Кирилюк В. П., Тимощук Т. М., Котельницька Г. М., Барладюга В. П., Долід Д. Є. Запаси продуктивної вологи та урожайність культур сівозміни залежно від систем основного обробітку ґрунту та удобрення. Наукові горизонти. Scientific Horizons. 2020. №7(92). С. 141–148.
  17. Гурманчук О. В., Плотницька Н. М., Невмержицька О. М., Павлюк І. О., Тимощук Т. М., Бондарева Л. М. Контролювання бур'янового компоненту у посівах кукурудзи за використання страхових гербіцидів. Наукові горизонти. Scientific Horizons. 2020. №7(92). С. 53–58. 
  18. Тимощук Т. М., Котельницька Г. М., Гурманчук О. В., Серба І. В., Юрчик Р. В., Шульга О. В. Контроль збудників фузаріозу колосу пшениці озимої за використання сучасних фунгіцидів. Наукові горизонти. Scientific Horizons. 2020. №8(93). С. 112–118.
  19. Бондарева Л.М., Тимощук Т.М. Кліщі: частина І: навчальний посібник. Київ: НУБіП України, 2020. 383 с.
  20. Захист рослин. Терміни і поняття : навч. посібн. / Ж. П. Шевченко, І. І. Мостов’як та ін.; За ред. Ж. П. Шевченко, І. І. Мостов’як. Умань : Сочінський М. М., 2019. 408 с. 
  21. Основи екологічно безпечного застосування пестицидів у інтегрованих системах захисту с.-г. культур від шкідливих організмів агробіоценозів.  Дереча О.А., Ключевич М.М., Бакалова А.В., Грицюк Т.М., Плотницька Н.М., Клименко Т.В., Радько В.Г., Тимощук Т. М. Житомир: ЖНАЕУ, 2018, 232 с.
  22. Шкідники ягідних культур І. М. Мринський, В. В. Урсал, Т. М. Тимощук, О.А. Саюк, В.В. Воєводін. Київ : Інтерконтиненталь, 2018, 352 с.
  23. Мазур О.В., Мазур О.В., Тимощук Т.М. Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за адаптивністю. Сільське господарство та лісівництво. 2020. № 19. С. 221–228.
  24. Ivanova I., Serdyuk M. Malkina V., Priss О., Herasko T., Тymoshchuk Т. Investigation into sugars accumulation in sweet cherry fruits under abiotic factors effects. Agronomy Research. 2021. № 19.
  25. Kotelnytska A., Тymoshchuk Т., Kravchuk M., Sayuk O., Nevmerzhytska O. Mineral nutrition optimization as a factor affecting blue lupine crop productivity under conditions of global climate warming. Romanian Agricultural Research. 2021. №. 38.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.