Посада

Професор кафедри захисту рослин

Науковий ступінь

Доктор сільськогосподарських наук

Вчене звання

Старший науковий співробітник

Дані про вищу освіту

Полтавський державний сільськогосподарський інститут, 2000 р. Аспірантура в Інституті захисту рослин Української академії аграрних наук, 2004 р.

Тема дисертації та рік захисту

«Стійкість сортів пшениці озимої та їх використання проти шкідників в інтегрованому захисті в Лісостепу України», 2016 р.

Сфера наукових інтересів
 • вивчення екологічних закономірностей динаміки чисельності, розвитку та шкідливості основних фітофагів у посівах сільськогосподарських культур;
 • теоретичне обґрунтування використання механізмів стійкості сільськогосподарських рослин до шкідників для створення комплексно стійких сортів;
 • розробка теоретичних і методичних основ створення комплексно стійких сортів озимої пшениці, конюшини і картоплі проти основних шкідників;
 • удосконалення методик польової оцінки рівня стійкості селекційного матеріалу і сортів озимої пшениці, конюшини і картоплі до основних шкідників;
 • удосконалення хімічного захисту польових культур від шкідників на основі біоценологічного принципу;
 • розробка систем захисту плодових насаджень від шкідників.
Загальна кількість публікацій

140 (сто сорок), із них: монографій – 6, 5 статей у наукових фахових виданаях віднесенних до міжнародної науко-метричної бази Web of Science, тези міжнародних та українських наукових конференцій. брошур – 5, статей у фахових виданнях 51, патентів – 10, матеріалів конференцій – 20, інших статей – 37, рекомендацій - 1

Основні наукові та методичні праці:
 • Вирощування та захист цукрових буряків / [В.П. Федоренко, С.О. Трибель, О.О. Іващенко та ін.]. - К. : Колобіг, 2006. – 241 с.
 • Защита сахарной свеклы / В.П. Федоренко, С.А. Трибель, А.А. Иващенко и др.]. - Защита и карантин растений. – 2006. - № 5. - 111 с.
 • Шкідники хлібних запасів / [С.О. Трибель, М.В. Гетьман, О.М. Лапа, О.О. Стригун ]. - К.: Колобіг, 2007. – 48 с.
 • Шкідники кукурудзи / [С.О. Трибель, О.О. Стригун, О.О. Бахмут, М.Г. Бойко]. – К.: Колобіг, 2009. – 54 с.
 • Методологія оцінювання стійкості сортів пшениці проти шкідників і збудників хвороб / [С.О. Трибель, М.В. Гетьман, О.О. Стригун та ін.]. – К.: Колобіг, 2010. - 392 с.
 • Стратегічні культури / [С.О. Трибель, С.В. Ретьман, О.І. Борзих О.О. Стригун]. - К.: Колобіг, 2012. – 367с.
 • Інтегрований захист рослин /[В.П. Федоренко, С.О. Трибель, Ю.Г. Красиловець, О.О. Стригун] // Стратегія і тактика захисту рослин. - Київ, Альфа – стевія, 2012. - Том 1. - С. 473 - 497.
 • Методологія оцінювання сортозразків картоплі на стійкість проти основних шкідників і збудників хвороб / [С.О. Трибель, Л.А. Пилипенко, А.А. Бондарчук та ін.]. - К.: Аграрна наука, 2013. – 264 с.
 • Защита кукурузы / [С.А. Трибель, А.А. Стригун, С.В. Ретьман и др.] // Защита и карантин растений. – 2014. - №4. – 46 с.
 • Пат. № 95910 Україна, МПК (2015. 01) АО1М 99100. Спосіб оцінювати стійкості сортів пшениці проти клопа черепашки (EURUGASTER INTEGRICEPS PUT.) та інших видів клопів / О.О. Стригун, Т.В. Топчій, С.О. Трибель; заявник і патентовласник Інститут захисту рослин НААН. - № 201408283; заяв. 21.07.14; вид. 12.01.2015. - 9 с.
 • Пат. на винахід № 109294. Спосіб оцінювання стійкості бульб сортозразків картоплі проти личинок коваликів (дротяників) / С.О. Трибель, О.О. Стригун //, Україна. Зареєстровано 10.08.2015 р.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.