Посада

Старший викладач кафедри захисту рослин

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Дані про вищу освіту

Житомирський національний агроекологічний університет за спеціальністю «Захист рослин», 2011 р.

Аспірантура в Житомирському національному агроекологічному університеті з відривом від виробництва.

Тема дисертації

«Екологічне обґрунтування захисту проса посівного від грибних хвороб у Поліссі України», 2018 р.

Сфера наукових інтересів

Наукові основи обґрунтування систем захисту сорго зернового від шкідливих організмів в Поліссі України.

Короткоротоційна сівозміна з елементами органічної технології вирощування сільськогосподарських культур у Поліссі України

Удосконалення системи захисту посівів проса від основних хвороб у Поліссі України.

Загальна кількість публікацій

58 (п’ятдесят вісім)

 

Основні наукові та методичні праці:

  • Столяр С. Г. Розвиток пірикуляріозу у посівах проса в Поліссі України. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2018. Вип. 92, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. С. 238–247.

  • Ключевич М. М., Столяр С. Г. Мікобіота зерна Рanicum miliaceum L. в Поліссі та Лісостепу України. Мікробіологічний журнал. 2018. Т. 80. № 4. С. 69–77.

  • Природо-охоронно-економічні аспекти гармонізації виробництва фітопродукції в Україні згідно стандартів ЄС / С. М. Вигера, Д. Т. Гентош, М. М. Ключевич, С. Г. Столяр. Аграрна політика Європейського Союзу: виклики та перспективи : монографія / за ред. проф. Т. О. Зінчук. Київ : «Центр учбової літератури». 2019. С. 432–443.

  • First detection of Colletotrichum gloesporioides (penz.) Pens. & sacc. оn Liriodendron chinense (hemsl.) Sarg. in Ukraine / M. M. Kliuchevych, P. Yа. Chumak 1, S. M. Vigera, S. G. Stolyar. Modern Phytomorphology.  2019. Vol. 13. P. 9–12. DOI: 10.5281 / zenodo.20190103. URL: https://www.phytomorphology.com/articles/First-detection-of-colletotrichum-gloesporioides-penz-pens-sacc-on-liriodendron-chinense-hemsl-sarg-in-ukraine.pdf

  • Ключевич М. М., Столяр С. Г., Гриценко А. Ю. Вредоносность септориоза листьев в агроценозах ржи озимой Полесья Украины. Земледелие и защита растений. 2019. № 3 (124). С. 48–51.

  • Ефективний спосіб обробки насіння проса посівного : пат. 90031 Україна : МПК (2018.01) А01С 1/00; № u 2017 12890; заявл. 26.12.2017, опубл. 10.07.2018, Бюл. № 13.

  • Ефективний спосіб захисту агроекосистеми проса посівного від грибних хвороб : пат. 132625 Україна : МПК (2019.01) А01N 43/00; № u 2018 07127; заявл. 25.06.2018, опубл. 11.03.2019, Бюл. № 5.

  • 8Столяр С. Г., Бардін Я. Б. Сорго – культура великих можливостей. Трофологія (вчення про закономірності живлення біоти та правильного харчування людей) – новітній міждисциплінарний напрям в Україні : матер. І Всеукр.наук.-освітньо-практ.конф., 25–26 квіт. 2019 р. Житомир : ЖНАЕУ. С. 93–96.

  • Столяр С. Г., Вітюк І. І. Споживчі властивості проса посівного. Трофологія (вчення про закономірності живлення біоти та правильного харчування людей) – новітній міждисциплінарний напрям в Україні : матер. І Всеукр.наук.-освітньо-практ.конф., 25–26 квіт. 2019 р. Житомир : ЖНАЕУ. С. 96–98.

  • Ключевич М. М., Столяр С. Г., Дмитренко О. О. Вплив регуляторів росту рослин на продуктивність проса посівного в Поліссі України. Органічне виробництво і продовольча безпека : матеріали доп. учасн. VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25 трав. 2018 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. С. 65–69.

 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.