Посада

Доцент кафедри захисту рослин

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

Житомирський агротехнічний коледж, 1995 р.

Державна агроекологічна академія України за спеціальністю «Агроекологія» (агроном-еколог), 2000 р.

Аспірантура в Державному агроекологічному університеті з відривом від виробництва, 2003 р.

Тема дисертації та рік захисту

«Агроекологічне обґрунтування природоохоронної системи захисту насіннєвих посівів озимої пшениці від хвороб в умовах Полісся України», листопад 2004 р.

Сфера наукових інтересів

Обґрунтування комплексних систем захисту сільськогосподарських рослин від шкідливих організмів в умовах Полісся України

Загальна кількість публікацій

125 (сто двадцять п'ять)

Основні наукові та методичні праці:
 • Навчальний посібник з тестової перевірки знань спеціалістів сільськогосподарського  виробництва / О.А. Дереча, А.С. Малиновський,  М.М. Ключевич, Т.М. Тимощук; за ред. О. А. Деречі. – Житомир: Житомирська міська друкарня, 2005. – 116 с.
 • Тимощук Т. М. Екотоксикологічна оцінка використання засобів захисту рослин у Житомирській області /  Т. М. Тимощук, М. М. Ключевич, О. А. Дереча // Карантин і захист рослин. – 2006. – № 5. – С. 20–21.
 • Чайка О. В. Вплив технологічних прийомів на фітосанітарний стан, урожайність та якість ячменю ярого в умовах Полісся/  Т. М. Тимощук, М. М. Ключевич, О. А. Дереча // Вісник ЖНАЕУ. – 2010. – № 1. –  С. 130–139.
 • Тимощук Т.М. Фітосанітарний стан і продуктивність агроценозу ячменю ярого залежно від технологічних прийомів його вирощування / Т. М. Тимощук, О. В. Чайка // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – 2010. – №5. – С. 131–134.
 • Чайка О.В. Поширення і шкідливість грибних хвороб ячменю ярого в умовах Полісся/ О.В. Чайка, М.М. Ключевич, Т.М. Тимощук, П.О. Рябчук / Збірник наук. Праць Вінницького національного аграрного університету. Серія Сільськогосподарські науки. – Вінниця, 2011. – Вип. 9 (49). – С. 144–151.
 • Венгер О. В. Ефективність застосування фунгіцидів проти хвороб озимої пшениці / О.В. Венгер, В.М. Венгер, І.А. Якубенко, Н.А. Федорчук, Т.М. Тимощук // Агропромислове виробництво Полісся. – 2013. – Вип. 6. – С. 82–85.
 • Основи землеробства: [підруч.] / О. Ф. Смаглій, О. А. Дереча, Т. М. Тимощук, П. О. Рябчук; за ред. О. Ф. Смаглія. – Житомир: ДВНЗ «ДАУ», 2008. – 514 с.
 • Чайка О. В. Розвиток борошнистої роси та продуктивність ячменю ярого залежно від строків сівби /  О. В. Чайка, Т. М. Тимощук // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – № 1 (39) – С. 93–99.
 • Грицюк Н. В. Развитие и вредоносность церкоспореллезной прикорневой гнили пшеницы озимой в зависимости от сроков сева в Полесье Украины / Н. В. Грицюк, Т. Н. Тимощук // Вестник защиты растений. – 2014. – № 3. – С. 54–54
 • Тимощук Т. Н. Эффективность использования микроудобрений в качестве индукторов устойчивости пшеницы озимой против болезней / Т. Н. Тимощук // Агроэкологичес-кие аспекты устойчивого развития АПК: материалы ХІ Межд. науч. конф., (Брянск, 2014). - Брянск: Издательство Брянской ГСХА, 2014. – С. 207–210.
 • Тимощук Т. М. Сорт, як фактор формування стійких агроценозів жита озимого /       Т. М. Тимощук, О. В. Чайка, В. В. Ничипорук // Вісник Сумського ДАУ. Серія Агрономія. Біологія. – 2013. – Вип. 1 (8). – С. 152–155.
 • Тимощук Т. М. Моніторинг поширення токсиноутворюючих мікроміцетів зерна пшениці озимої в умовах Полісся /  Т. М. Тимощук, В. А. Трембіцький, Н. М. Бачинська, І. М. Дереча // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – № 2 (42) – С. 87–92.
 • Іваненко О. В. Вплив систем удобрення сої на вміст рухомих форм фтору у сірому опідзоленому грунті / О. В. Іваненко, О. В. Тогачинська, О. В. Ничик, Т. М. Тимощук // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – № 2 (42) – С. 42–48.
 • Грицюк Н.В. Развитие и вредоносность церкоспореллезной прикорневой гнили пшеницы озимой в зависимости от сроков сева в Полесье Украины / Н.В. Грицюк, Т.Н. Тимощук // Вестник защиты растений. – 2014. – № 3. – С. 54–58.
 • Тогачинська О. В. Екологічна оцінка річок Сумської області за санітарно-гігєнічними показниками / О.В. Тогачинська, Т. М. Тимощук // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 88–96.
 • Квасніцька Л. С. Короткоротаційні сівозміни з бобовими культурами в умовах достатнього зволоження Правобережного Лісостепу / Л. С. Квасніцька, В. Г. Молдован, Т. М. Тимощук // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 240–248.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.